Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi: Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa

Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi –> Ergonomia i komfort –> Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa

Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa


Nacisnąć przycisk menu Klimatyzacja, aby
wyświetlić stronę elementów sterowania układ

Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa


Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa


 1. Automatyczny program zapewniania widoczności.
 2. Zamknięty obieg powietrza.
 3. Regulacja temperatury po lewej stronie.
 4. Regulacja temperatury po prawej stronie.
 5. Regulacja rozprowadzania powietrza.
 6. Regulacja nawiewu powietrza.
 7. Wyłączenie układu.
 8. Włączenie/wyłączenie klimatyzacji.
 9. Włączenie/wyłączenie automatycznego programu zapewniania komfortu.
 10. Maksymalna klimatyzacja.
 11. Przejście do podstrony.
 12. Wybór typu automatycznego programu zapewniania komfortu (Lekki/Normalny/Silny).
 13. Funkcja "AQS (Air Quality System)" (z czujnikiem zanieczyszczeń).
 14. Jednostrefowa/dwustrefowa.

Układ klimatyzacji działa przy pracującym silniku, ale z funkcji wentylacji można korzystać przy włączonym zapłonie.

Sterowanie działaniem klimatyzacji, regulacją temperatury, natężeniem nawiewu i rozprowadzaniem powietrza w kabinie odbywa się w sposób automatyczny.

Regulacja temperatury

Kierowca oraz pasażer na przednim siedzeniu mogą indywidualnie regulować temperaturę według własnego życzenia.

Wyświetlana wartość odpowiada określonemu poziomowi komfortu, a nie określonej temperaturze.

Zaleca się unikać różnicy ustawień przekraczającej 3°C między lewą a prawą stroną.

Automatyczny program zapewniania komfortu

Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć lub
wyłączyć tryb automatyczny układu klimatyzacji.

Kiedy kontrolka przycisku się świeci, układ klimatyzacji działa w sposób automatyczny: w zależności od wybranego poziomu komfortu układ będzie regulować w sposób optymalny temperaturę, natężenie nawiewu oraz rozprowadzanie powietrza w kabinie.

Można zmieniać intensywność automatycznego programu zapewniania komfortu, wybierając jedno z typowych ustawień proponowanych na podstronie dostępnej za pomocą przycisku "OPCJE".

Aby zmienić aktualny typ ustawień sygnalizowany przez zapalenie odpowiedniej lampki kontrolnej, nacisnąć kilka razy ten przycisk aż do wyświetlenia żądanego trybu:

"Lekki": zapewnia delikatny nawiew oraz
ciche działanie, ograniczając natężenie nadmuchu powietrza.

"Normalny": zapewnia najlepszy kompromis
między komfortową temperaturą a cichym działaniem (ustawienie domyślne).

"Silny": zapewnia dynamiczny i skuteczny
nawiew powietrza.

Wybrać ustawienie "Normalny" lub "Silny", aby zapewnić komfort pasażerom na tylnych siedzeniach.

Ustawienie jest związane tylko z trybem automatycznym. Jednakże po wyłączeniu trybu AUTO kontrolka ostatniego wybranego typu ustawień świeci nadal.

Zmiana typu ustawień nie włącza ponownie trybu AUTO, jeżeli był on wyłączony. Aby ograniczyć nadmuch zimnego powietrza w kabinie przy niskiej temperaturze i zimnym silniku, natężenie nadmuchu stopniowo zwiększa się aż do osiągnięcia żądanej wartości komfortu.

Przy niskich temperaturach otoczenia i zimnym silniku natężenie nawiewu powietrza narasta stopniowo aż do uzyskania ustawienia komfortowego, aby ograniczyć nawiew zimnego powietrza do kabiny. Jeżeli po wejściu do samochodu okaże się, że temperatura wewnętrzna jest o wiele wyższa lub o wiele niższa niż ustawiona wartość komfortowa, nie trzeba zmieniać wyświetlanej wartości, aby szybciej uzyskać żądaną temperaturę. Układ możliwie najszybciej automatycznie wyrówna różnicę temperatur.

Automatyczny program zapewniania widoczności

Więcej informacji o osuszaniu/odmrażaniu przedniej szyby znajduje się w odpowiedniej części rozdziału.

Funkcja "Air Quality System" (AQS)

Dzięki czujnikowi zanieczyszczeń funkcja włącza automatycznie zamknięty obieg powietrza w kabinie w chwili wykrycia przekroczenia progu zanieczyszczenia powietrza na zewnątrz.

Gdy jakość powietrza ponownie jest dopuszczalna, zamknięty obieg powietrza w kabinie zostaje automatycznie wyłączony.

Funkcja nie została zaprojektowana do wykrywania nieprzyjemnych zapachów.

Obieg zamknięty zostaje automatycznie włączony w przypadku użycia spryskiwacza szyby lub włączenia wstecznego biegu.

Funkcja nie działa, gdy temperatura na zewnątrz wynosi poniżej 5°C, w celu uniknięcia zaparowania przedniej szyby oraz bocznych szyb.

W celu włączenia/wyłączenia funkcji należy wyświetlić podstronę przy użyciu przycisku "OPCJE".

Tryb ręczny

Możliwa jest ręczna regulacja jednej albo kilku spośród tych funkcji, przy równoczesnym zachowaniu automatycznego sterowania przez układ innymi funkcjami:

Gdy tylko użytkownik zmienia ustawienie, kontrolka przycisku "AUTO" gaśnie.

Nacisnąć ponownie ten przycisk w celu
przywrócenia działania automatycznego programu zapewniania komfortu.

Regulacja nawiewu powietrza

Nacisnąć jeden z tych przycisków, aby
zwiększyć lub zmniejszyć prędkość obrotową wentylatora.

Symbol nawiewu (wiatraczek) wypełnia się stopniowo w miarę wzrostu prędkości obrotowej wentylatora

Zmniejszenie natężenia do minimum wyłącza wentylację.

"OFF" wyświetla się obok wiatraczka.

Unikać zbyt długiej jazdy z wyłączoną wentylacją – ryzyko zaparowania szyb i pogorszenia jakości powietrza!

Regulacja rozprowadzania powietrza

Następujące trzy przyciski umożliwiają regulację rozprowadzania powietrza w kabinie.

Przednia szyba i szyby boczne.


Nawiewy środkowe i boczne.


Nogi pasażerów.


Każde naciśnięcie danego przycisku włącza albo wyłącza funkcję. Kontrolka świeci się, gdy funkcja jest włączona. Dla zapewnienia jednolitego rozprowadzenia powietrza w pojeździe można nacisnąć jednocześnie trzy przyciski.

W trybie AUTO kontrolki tych trzech przycisków są zgaszone.

Włączenie/wyłączenie klimatyzacji

Klimatyzacja może skutecznie działać o każdej porze roku przy zamkniętych szybach.

Klimatyzacja pozwala:

Włączanie

Nacisnąć przycisk. Włączy się jego
kontrolka.

Klimatyzacja nie działa, jeżeli regulacja nawiewu jest wyłączona.

Wyłączanie

Ponownie nacisnąć ten przycisk.


Jego kontrolka zgaśnie.

Wyłączenie może wywołać dyskomfort (wilgoć, zaparowanie szyb).

Klimatyzacja włączona na maksimum

Funkcja umożliwia szybsze schłodzenie powietrza w kabinie.

Układ automatycznie ustawia wartość zadaną temperatury na najniższy poziom komfortu, rozprowadzanie powietrza w kierunku środkowych i bocznych nawiewów, maksymalny wydatek powietrza i włącza zamknięty obieg powietrza w kabinie.

Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć funkcję. Jego lampka kontrolna zapali się.

Ponownie nacisnąć ten przycisk w celu wyłączenia funkcji i przywrócenia wcześniejszych ustawień. Jego lampka kontrolna zgaśnie.

Jednostrefowa/dwustrefowa

Poziom komfortu po stronie pasażera może być dostosowany do poziomu komfortu po stronie kierowcy (funkcja jednostrefowa).

Funkcja jest dostępna na podstronie, którą można wyświetlić za pomocą przycisku "OPCJE".

Nacisnąć ten przycisk w celu włączenia
funkcji "MONO".

Wyświetli się jej stan "ON".

Funkcja wyłącza się automatycznie w chwili użycia przez pasażera przycisków regulacji temperatury (funkcja dwustrefowa).

Wentylacja przy włączonym zapłonie

W zależności od stanu naładowania akumulatora, przy włączonym zapłonie można korzystać z układu wentylacji i dostosować natężenie nawiewu powietrza oraz rozprowadzanie powietrza w kabinie.

Funkcja ta nie włącza układu klimatyzacji.

Wyłączenie układu

Nacisnąć ten przycisk.


Jego kontrolka się zapali, a wszystkie pozostałe kontrolki zgasną.

Powoduje to wyłączenie wszystkich funkcji układu klimatyzacji.

Zmniejszenie natężenia do minimum powoduje wyłączenie wentylacji.

Regulacja temperatury jest wówczas wyłączona. Niemniej odczuwalny jest delikatny przepływ powietrza wynikający z przemieszczania się samochodu.

Należy unikać zbyt długiej jazdy z wyłączoną wentylacją lub wyłączonym układem – ryzyko zaparowania i pogorszenia jakości powietrza! Kolejne naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje ponowne włączenie układu i przywrócenie wartości, które były ustawione przed wyłączeniem.

Zamknięty obieg powietrza

Wlot powietrza z zewnątrz umożliwia uniknięcie zaparowania przedniej szyby i szyb bocznych.

Recyrkulacja (obieg zamknięty) powietrza w kabinie umożliwia odizolowanie kabiny od zapachów i dymów z zewnątrz.

Ta funkcja umożliwia również szybsze osiągnięcie żądanego poziomu temperatury w kabinie

Nacisnąć ten
przycisk, aby włączyć funkcję. Zapali się jego pomarańczowa kontrolka.

Ponownie nacisnąć ten przycisk, aby wyłączyć funkcję. Jego kontrolka zgaśnie

 Unikać długotrwałego korzystania z zamkniętego obiegu powietrza w kabinie – ryzyko zaparowania szyb i pogorszenia jakości powietrza! Układ włącza się automatycznie po włączeniu wstecznego biegu.

Klimatyzacja półautomatyczna jednostrefowa

Nacisnąć przycisk menu Klimatyzacja, aby wyświetlić stronę elementów sterowania układu. Automatyczny program zapewniania widoczności. Zamknięty obieg powi ...

Osuszanie/odmrażanie przedniej szyby

Z klimatyzacją sterowaną ręcznie Ustawić regulator temperatury na maksimum (kolor czerwony). Ustawić regulator nawiewu na maksimum.Zapalają się wszystkie pomarańcz ...

Zobacz tez:

Modyfikacje pojazdu
Nie należy modyfikować pojazdu. Modyfikacje mogą spowodować naruszenie obowiązujących przepisów i norm czystości spalin, wpływać negatywnie na osiągi pojazdu, jego trwałość i ...

Koło zapasowe i narzędzia
UWAGA Twój samochód może być wyposażony lub nie być wyposażony w koło zapasowe, podnośnik, klucz do kół i torbę z narzędziami. W celu uzyskania szczegółowych infor ...

Rozpoznawanie głosowe
Podstawowa metoda obsługi Aktywacja rozpoznawania głosowego Naciśnij przycisk wybierania głosowego. Wyłączanie rozpoznawania głosowego Zastosuj jedną z poniższych metod: Naciśnij przycisk ro ...

Instrukcje obslugi: