Opel Crossland X - Instrukcja Obslugi: Układ widoku panoramicznego

Ten układ umożliwia pokazywanie na wyświetlaczu informacyjnym widoku otoczenia pojazdu w postaci obrazu o zakresie bliskim 180º, podobnego do widoku z lotu ptaka.

Układ wykorzystuje:

Ekran wyświetlacza informacyjnego jest podzielony na dwie części: z prawej strony wyświetla się widok znad pojazdu, a z lewej widok z tyłu pojazdu. Czujniki parkowania uzupełniają informacje pokazywane w widoku znad pojazdu.

Włączanie

Widok panoramiczny włącza się, gdy:

Funkcjonowanie

Układ widoku panoramicznego


W lewej części ekranu można wybierać różne widoki. Aby zmienić typ widoku w dowolnym momencie podczas wykonywania manewru, nacisnąć pole dotykowe w lewym dolnym rogu ekranu:

Wybrany typ widoku natychmiast pojawia się na ekranie.

Domyślnie zostaje włączony tryb AUTO. W trybie tym układ wybiera najlepszy widok - standardowy lub powiększony - na podstawie informacji otrzymywanych z czujników parkowania.

Po wyłączeniu zapłonu stan układu nie zostaje zachowany w pamięci.

Widok tylny

Układ widoku panoramicznego


Na ekranie wyświetlany jest obszar z tyłu samochodu. Pionowe linie wskazują szerokość samochodu przy rozłożonych lusterkach. Ich kierunek zmienia się w miarę obracania koła kierownicy.

Pierwsza linia pozioma wskazuje odległość około 30 cm od krawędzi tylnego zderzaka pojazdu. Górne linie poziome wskazują odległości około jednego i dwóch metrów od krawędzi tylnego zderzaka pojazdu.

Widok ten jest dostępny w trybie AUTO lub w menu wyboru widoku.

Tryb Auto

Ten tryb jest włączany domyślnie.

Wykorzystując czujniki zamontowane w tylnym zderzaku, tryb automatyczny przełącza widok z tyłu na widok z góry podczas zbliżania się do przeszkody w trakcie manewru.

Widok powiększony

Układ widoku panoramicznego


Podczas manewru kamera rejestruje otoczenie pojazdu w celu stworzenia widoku z góry na tylną część samochodu i jego bezpośrednie otoczenie, co umożliwia ominięcie przeszkód znajdujących się w pobliżu. Widok ten jest dostępny w trybie AUTO lub w menu wyboru widoku.

Widok 180º

Układ widoku panoramicznego


Widok 180º ułatwia wyjazd tyłem z miejsca parkingowego, umożliwiając dostrzeżenie zbliżających się pojazdów, pieszych i rowerzystów.

Ten widok nie jest zalecany do wykonania pełnego manewru. Widok składa się z trzech obszarów: obszar lewy 1, środkowy 2 i prawy 3. Widok ten jest dostępny tylko w menu wyboru widoku.

Wyłączanie

Widok panoramiczny wyłącza się poprzez:

Informacje ogólne

Ostrzeżenie

Układ widoku panoramicznego nie zwalnia kierowcy z obowiązku obserwacji obszaru za pojazdem.

Nie będzie wyświetlać dzieci, pieszych, rowerzystów, pojazdów zbliżających się z tyłu, zwierząt ani żadnych obiektów znajdujących się poza zasięgiem kamery, np.

pod zderzakiem lub pod pojazdem.

Nie jeździć pojazdem ani nie parkować pojazdu, opierając się wyłącznie na obrazie z układu widoku panoramicznego.

Przed ruszeniem zawsze sprawdzić otoczenie pojazdu.

Wyświetlone obrazy mogą wydawać się dalsze lub bliższe niż w rzeczywistości. Wyświetlany obszar jest ograniczony i obiekty znajdujące się blisko krawędzi zderzaka lub pod zderzakiem nie są widoczne na ekranie.

Ograniczenia systemu

Przestroga

W celu zapewnienia optymalnego działania układu należy zawsze utrzymywać w czystości soczewkę kamery zamontowanej w tylnej klapie między lampkami oświetlenia tablicy rejestracyjnej.

Spłukać soczewkę wodą i wytrzeć miękką szmatką.

Soczewki nie należy czyścić przy użyciu agregatu wysokociśnieniowego ani myjki wysokociśnieniowej.

Układ widoku panoramicznego może działać nieprawidłowo, gdy:

System monitorowania martwego pola w lusterkach

System monitorowania martwego pola w lusterkach wykrywa i sygnalizuje obecność obiektów w "martwej strefie" po obu stronach pojazdu. System ostrzega kiero ...

Kamera wsteczna

Kamera wsteczna wspomaga kierowcę podczas cofania, przekazując obraz obszaru za pojazdem. Obraz z kamery jest wyświetlany na wyświetlaczu informacyjnym. ...

Zobacz tez:

Podgrzewanie kierownicy
(jeżeli występuje) Naciśnięcie włącznika podgrzewania kierownicy przy włączonej stacyjce (stan ON) powoduje włączenie podgrzewania kierownicy. Po włączeniu podgrzewania świeci si& ...

Prowadzenie pojazdu
W przypadku wszystkich pojazdów tego typu nieprawidłowy sposób jazdy może spowodować utratę kontroli, wypadek lub przewrócenie pojazdu. Specyficzne założenia konstrukcyjne (większy prze&# ...

Siedzenia tylne
Kanapa ze stałymi siedziskami i oparciami składanymi na dwie części (2/3–1/3) w celu zwiększenia przestrzeni ładunkowej bagażnika. Zagłówki tylne Można je ustawić w dwóch położeniach: - w położeniu górnym podczas użytkowani ...

Instrukcje obslugi: