Opel Crossland X - Instrukcja Obslugi: Inteligentny system wspomagania parkowania

Ostrzeżenie

Kierowca ponosi pełną odpowiedzialność za akceptację miejsca postojowego zaproponowanego przez system oraz za manewr parkowania.

Korzystając z inteligentnego systemu wspomagania parkowania, należy zawsze sprawdzić obszar wokół pojazdu we wszystkich kierunkach.

Inteligentny system wspomagania parkowania mierzy podczas przejazdu, czy miejsce postojowe ma odpowiednią wielkość, a następnie oblicza trajektorię i automatycznie kieruje samochodem podczas parkowania.

Inteligentny system wspomagania parkowania pomaga przy następujących manewrach:

Kierowca musi obsługiwać pedał przyspieszenia i hamulca oraz zmianę biegów, natomiast kierowanie odbywa się automatycznie. Kierowca może w każdej chwili przejąć kontrolę nad pojazdem przez chwycenie kierownicy.

Może być konieczne wykonanie więcej niż jednego manewru do przodu i do tyłu.

Polecenia są pokazywane na wyświetlaczu informacyjnym.

Inteligentny system wspomagania parkowania można włączyć tylko podczas jazdy do przodu.

Inteligentny system wspomagania parkowania


Inteligentny system wspomagania parkowania występuje zawsze w połączeniu z przednim-tylnym układem ułatwiającym parkowanie.

Układ obejmuje sześć czujników ultradźwiękowych w tylnym zderzaku i sześć czujników ultradźwiękowych w przednim zderzaku.

Wjazd na równoległe miejsce postojowe

Włączanie

7-calowy kolorowy wyświetlacz informacyjny: aby wyszukać miejsce postojowe, aktywować układ przez wybranie opcji Wspomaganie parkowania na stronie głównej ekranu dotykowego. Następnie wybrać Zaparkuj równolegle.

8-calowy kolorowy wyświetlacz informacyjny: aby wyszukać miejsce postojowe, aktywować układ przez naciśnięcie . Wybrać opcję Funkcje
wspomagania jazdy na ekranie dotykowym, a następnie Pomoc w parkowaniu. Wybrać Wjedź na równoległe miejsce postojowe.

Zaświeci się lampka w zestawie
wskaźników w celu potwierdzenia aktywowania funkcji.

Zwolnić poniżej 20 km/h.

Wybrać stronę parkowania przez włączenie kierunkowskazu po odpowiedniej stronie.

Dozwolona odległość od pojazdu do rzędu zaparkowanych samochodów wynosi od 0,5 metra do 1,5 metra.

Układ nie wykrywa miejsc, które są wyraźnie mniejsze lub większe od pojazdu.

Inteligentny system wspomagania parkowania


Po wykryciu wolnego miejsca kierowca jest powiadamiany przez komunikat na kolorowym wyświetlaczu informacyjnym i pierwszy sygnał dźwiękowy. Powoli jechać do przodu. Gdy rozlegnie się drugi sygnał dźwiękowy, zatrzymać pojazd, włączyć bieg wsteczny, puścić kierownicę i ruszyć do tyłu, nie przekraczając 7 km/h.

Inteligentny system wspomagania parkowania


Manewrować do przodu i do tyłu, zwracając jednocześnie uwagę na ostrzeżenia układu ułatwiającego parkowanie, aż do wyświetlenia wskazania informującego o zakończeniu manewru. Po zakończeniu lampka w zestawie
wskaźników zgaśnie.

Wjazd na prostopadłe miejsce postojowe

Włączanie

7-calowy kolorowy wyświetlacz informacyjny: aby wyszukać miejsce postojowe, aktywować układ przez wybranie opcji Wspomaganie parkowania na stronie głównej ekranu dotykowego. Następnie wybrać Wjedź w prostopadłe miejsce postojowe.

8-calowy kolorowy wyświetlacz informacyjny: w celu wyszukania miejsca postojowego aktywować układ przez naciśnięcie . Wybrać
opcję Funkcje wspomagania jazdy na ekranie dotykowym, a następnie Pomoc w parkowaniu. Wybrać Wjedź na prostopadłe miejsce postojowe.

Zaświeci się lampka w zestawie
wskaźników w celu potwierdzenia aktywowania funkcji.

Zwolnić poniżej 20 km/h.

Wybrać stronę parkowania przez włączenie kierunkowskazu po odpowiedniej stronie.

Dozwolona odległość od pojazdu do rzędu zaparkowanych samochodów wynosi od 0,5 metra do 1,5 metra.

Jeśli zostanie znalezionych kilka sąsiadujących ze sobą miejsc postojowych, samochód zostanie skierowany na ostatnie z nich.

Inteligentny system wspomagania parkowania


Po wykryciu wolnego miejsca kierowca jest powiadamiany przez komunikat na kolorowym wyświetlaczu informacyjnym i sygnał dźwiękowy. Zatrzymać pojazd, włączyć bieg wsteczny, puścić kierownicę i ruszyć do tyłu, nie przekraczając 7 km/h.

Inteligentny system wspomagania parkowania


Manewrować do przodu i do tyłu zgodnie z wyświetlanymi poleceniami, zwracając jednocześnie uwagę na ostrzeżenia układu ułatwiającego parkowanie i sygnały dźwiękowe, aż do wyświetlenia wskazania informującego o zakończeniu manewru. Po zakończeniu lampka w zestawie
wskaźników zgaśnie.

Podczas parkowania układ automatycznie się wyłącza, gdy tył pojazdu znajdzie się w odległości 50 cm od przeszkody.

Wyjazd z równoległego miejsca postojowego

Włączanie

7-calowy kolorowy wyświetlacz informacyjny: aby wyjechać z równoległego miejsca postojowego, aktywować układ przez wybranie opcji Wspomaganie parkowania na stronie głównej ekranu dotykowego.

Następnie wybrać Wyjedź z równoległego miejsca postojowego.

8-calowy kolorowy wyświetlacz informacyjny: aby wyjechać z równoległego miejsca postojowego, aktywować układ przez naciśnięcie . Wybrać opcję Funkcje
wspomagania jazdy na ekranie dotykowym, a następnie Pomoc w parkowaniu. Wybrać Wyjedź z równoległego miejsca postojowego.

Wybrać stronę, w którą samochód ma wyjechać, przez włączenie odpowiedniego kierunkowskazu.

Włączyć bieg wsteczny lub bieg jazdy do przodu, puścić kierownicę i ruszyć, nie przekraczając 5 km/h.

Inteligentny system wspomagania parkowania


Manewrować do przodu i do tyłu, zwracając jednocześnie uwagę na ostrzeżenia układu ułatwiającego parkowanie, aż do wyświetlenia wskazania informującego o zakończeniu manewru. Manewr jest zakończony, gdy przednie koła pojazdu znajdują się poza miejscem postojowym, a w zestawie wskaźników gaśnie lampka .


Po dezaktywacji układu należy przejąć kontrolę nad pojazdem.

Wskazania na wyświetlaczu

Instrukcje pojawiające się na wyświetlaczu obejmują:

Wyłączanie

Bieżący manewr wykonywany przez układ ułatwiający parkowanie można anulować przyciskiem, co spowoduje powrót do poprzedniego ekranu na kolorowym wyświetlaczu informacyjnym. Aby całkowicie wyłączyć układ, nacisnąć Wył. na
konsoli środkowej.

Układ wyłącza się automatycznie:

Dezaktywacja układu w wyniku działań kierowcy lub przez sam system podczas manewru zostanie zasygnalizowana na wyświetlaczu.

Dodatkowo rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Układ wyłącza się automatycznie, gdy pojazd holuje elektrycznie połączoną przyczepę.

Aby wyłączyć układ na dłuższy czas, należy skontaktować się z dealerem.

Usterka

W przypadku usterki lampka miga
przez kilka sekund i rozlega się sygnał akustyczny. Jeśli usterka wystąpi podczas używania układu, lampka zgaśnie.


W przypadku usterki wspomagania układu kierowniczego miga lampka na desce rozdzielczej i zostaje
wyświetlony komunikat.

Ostrzeżenie

W pewnych sytuacjach wielokrotne odbicia fal dźwiękowych oraz zewnętrzne źródła dźwięku mogą uniemożliwić prawidłowe wykrycie przeszkody.

Należy zwrócić szczególną uwagę, czy nie występują niskie przeszkody, które mogłyby uszkodzić dolną część zderzaka.

Przestroga

Skuteczność układu może być ograniczona w przypadku przysłonięcia czujników, np. przez lód lub śnieg.

Znaczne obciążenie pojazdu może spowodować zakłócenie pracy układu ułatwiającego parkowanie.

W przypadku znajdujących się w pobliżu wyższych pojazdów (np.

pojazdów terenowych, minivanów lub furgonów) mają zastosowanie warunki specjalne. Nie można zagwarantować rozpoznania przeszkód i prawidłowego wskazania odległości w górnej części tych pojazdów.

Układ może nie wykrywać przeszkód o bardzo małym przekroju, np. przedmiotów wąskich lub z miękkich materiałów.

Układy ułatwiające parkowanie nie wykrywają obiektów znajdujących się poza ich zasięgiem wykrywania.

Uwaga Istnieje możliwość, że na skutek występowania zakłóceń z zewnętrznych źródeł szumów akustycznych lub niewłaściwego ustawienia elementów mechanicznych czujnik wykryje nieistniejący obiekt (mogą wystąpić sporadyczne fałszywe ostrzeżenia).

Upewnić się, że przednia tablica rejestracyjna jest prawidłowo zamontowana (nie jest wygięta i nie występują szczeliny między nią a zderzakiem po lewej lub prawej stronie), a czujniki znajdują się na swoich miejscach.

Inteligentny system wspomagania parkowania może nie wykryć zmian dostępności miejsc postojowych po rozpoczęciu manewru parkowania.

System może rozpoznać wjazd, bramę, podwórze, a nawet skrzyżowanie jako miejsce postojowe. Po włączeniu biegu wstecznego system rozpocznie w takiej sytuacji manewr parkowania.

Należy sprawdzić dostępność proponowanego miejsca postojowego.

Nierówności powierzchni, np. w strefach prac budowlanych, nie są wykrywane przez system.

Odpowiedzialność za manewr przejmuje kierowca.

Układ ułatwiający parkowanie

Informacje ogólne Po przymocowaniu przyczepy lub bagażnika rowerowego do haka holowniczego układ ułatwiający parkowanie zostaje wyłączony. ...

System monitorowania martwego pola w lusterkach

System monitorowania martwego pola w lusterkach wykrywa i sygnalizuje obecność obiektów w "martwej strefie" po obu stronach pojazdu. System ostrzega kiero ...

Zobacz tez:

Sterowanie zatrzymaniem samochodu
Podczas korzystania z systemu MRCC z funkcją Stop & Go Twój samochód zatrzyma się, kiedy zatrzyma się pojazd poprzedzający go. Kiedy samochód jest zatrzymany i działa funkcja sterowania zatrzyma ...

Głośność/Wyświetlacz/Ustawienia dźwięku
Regulacja głośności Obracaj pokrętłem regulacji głośności na panelu sterowania. Można również posługiwać się przyciskami regulacji głośności na kierownicy. ...

Srodki ostrożności
Przedni i boczny system bezpieczeństwa (SRS) obejmuje różne rodzaje poduszek powietrznych. Sprawdź różne rodzaje poduszek powietrznych, w jakie został wyposażony Twój samochód, odnajdują ...

Instrukcje obslugi: