Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: Sterowanie zatrzymaniem samochodu

Podczas korzystania z systemu MRCC z funkcją Stop & Go Twój samochód zatrzyma się, kiedy zatrzyma się pojazd poprzedzający go. Kiedy samochód jest zatrzymany i działa funkcja sterowania zatrzymaniem samochodu, włączona jest lampka sygnalizacyjna systemu MRCC z funkcją Stop & Go.


UWAGA

Wznawianie jazdy

Gdy pojazd poprzedzający zaczyna ruszać, a Twój samochód jest zatrzymany w wyniku działania funkcji sterowania zatrzymaniem samochodu, naciśnij przycisk RES lub wciśnij pedał przyspieszenia, aby anulować działanie funkcji sterowania zatrzymaniem samochodu i wznowić jazdę.

UWAGA

Informacje dotyczące wznawiania jazdy

Jeśli nie wznowisz jazdy w ciągu kilku sekund po tym, jak pojazd poprzedzający ruszy z miejsca, wskazanie na wyświetlaczu wielofunkcyjnym będzie migać, aby powiadomić Cię o konieczności wznowienia jazdy.

Funkcja tempomatu

Gdy funkcja ta działa, działanie kontroli prędkości jest anulowane i działa tylko tempomat.

Można ustawić prędkość samochodu wyższą niż około 25 km/h.

Korzystaj z funkcji tempomatu na drogach ekspresowych i autostradach, na których nie jest wymagane częste przyspieszanie i zwalnianie.

OSTRZEŻENIE

Nie używaj funkcji tempomatu w następujących sytuacjach: W przeciwnym razie można doprowadzić do wypadku.

Zawsze ostrożnie prowadź samochód: Ostrzeżenia i sterowanie hamulcem nie będą działać po anulowaniu funkcji kontroli prędkości i system zostanie przełączony na tylko funkcję tempomatu.

Wciśnij pedał hamulca, aby zwolnić stosownie do warunków otoczenia, zachowując bezpieczną odległość od poprzedzającego pojazdu i zawsze ostrożnie prowadząc samochód.

Przełączanie na funkcję tempomatu

W przypadku naciśnięcia przycisku MODE, zanim w systemie nastąpi przełączenie na główne wskazanie tempomatu (białe), gdy włączony jest system MRCC z funkcją Stop & Go, system ten przełącza się na funkcję tempomatu.

Gdy system przełącza się na funkcję tempomatu, wskaźnik oraz wyświetlacz wielofunkcyjny powiadamiają o tym kierowcę w następujący sposób:

OSTRZEŻENIE

Zawsze wyłączaj funkcję tempomatu, kiedy jej nie używasz: Pozostawienie funkcji tempomatu włączonej, gdy nie jest ona używana, zagraża bezpieczeństwu, ponieważ może się ona niespodziewanie uruchomić, skutkując wypadkiem.

Jak ustawić prędkość

Należy ustawić w systemie żądaną prędkość za pomocą pedału przyspieszenia.

W momencie naciśnięcia na przycisk SET+ lub SET- włącza się wskazanie ustawienia tempomatu (zielone) i rozpoczyna się kontrola prędkości.

UWAGA

Jak zwiększyć ustawioną prędkość

Ustawioną prędkość można zwiększyć w następujący sposób:

Zwiększanie prędkości za pomocą przycisku SET+

Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET+ , a następnie zwolnij ten przycisk w momencie osiągnięcia żądanej prędkości.

Ustawioną prędkość można regulować stopniowo (co 1 km/h), naciskając i od razu zwalniając przycisk. Na przykład, jeśli przycisk zostanie naciśnięty 4 razy, ustawiona prędkość wzrośnie o około 4 km/h.

Zwiększanie prędkości przy użyciu pedału przyspieszenia

Naciśnij pedał przyspieszenia oraz wciśnij przycisk SET+ lub SET- i puść przy żądanej prędkości.

Jeśli przycisk nie zostanie użyty, system powróci do ustawionej prędkości, gdy tylko zdejmiesz nogę z pedału przyspieszenia.

Jak zmniejszyć ustawioną prędkość

Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET- , a następnie zwolnij ten przycisk w momencie osiągnięcia żądanej prędkości.

Ustawioną prędkość można regulować stopniowo (co 1 km/h), naciskając i od razu zwalniając przycisk. Na przykład, jeśli przycisk zostanie naciśnięty 4 razy, ustawiona prędkość zostanie zmniejszona o około 4 km/h.

Wyłączanie funkcji

Wyłączanie za pomocą przycisku OFF/CAN

Funkcja tempomatu jest wyłączana w przypadku naciśnięcia jeden raz przycisku OFF/CAN.

Wyłączanie za pomocą przycisku MODE

W przypadku naciśnięcia przycisku MODE funkcja tempomatu jest wyłączana i uaktywniana do działania jest funkcja kontroli prędkości.

Funkcja tempomatu jest wyłączana automatycznie w następujących okolicznościach. Jeżeli przycisk RES zostanie naciśnięty, gdy prędkość samochodu wynosi 25 km/h lub więcej, system powraca do początkowo ustawionej prędkości.

UWAGA

Wskazania na wyświetlaczu

Status ustawień aktywnego tempomatu z funkcją Stop & Go oraz warunki działania wskazywane są na wyświetlaczu wielofunkcyjnym i na wyświetlaczu ...

System wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LAS) i system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS)

System LAS i LDWS ostrzega kierowcę, że jego samochód może zbaczać z danego pasa ruchu i steruje układem kierowniczym, aby pomóc kierowcy ...

Zobacz tez:

Automatyczna skrzynia biegów
Automatyczna sześcio- lub ośmiobiegowa skrzynia biegów z wybierakiem impulsowym. Oferuje również tryb ręczny umożliwiający zmianę biegów za pomocą przełączników przy kierownicy. Położenia wybieraka skrzyni biegów P. Poło ...

Automatyczna wentylacja
Układ automatycznie ustawia obieg otwarty (świeżego) powietrza, jeżeli układ klimatyzacji pracuje przez określony czas (ok. 30 minut) w niskiej temperaturze z wybranym zamkniętym obiegiem powietrza. Anulowanie ...

Światła awaryjne
Światła awaryjne powinny być używane zawsze, gdy zatrzymasz się na drodze lub w jej pobliżu z powodu awarii lub jakiegoś zdarzenia. Światła awaryjne ostrzegają innych kierowców, ż ...

Instrukcje obslugi: