Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: Sterowanie zatrzymaniem samochodu

Podczas korzystania z systemu MRCC z funkcją Stop & Go Twój samochód zatrzyma się, kiedy zatrzyma się pojazd poprzedzający go. Kiedy samochód jest zatrzymany i działa funkcja sterowania zatrzymaniem samochodu, włączona jest lampka sygnalizacyjna systemu MRCC z funkcją Stop & Go.


UWAGA

Wznawianie jazdy

Gdy pojazd poprzedzający zaczyna ruszać, a Twój samochód jest zatrzymany w wyniku działania funkcji sterowania zatrzymaniem samochodu, naciśnij przycisk RES lub wciśnij pedał przyspieszenia, aby anulować działanie funkcji sterowania zatrzymaniem samochodu i wznowić jazdę.

UWAGA

Informacje dotyczące wznawiania jazdy

Jeśli nie wznowisz jazdy w ciągu kilku sekund po tym, jak pojazd poprzedzający ruszy z miejsca, wskazanie na wyświetlaczu wielofunkcyjnym będzie migać, aby powiadomić Cię o konieczności wznowienia jazdy.

Funkcja tempomatu

Gdy funkcja ta działa, działanie kontroli prędkości jest anulowane i działa tylko tempomat.

Można ustawić prędkość samochodu wyższą niż około 25 km/h.

Korzystaj z funkcji tempomatu na drogach ekspresowych i autostradach, na których nie jest wymagane częste przyspieszanie i zwalnianie.

OSTRZEŻENIE

Nie używaj funkcji tempomatu w następujących sytuacjach: W przeciwnym razie można doprowadzić do wypadku.

Zawsze ostrożnie prowadź samochód: Ostrzeżenia i sterowanie hamulcem nie będą działać po anulowaniu funkcji kontroli prędkości i system zostanie przełączony na tylko funkcję tempomatu.

Wciśnij pedał hamulca, aby zwolnić stosownie do warunków otoczenia, zachowując bezpieczną odległość od poprzedzającego pojazdu i zawsze ostrożnie prowadząc samochód.

Przełączanie na funkcję tempomatu

W przypadku naciśnięcia przycisku MODE, zanim w systemie nastąpi przełączenie na główne wskazanie tempomatu (białe), gdy włączony jest system MRCC z funkcją Stop & Go, system ten przełącza się na funkcję tempomatu.

Gdy system przełącza się na funkcję tempomatu, wskaźnik oraz wyświetlacz wielofunkcyjny powiadamiają o tym kierowcę w następujący sposób:

OSTRZEŻENIE

Zawsze wyłączaj funkcję tempomatu, kiedy jej nie używasz: Pozostawienie funkcji tempomatu włączonej, gdy nie jest ona używana, zagraża bezpieczeństwu, ponieważ może się ona niespodziewanie uruchomić, skutkując wypadkiem.

Jak ustawić prędkość

Należy ustawić w systemie żądaną prędkość za pomocą pedału przyspieszenia.

W momencie naciśnięcia na przycisk SET+ lub SET- włącza się wskazanie ustawienia tempomatu (zielone) i rozpoczyna się kontrola prędkości.

UWAGA

Jak zwiększyć ustawioną prędkość

Ustawioną prędkość można zwiększyć w następujący sposób:

Zwiększanie prędkości za pomocą przycisku SET+

Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET+ , a następnie zwolnij ten przycisk w momencie osiągnięcia żądanej prędkości.

Ustawioną prędkość można regulować stopniowo (co 1 km/h), naciskając i od razu zwalniając przycisk. Na przykład, jeśli przycisk zostanie naciśnięty 4 razy, ustawiona prędkość wzrośnie o około 4 km/h.

Zwiększanie prędkości przy użyciu pedału przyspieszenia

Naciśnij pedał przyspieszenia oraz wciśnij przycisk SET+ lub SET- i puść przy żądanej prędkości.

Jeśli przycisk nie zostanie użyty, system powróci do ustawionej prędkości, gdy tylko zdejmiesz nogę z pedału przyspieszenia.

Jak zmniejszyć ustawioną prędkość

Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET- , a następnie zwolnij ten przycisk w momencie osiągnięcia żądanej prędkości.

Ustawioną prędkość można regulować stopniowo (co 1 km/h), naciskając i od razu zwalniając przycisk. Na przykład, jeśli przycisk zostanie naciśnięty 4 razy, ustawiona prędkość zostanie zmniejszona o około 4 km/h.

Wyłączanie funkcji

Wyłączanie za pomocą przycisku OFF/CAN

Funkcja tempomatu jest wyłączana w przypadku naciśnięcia jeden raz przycisku OFF/CAN.

Wyłączanie za pomocą przycisku MODE

W przypadku naciśnięcia przycisku MODE funkcja tempomatu jest wyłączana i uaktywniana do działania jest funkcja kontroli prędkości.

Funkcja tempomatu jest wyłączana automatycznie w następujących okolicznościach. Jeżeli przycisk RES zostanie naciśnięty, gdy prędkość samochodu wynosi 25 km/h lub więcej, system powraca do początkowo ustawionej prędkości.

UWAGA

Wskazania na wyświetlaczu

Status ustawień aktywnego tempomatu z funkcją Stop & Go oraz warunki działania wskazywane są na wyświetlaczu wielofunkcyjnym i na wyświetlaczu ...

System wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LAS) i system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS)

System LAS i LDWS ostrzega kierowcę, że jego samochód może zbaczać z danego pasa ruchu i steruje układem kierowniczym, aby pomóc kierowcy ...

Zobacz tez:

Wybór urządzenia (system Bluetooth Audio)
Jeżeli zostało sparowanych kilka urządzeń, system Bluetooth podłączy to, które zostało sparowane jako ostatnie. Jeżeli chcesz domyślnie łączyć się z innym sparowanym urzą ...

Pokrywa komory silnika
Przed każdą interwencją pod maską silnika wyłączyć układ Stop&Start, aby uniknąć ryzyka obrażeń związanego z automatycznym włączeniem trybu START. Położenie wewnętrznej dźwigni zapobiega otwarciu pokrywy komory silnika, gdy prz ...

Wskaźniki
Prędkościomierz Prędkościomierz pokazujący bieżącą prędkość samochodu jest wyskalowany jest w kilometrach na godzinę (km/h). Wskaźniki układu hybrydowego Wskaźniki uk ...

Instrukcje obslugi: