KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Podzespoły pojazdu hybrydowego

KIA Niro - Instrukcja Obslugi –> Przegląd układu hybrydowego –> Podzespoły pojazdu hybrydowego

Podzespoły pojazdu hybrydowego


 1. Silnik: 1,6 l
 2. Silnik elektryczny: 32 kW
 3. Przekładnia: 6 biegów, dwusprzęgłowa (DCT)
 4. Hybrydowy prądnico-rozrusznik (HSG)
 5. Hybrydowa jednostka sterująca (HPCU)
 6. Układ wysokonapięciowych akumulatorów
 7. Układ hamulców rekuperacyjnych
 8. System wirtualnej symulacji odgłosu napędu (VESS)

Rzeczywisty kształt może być nieco inny niż na ilustracji.

Akumulator układu hybrydowego wykorzystuje wysokie napięcie do zasilania silnika elektrycznego i innych podzespołów. Zetknięcie z prądem o wysokim napięciu jest niebezpieczne.

Podzespoły pod napięciem mają izolację i pokrywy w kolorze pomarańczowym, które chronią osoby przed porażeniem prądem elektrycznym. Niektóre podzespoły dodatkowo oznaczono etykietami ostrzegającymi o wysokim napięciu.

Zaleca się, aby pojazd był serwisowany przez autoryzowanego dealera firmy Kia.

Podzespoły pojazdu hybrydowego


OSTRZEŻENIE

Nigdy nie dotykać podzespołów oznaczonych kolorem pomarańczowym lub etykietami ostrzegającymi przed wysokim napięciem, w tym przewodów, kabli i złączy. W przypadku uszkodzenia lub usunięcia izolacji lub pokryw może dojść do poważnych obrażeń lub śmierci wskutek porażenia prądem elektrycznym.

 

OSTRZEŻENIE

Nie dotykać hybrydowej jednostki sterującej podczas wymiany bezpieczników w komorze silnika. Hybrydowa jednostka sterująca znajduje się pod napięciem. Dotknięcie hybrydowej jednostki sterującej może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, poważnych obrażeń lub śmierci.

 

OSTROŻNIE
 • Nie wywierać dużego nacisku ani nie składować przedmiotów w obszarze powyżej tylnych siedzeń. W przeciwnym razie skrzynka akumulatora wysokonapięciowego może się odkształcić, co negatywnie wpłynie na bezpieczeństwo lub doprowadzi do pogorszenia działania.
 • Zachować ostrożność podczas umieszczania łatwopalnych cieczy na tylnych siedzeniach.

  W przypadku wycieku i przedostania się cieczy do akumulatora wysokonapięciowego może dojść do pogorszenia działania i zmniejszenia bezpieczeństwa.

 • Trwałe narażenie wysokonapięciowego akumulatora na działanie wysokiej temperatury może spowodować spadek jego wydajności.

  W związku z powyższym obróbka cieplna powłok lakierniczych pojazdu nie powinna trwać dłużej niż 30 minut przy 70ºC i 20 minut przy 80ºC.

 • W trakcie czyszczenia wnętrza komory silnika zarówno mycie wysokociśnieniowe, jak i bezpośrednie stosowanie wody może spowodować zwarcie wysokiego napięcia, co z kolei może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym.

  Może także dojść do uszkodzenia części, w tym szczególnie elektronicznych, i awarii pojazdu. Należy zawsze zachować ostrożność podczas mycia wnętrza komory silnika.

Podzespoły pojazdu hybrydowego


OSTRZEŻENIE

Unikać kontaktu cieczy z akumulatorem układu hybrydowego (tak jak w przypadku wszystkich akumulatorów). Jeżeli dojdzie do uszkodzenia akumulatora i zetknięcia elektrolitu z ciałem, odzieżą lub oczami, należy niezwłocznie przemyć je dużą ilością wody.

 

OSTRZEŻENIE

Nie ładować akumulatora układu hybrydowego za pomocą używanej ładowarki. W przeciwnym wypadku może dojść do poważnych obrażeń lub śmierci.

 

OSTRZEŻENIE - Wysoki poziom wody
 • Unikać wysokiego poziomu wody, ponieważ może dojść do zalania pojazdu, co narazi na uszkodzenie podzespoły pod napięciem.
 • Jeżeli woda sięga połowy wysokości pojazdu, nie dotykać żadnych podzespołów pod napięciem znajdujących się w jego wnętrzu. Dotknięcie podzespołów pod napięciem po zanurzeniu pojazdu w wodzie może doprowadzić do obrażeń lub śmierci wskutek rozległych poparzeń czy też porażenia prądem elektrycznym.

 

OSTRZEŻENIE - Przewożenie cieczy na tylnych siedzeniach

Nie umieszczać w pojeździe dużych ilości wody w otwartych zbiornikach. Jeżeli woda przedostanie się do akumulatora układu hybrydowego, może dojść do zwarcia i uszkodzenia akumulatora.

 

OSTROŻNIE - Czyszczenie silnika

Nie przemywać wodą podczas czyszczenia komory silnika.

Woda może doprowadzić do powstania łuku elektrycznego i uszkodzenia podzespołów i części elektrycznych.

 

OSTRZEŻENIE - Narażenie na działanie wysokiego napięcia
 • Wysokie napięcie w akumulatorze układu hybrydowego jest bardzo niebezpieczne i może doprowadzić do rozległych poparzeń i porażenia prądem elektrycznym. Może to skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.
 • W celu zachowania bezpieczeństwa nigdy nie dotykać, nie wymieniać, nie rozmontowywać ani nie demontować żadnych elementów układu akumulatorów hybrydowych, w tym podzespołów, kabli i złączy.

 

OSTRZEŻENIE - Używanie wody lub innych cieczy

Jeżeli dojdzie do jednoczesnego zetknięcia wody lub innej cieczy z podzespołami układu hybrydowego i użytkownikiem, może dojść do poważnych obrażeń lub śmierci wskutek porażenia prądem elektrycznym.

 

OSTRZEŻENIE - Podzespoły nagrzewające się do wysokiej temperatury

W trakcie pracy układ akumulatorów hybrydowych może nagrzewać się do wysokiej temperatury.W wyniku zetknięcia z podzespołami (nawet tymi izolowanymi) układu hybrydowego może dojść do oparzeń.

Korek bezpieczeństwa

Podzespoły pojazdu hybrydowego


Korek bezpieczeństwa znajduje się pod tylnym siedzeniem.

ZAGROŻENIE

Nigdy nie wolno dotykać korka bezpieczeństwa pod tylnym siedzeniem. Dotknięcie korka bezpieczeństwa doprowadzi do poważnych obrażeń lub śmierci.

Pracownicy serwisu powinni postępować zgodnie z instrukcją serwisowania.

Uruchamianie pojazdu hybrydowego (inteligentny kluczyk)

Uruchamianie układu hybrydowego 1.Wchodząc do pojazdu, należy mieć przy sobie inteligentny kluczyk. 2.Sprawdzić, czy hamulec postojowy został z ...

Przegląd specjalnych funkcji pojazdu hybrydowego

Silniki hybrydowe wydają inny dźwięk niż silniki benzynowe. Podczas pracy układu hybrydowego usłyszeć można dźwięk wydobywaj ...

Zobacz tez:

Bluetooth
Wprowadzenie Opis zestawu głośnomówiącego Bluetooth Po podłączeniu urządzenia Bluetooth (telefonu komórkowego) do samochodowego systemu audio, który obsługuje technologię Bluetooth, mo ...

Niemożność uruchomienia silnika
Wał korbowy silnika nie obraca się lub obraca się powoli Upewnić się, że selektor znajduje się w położeniu N lub P (dwusprzęgłowa skrzynia biegów). Silnik można uruchomi ...

Wymiana pióra wycieraczki szyby
Przed demontażem pióra wycieraczki przedniej szyby W ciągu minuty po wyłączeniu zapłonu przestawić przełącznik wycieraczek w taki sposób, aby ustawić ich pióra na środku przedniej szyby. Demontaż Podnieść odpowiednie rami ...

Instrukcje obslugi: