Opel Crossland X - Instrukcja Obslugi: Układ widoku panoramicznego

Ten układ umożliwia pokazywanie na wyświetlaczu informacyjnym widoku otoczenia pojazdu w postaci obrazu o zakresie bliskim 180º, podobnego do widoku z lotu ptaka.

Układ wykorzystuje:

Ekran wyświetlacza informacyjnego jest podzielony na dwie części: z prawej strony wyświetla się widok znad pojazdu, a z lewej widok z tyłu pojazdu. Czujniki parkowania uzupełniają informacje pokazywane w widoku znad pojazdu.

Włączanie

Widok panoramiczny włącza się, gdy:

Funkcjonowanie

Układ widoku panoramicznego


W lewej części ekranu można wybierać różne widoki. Aby zmienić typ widoku w dowolnym momencie podczas wykonywania manewru, nacisnąć pole dotykowe w lewym dolnym rogu ekranu:

Wybrany typ widoku natychmiast pojawia się na ekranie.

Domyślnie zostaje włączony tryb AUTO. W trybie tym układ wybiera najlepszy widok - standardowy lub powiększony - na podstawie informacji otrzymywanych z czujników parkowania.

Po wyłączeniu zapłonu stan układu nie zostaje zachowany w pamięci.

Widok tylny

Układ widoku panoramicznego


Na ekranie wyświetlany jest obszar z tyłu samochodu. Pionowe linie wskazują szerokość samochodu przy rozłożonych lusterkach. Ich kierunek zmienia się w miarę obracania koła kierownicy.

Pierwsza linia pozioma wskazuje odległość około 30 cm od krawędzi tylnego zderzaka pojazdu. Górne linie poziome wskazują odległości około jednego i dwóch metrów od krawędzi tylnego zderzaka pojazdu.

Widok ten jest dostępny w trybie AUTO lub w menu wyboru widoku.

Tryb Auto

Ten tryb jest włączany domyślnie.

Wykorzystując czujniki zamontowane w tylnym zderzaku, tryb automatyczny przełącza widok z tyłu na widok z góry podczas zbliżania się do przeszkody w trakcie manewru.

Widok powiększony

Układ widoku panoramicznego


Podczas manewru kamera rejestruje otoczenie pojazdu w celu stworzenia widoku z góry na tylną część samochodu i jego bezpośrednie otoczenie, co umożliwia ominięcie przeszkód znajdujących się w pobliżu. Widok ten jest dostępny w trybie AUTO lub w menu wyboru widoku.

Widok 180º

Układ widoku panoramicznego


Widok 180º ułatwia wyjazd tyłem z miejsca parkingowego, umożliwiając dostrzeżenie zbliżających się pojazdów, pieszych i rowerzystów.

Ten widok nie jest zalecany do wykonania pełnego manewru. Widok składa się z trzech obszarów: obszar lewy 1, środkowy 2 i prawy 3. Widok ten jest dostępny tylko w menu wyboru widoku.

Wyłączanie

Widok panoramiczny wyłącza się poprzez:

Informacje ogólne

Ostrzeżenie

Układ widoku panoramicznego nie zwalnia kierowcy z obowiązku obserwacji obszaru za pojazdem.

Nie będzie wyświetlać dzieci, pieszych, rowerzystów, pojazdów zbliżających się z tyłu, zwierząt ani żadnych obiektów znajdujących się poza zasięgiem kamery, np.

pod zderzakiem lub pod pojazdem.

Nie jeździć pojazdem ani nie parkować pojazdu, opierając się wyłącznie na obrazie z układu widoku panoramicznego.

Przed ruszeniem zawsze sprawdzić otoczenie pojazdu.

Wyświetlone obrazy mogą wydawać się dalsze lub bliższe niż w rzeczywistości. Wyświetlany obszar jest ograniczony i obiekty znajdujące się blisko krawędzi zderzaka lub pod zderzakiem nie są widoczne na ekranie.

Ograniczenia systemu

Przestroga

W celu zapewnienia optymalnego działania układu należy zawsze utrzymywać w czystości soczewkę kamery zamontowanej w tylnej klapie między lampkami oświetlenia tablicy rejestracyjnej.

Spłukać soczewkę wodą i wytrzeć miękką szmatką.

Soczewki nie należy czyścić przy użyciu agregatu wysokociśnieniowego ani myjki wysokociśnieniowej.

Układ widoku panoramicznego może działać nieprawidłowo, gdy:

System monitorowania martwego pola w lusterkach

System monitorowania martwego pola w lusterkach wykrywa i sygnalizuje obecność obiektów w "martwej strefie" po obu stronach pojazdu. System ostrzega kiero ...

Kamera wsteczna

Kamera wsteczna wspomaga kierowcę podczas cofania, przekazując obraz obszaru za pojazdem. Obraz z kamery jest wyświetlany na wyświetlaczu informacyjnym. ...

Zobacz tez:

Klimatyzacja manualna
Usuwanie zaparowania szyby czołowej 1. Ustawić przełącznik biegu dmuchawy w dowolnym położeniu, innym niż "0". 2. Ustawić wymaganą temperaturę. 3. Włączyć tryb ...

Przejazd przez wodę
Jeżeli brak pewności, że poziom wody nie sięga piast kół, należy unikać przejazdu przez miejsca zalane wodą. Każdą przeszkodę wodną należy przejeżdżać powoli. ...

Dach
Szyba Do okna dachowego nie należy przytwierdzać jakichkolwiek naklejek. Nie przykrywać samochodu pokrowcem brezentowym. Roleta przeciwsłoneczna Roleta przeciwsłoneczna jest obsługiwana elektrycznie. Lekkie n ...

Instrukcje obslugi: