Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi: Komputer pokładowy

Wyświetla informacje dotyczące bieżącej trasy (zasięg, zużycie paliwa, średnia prędkość itp.).

Wyświetlanie danych w zestawie wskaźników

Wyświetlanie danych w zestawie wskaźników


Dane komputera pokładowego będą wyświetlane stale po wybraniu trybu wyświetlania "KOMPUTER POKŁADOWY" lub "OSOBISTY", zależnie od wersji.

We wszystkich pozostałych trybach wyświetlania naciśnięcie przycisku na końcu dźwigni wycieraczek spowoduje tymczasowe wyświetlenie tych danych na konkretnym ekrani

Wyświetlanie danych w zestawie wskaźników


Naciskać przycisk usytuowany na końcu dźwigni wycieraczek, aby kolejno wyświetlać różne zakładki.

- Chwilowe informacje obejmujące:

- Dane trasy "1":

- Dane trasy "2":

Zerowanie trasy

Zerowanie trasy


Po wyświetleniu żądanej trasy nacisnąć przycisk na końcu przełącznika wycieraczek na ponad 2 s.

Trasy "1" i "2" są niezależne i korzysta się z nich w taki sam sposób.

Trasa "1" umożliwia wykonywanie np. obliczeń dziennych, a trasa "2" – miesięcznych.

Kilka definicji

Zasięg

(km lub mile)

Przewidywana liczba kilometrów do
przejechania na paliwie pozostałym w zbiorniku (w zależności od średniego zużycia podczas ostatnio przejechanych kilometrów

Wartość zmienia się przy zmianie stylu jazdy lub ukształtowania terenu, co powoduje istotne odchylenie od zużycia chwilowego.

Gdy zasięg spadnie poniżej 30 km, zapalą się kreski.

Po uzupełnieniu zbiornika paliwa o co najmniej 5 litrów wartość ta zostanie ponownie przeliczona i wyświetlona, jeżeli przekroczy 100 km.

Jeżeli podczas jazdy kreski świecą w sposób ciągły, należy skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.

Chwilowe zużycie paliwa

(l/100 km lub km/l lub mpg)

Obliczane w ciągu ostatnich kilku sekund.


To wskazanie jest wyświetlane dopiero po przekroczeniu prędkości 30 km/h.

Średnie zużycie paliwa

l/100 km lub km/l lub mpg)

Wartość obliczana od ostatniego zerowania
trasy.

Średnia prędkość

(km/h lub mph)

Wartość obliczana od ostatniego zerowania
trasy.

Dystans przebyty

(km lub mile)

Wartość obliczana od ostatniego zerowania
trasy.

Licznik czasu Stop&Start

(minuty/sekundy albo godziny/minuty)


Jeżeli samochód jest wyposażony w układ Stop&Start, licznik czasu zlicza i sumuje czasy trwania przejścia w tryb STOP podczas podróży.

Licznik zeruje się po każdym włączeniu zapłonu.

Wskaźniki

Wskaźnik serwisowy Kontrolka Stan Przyczyna Działania/uwagi Klucz serwisowy Świeci w sposób ciągły przez pewien czas po włączeniu zapłon ...

Ekran monochromatyczny C

Wyświetlanie W zależności od kontekstu wyświetlane są następujące wskazania: godzina, data, temperatura zewnętrzna (miga w przypadku możliwości wystąpienia ...

Zobacz tez:

Zalecane paliwo
Silnik benzynowy Bezołowiowa Europa W celu uzyskania optymalnych osiągów zaleca się stosowanie benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 95 (AKI 91) lub wyższej. (nie wolno używać paliwa z domieszką ...

Sposób korzystania z niniejszej instrukcji
Dążymy do tego, by eksploatacja pojazdu sprawiała Państwu jak najwięcej satysfakcji. Niniejsza Instrukcja obsługi może być w tym pomocna. Dlatego zdecydowanie zalecamy uważną lekturę ca ...

Światła awaryjne
Światła awaryjne ostrzegają innych kierowców. Informują one o konieczności zachowania szczególnej ostrożności podczas zbliżania się, wyprzedzania lub mijania niesprawnego pojazdu. ...

Instrukcje obslugi: