Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi: Klapa tylna sterowana bezdotykowo

Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi –> Otwieranie –> Klapa tylna sterowana bezdotykowo

Informacje ogólne

Działanie napędu klapy tylnej można włączyć lub wyłączyć z poziomu menu ustawień parametrów samochodu.

Klapę tylną należy otwierać i zamykać wyłącznie, gdy samochód stoi.

Informacje ogólne


Sprawdzić, czy ilość miejsca jest wystarczająca, aby umożliwić ruch klapy tylnej z napędem.

Informacje ogólne


Nigdy nie wkładać palca do układu blokowania klapy tylnej z napędem: ryzyko odniesienia poważnych obrażeń!

Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem

Klapa tylna z napędem ma funkcję wykrywania przeszkód, która automatycznie przerywa ruch i cofa klapę o kilka stopni, aby umożliwić uwolnienie przeszkody.

Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem nie działa przy końcu zamykania (około 1 cm przed całkowitym zamknięciem).

Aby uniknąć ryzyka zranienia wskutek zaciśnięcia/zakleszczenia, przed i podczas zamykania tylnej klapy z napędem, należy:

Bagażnik rowerowy/hak holowniczy

Klapa tylna z napędem nie została zaprojektowana do montażu bagażnika rowerowego.

W przypadku montażu bagażnika rowerowego na haku holowniczym i podłączeniu przewodu do gniazda haka holowniczego działanie napędu klapy tylnej zostanie automatycznie wyłączone.

W przypadku użycia haka holowniczego lub bagażnika rowerowego, który nie jest zalecany przez PEUGEOT, należy koniecznie wyłączyć działanie napędu klapy tylnej.

Funkcja napędu

Napęd pokrywy bagażnika włącza się/wyłącza
w menu Samochód/ Jazda na ekranie dotykowym.

Domyślnie funkcja ta jest wyłączona.

Funkcja napędu


Istnieje kilka sposobów obsługi klapy tylnej z napędem

  1. Za pomocą kluczyka elektronicznego układu otwierania i uruchamiania bez użycia kluczyka.
  2. Za pomocą zewnętrznego elementu sterującego na klapie tylnej.
  3. Za pomocą wewnętrznego elementu sterującego klapą tylną.
  4. Za pomocą elementu sterującego na desce rozdzielczej.
  5. Korzystając z funkcji dostępu bezdotykowego.

Otwieranie/zamykanie

Przyjęcie żądania jest potwierdzane sygnałem dźwiękowym.

Klapa tylna otwiera się albo całkowicie, co jest ustawieniem domyślnym, albo do zapamiętanego położenia. Jeśli działanie napędu klapy tylnej jest wyłączone, wykonanie tych czynności powoduje jej otwarcie. Żądanie otwarcia klapy tylnej przy użyciu elementów sterujących A, B lub E umożliwia odryglowanie całego pojazdu lub tylko klapy tylnej, jeśli zostało włączone selektywne odryglowanie bagażnika. Zamknięcie klapy tylnej przy użyciu funkcji dostępu bezdotykowego umożliwia zamknięcie całego pojazdu.

Działanie klapy tylnej można w każdej chwili przerwać. Kolejne naciśnięcie jednego z tych elementów sterujących zatrzymuje bieżący ruch. Po zatrzymaniu klapy tylnej kolejne naciśnięcie jednego z tych elementów sterujących powoduje wykonywanie ruchu w przeciwnym kierunku.

Dostęp bezdotykowy

Funkcję "Otwieranie bagażnika bez użycia rąk" włącza się i wyłącza w menu Samochód/Jazda na ekranie dotykowym.

Domyślnie funkcja ta jest wyłączona.

Przed wykonaniem ruchu kopnięcia pod zderzakiem tylnym należy przyjąć stabilną pozycję. Należy uważać, aby nie dotknąć układu wydechowego, który może być gorący – ryzyko poparzenia się!

Automatyczne ryglowanie za pomocą funkcji "Otwieranie bagażnika bez użycia rąk"

Automatyczne ryglowanie za pomocą funkcji Otwieranie bagażnika bez użycia rąk


W celu włączenia automatycznego ryglowania samochodu podczas zamykania klapy bagażnika przy użyciu funkcji "Otwieranie bagażnika bez użycia rąk":

Nacisnąć ten przycisk. Włączy się jego
zielona kontrolka.

Kolejne naciśnięcie tego przycisku powoduje wyłączenie funkcji.

Kontrola przycisku gaśnie.

Zapamiętywanie położenia otwierania

W celu ograniczenia kąta otwarcia klapy tylnej z napędem:

Zapamiętanie położenia maksymalnego otwarcia klapy tylnej zostaje potwierdzone sygnałem dźwiękowym.

Aby skasować zapamiętane położenie:

Anulowanie zapamiętanego położenia zostaje potwierdzone sygnałem dźwiękowym.

Sterowanie ręczne

Klapą tylną można sterować ręcznie nawet przy włączonym działaniu napędu.

Klapa tylna musi być nieruchoma.

Podczas ręcznego otwierania i zamykania klapy tylnej z napędem nie ma już wspomagania siłownikami. Opór przy otwieraniu i zamykaniu klapy jest więc zjawiskiem całkowicie normalnym.

Wielokrotne otwieranie i zamykanie klapy tylnej może doprowadzić do przegrzania silnika elektrycznego klapy, co uniemożliwi jej otwieranie bądź zamykanie. Przed ponownym uruchomieniem klapy tylnej należy odczekać co najmniej 10 minut, aby silnik elektryczny ostygł. Jeżeli nie można tyle czekać, należy ręcznie otworzyć lub zamknąć klapę.

Inicjalizacja klapy tylnej z napędem

Operacja ta jest konieczna w przypadku braku ruchu – po wykryciu przeszkody, po ponownym podłączeniu lub ładowaniu akumulatora itd.

Jeżeli problem nadal występuje, skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.

Środki ostrożności związane z użytkowaniem

W warunkach zimowych W przypadku nagromadzenia śniegu na klapie tylnej usunąć śnieg przed zażądaniem otwarcia klapy tylnej za pomocą napędu. Lód może zablokować klapę tylną i uniemożliwić otwarcie klapy tylnej. Zaczekać, aż lód stopnieje po nagrzaniu kabiny.

W przypadku mycia W przypadku mycia pojazdu w myjni automatycznej pamiętać o zaryglowaniu pojazdu, aby uniknąć ryzyka niespodziewanego otwarcia bagażnika.

Zalecenia związane z funkcją "Otwieranie bagażnika bez użycia rąk"

Jeśli wykonanie kilku kopnięć w celu otwarcia klapy tylnej nie przynosi rezultatu, należy odczekać kilka sekund przed kolejną próbą.

Funkcja wyłącza się automatycznie w przypadku silnych ulew lub po nagromadzeniu się śniegu.

Jeśli funkcja nie działa, należy sprawdzić, czy klucz elektroniczny nie znajduje się w zasięgu działania źródła zakłóceń elektromagnetycznych (smartfon itp.).

Działanie funkcji może ulec zakłóceniu, jeżeli użytkownik posiada protezę nogi.

Funkcja może nie działać prawidłowo, jeżeli samochód jest wyposażony w hak holowniczy.

W niektórych okolicznościach klapa tylna może otworzyć się lub zamknąć samoczynnie, zwłaszcza w następujących sytuacjach:

Aby uniknąć tego typu problemów, oddalić klucz elektroniczny od strefy rozpoznawania albo wyłączyć funkcję "Otwieranie bagażnika bez użycia rąk".

Bagażnik

Otwieranie klapy tylnejPrzy użyciu zewnętrznego elementu sterującego na pokrywie bagażnika Gdy samochód jest odryglowany albo kluczyk elektroniczny układu otwieran ...

Elektryczne podnośniki szyb

Przedni lewy. Przedni prawy. Tylny prawy. Tylny lewy. Blokada elektrycznych podnośników szyb tylnych. Sterowanie ręczne Aby otworzyć lub zamknąć szybę, wc ...

Zobacz tez:

Regulacja ustawienia przedniego fotela - elektryczna
(jeśli jest w wyposażeniu) Ustawienie przedniego siedzenia może być regulowane za pomocą przełączników umieszczonych na zewnątrz siedziska. Przed rozpoczęciem jazdy należy ustawić ...

Szyby
Przełącznik elektrycznego podnośnika szyby w drzwiach kierowcy Przełącznik elektrycznego podnośnika szyby w drzwiach przedniego pasażera Przełącznik podnośnika szyby lewych tylnych ...

Ogrzewanie tylnej szyby
Ogrzewanie szyby tylnej usuwa zaparowanie z szyby tylnej. Aby móc korzystać z ogrzewania tylnej szyby, wyłącznik zapłonu musi znajdować się w położeniu ON. Naciśnij przycisk, aby wł ...

Instrukcje obslugi: