Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi: Wskaźniki

Wskaźnik serwisowy

Kontrolka Stan Przyczyna Działania/uwagi
Klucz serwisowy Świeci w sposób ciągły przez pewien czas po włączeniu zapłonu. Przebieg do następnego przeglądu wynosi między 1000 km a 3000 km.

Wskaźnik serwisowy jest wyświetlany przez kilka sekund w zestawie wskaźników. W zależności od wersji:

  • w linii wyświetlacza całkowitego przebiegu wyświetla się dystans (w kilometrach lub milach) do następnego przeglądu,
  • komunikat alarmowy sygnalizuje dystans oraz okres do następnego przeglądu.

Klucz serwisowy gaśnie po kilku sekundach.

Alarm może zostać włączony w przypadku zbliżającego się terminu przeglądu.

  Świeci w sposób ciągły po włączeniu zapłonu. Przebieg do następnego przeglądu poniżej 1000 km

Wskaźnik serwisowy jest wyświetlany przez kilka sekund w zestawie wskaźników. W zależności od wersji:

  • w linii wyświetlacza całkowitego przebiegu wyświetla się odległość pozostała do następnego przeglądu,
  • komunikat alarmowy sygnalizuje odległość pozostałą do następnego przeglądu.

Symbol klucza serwisowego świeci, aby przypominać o konieczności wykonania przeglądu w najbliższym czasie.

Alarm może zostać włączony w przypadku zbliżającego się terminu przeglądu

Klucz serwisowy Po włączeniu zapłonu miga, a następnie świeci w sposób ciągły. Termin przeglądu został przekroczony.

Wskaźnik serwisowy jest wyświetlany przez kilka sekund w zestawie wskaźników. W zależności od wersji:

  • w linii wyświetlacza całkowitego przebiegu wyświetla się dystans przebyty od wyznaczonego terminu przeglądu. Wartość jest poprzedzona znakiem "-";
  • komunikat alarmowy sygnalizuje, że przekroczono wyznaczony termin.

Symbol klucza serwisowego pozostaje włączony, dopóki przegląd nie zostanie wykonany.

Alarm włącza się po przekroczeniu wyznaczonego terminu.

  Po włączeniu zapłonu miga, a następnie świeci w sposób ciągły wraz z kontrolką serwisową. Przekroczono datę przeglądu w przypadku pojazdu z silnikiem Diesla BlueHDi.

Wskaźnik serwisowy jest wyświetlany przez kilka sekund w zestawie wskaźników. W zależności od wersji:

  • w linii wyświetlacza całkowitego przebiegu wyświetla się dystans przebyty od wyznaczonego terminu przeglądu. Wartość jest poprzedzona znakiem "-";
  • komunikat alarmowy sygnalizuje, że przekroczono wyznaczony termin.

Symbol klucza serwisowego pozostaje włączony, dopóki przegląd nie zostanie wykonany.

Alarm włącza się po przekroczeniu wyznaczonego terminu.

Wyświetlana odległość (w kilometrach lub milach) jest obliczona na podstawie liczby przebytych kilometrów i czasu od ostatniego przeglądu.

Zerowanie wskaźnika serwisowego

Po każdym przeglądzie należy wyzerować wskaźnik serwisowy.

W przypadku wykonania przeglądu we własnym zakresie:

Zerowanie wskaźnika serwisowego


Jeżeli po wykonaniu tej czynności trzeba odłączyć akumulator, należy zaryglować samochód i odczekać co najmniej 5 minut, aby zerowanie zostało zarejestrowane.

Przywołanie informacji serwisowej

W każdej chwili można sprawdzić informację serwisową.

Przywołanie informacji serwisowej


Wskaźnik poziomu oleju silnikowego

(zależnie od wersji)

W wersjach wyposażonych we wskaźnik elektroniczny poziom oleju silnikowego jest wyświetlany w zestawie wskaźników przez kilka sekund po włączeniu zapłonu i po wyświetleniu informacji o przeglądzie.

Wskaźnik poziomu oleju silnikowego


Odczyt poziomu oleju jest wiarygodny tylko wtedy, gdy samochód stoi poziomo, a silnik wyłączony jest od ponad 30 minu

Poziom oleju prawidłowy


Brak oleju


Wskazywany przez wyświetlenie komunikatu "Poziom oleju nieprawidłowy" na wyświetlaczu zestawu wskaźników, zapalenie kontrolki serwisowej i włączenie sygnału dźwiękowego.

Jeżeli niski poziom oleju zostanie potwierdzony ręcznym wskaźnikiem, należy jak najszybciej uzupełnić poziom, by nie doprowadzić do uszkodzenia silnika.

Więcej informacji na temat kontroli poziomów zawiera odpowiedni rozdział.

Uszkodzenie wskaźnika poziomu oleju


Sygnalizowane jest przez wyświetlenie komunikatu "Pomiar poziomu oleju nieprawidłowy" w zestawie wskaźników.

Skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.

przypadku uszkodzenia elektronicznego wskaźnika poziom oleju w silniku nie jest monitorowany. Póki układ jest uszkodzony, poziom oleju należy sprawdzać za pomocą ręcznego wskaźnika poziomu znajdującego się w komorze silnika. Więcej informacji na temat kontroli poziomów zawiera odpowiedni rozdział.

Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego

Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego


Przy pracującym silniku:

KONIECZNIE należy jak najszybciej zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu.

Poczekać kilka minut przed wyłączeniem silnika.

Po wyłączeniu zapłonu ostrożnie otworzyć pokrywę komory silnika i sprawdzić poziom płynu chłodzącego.

Więcej informacji na temat kontroli poziomów zawiera odpowiedni rozdział.

Wskaźniki zasięgu AdBlue

Te wskaźniki zasięgu występują wyłącznie w wersjach Diesel BlueHDi.

Gdy w zbiorniku AdBlue zostanie osiągnięty poziom rezerwy albo zostanie wykryta usterka układu oczyszczania spalin SCR, z chwilą włączenia zapłonu wskaźnik pokaże szacunkowy zasięg w kilometrach, który samochód może przebyć przed zablokowaniem rozruchu silnika.

W przypadku ryzyka braku możliwości rozruchu wskutek braku AdBlue

Przepisowe urządzenie blokujące rozruch silnika włącza się automatycznie, gdy tylko zbiornik AdBlue jest pusty.

Zasięg ponad 2400 km Po włączeniu zapłonu żadna informacja dotycząca zasięgu nie wyświetla się automatycznie w zestawie wskaźników.

W przypadku ryzyka braku możliwości rozruchu wskutek braku AdBlue


Naciśnięcie tego przycisku umożliwia
chwilowe wyświetlanie zasięgu jazdy.

Zasięg między 800 a 2400 km (wersje z silnikami 1,5 l 130 S&S oraz 2,0 l BlueHDi 180 S&S)

Z chwilą włączenia zapłonu na około 30 s
zapala się ta kontrolka, czemu towarzyszy sygnał dźwiękowy i wyświetlenie komunikatu (np. "Dolej AdBlue: rozruch niemożliwy za x km") informującego o zasięgu jazdy wyrażonym w kilometrach albo milach.

Poziom rezerwy został osiągnięty. Zaleca się jak najszybsze uzupełnienie poziomu

W przypadku ryzyka braku możliwości rozruchu wskutek braku AdBlue


Komunikaty te uzupełnia zalecenie, aby nie dolewać więcej niż 10 litrów AdBlue.

Zasięg między 600 a 2400 km (pojazdy z silnikami 1,6 l BlueHDi 100 S&S, 1,6 l BlueHDi 115 S&S, 1,6 l BlueHDi 120 S&S i 2,0 l BlueHDi 150 S&S)

Z chwilą włączenia zapłonu zapala się ta
kontrolka, czemu towarzyszy sygnał dźwiękowy i wyświetlenie komunikatu (np. "Dolej AdBlue: rozruch niemożliwy za x km") informującego o zasięgu jazdy wyrażonym w kilometrach albo milach.

Podczas jazdy komunikat wyświetla się co 300 km, dopóki poziom w zbiorniku nie zostanie uzupełniony.

Poziom rezerwy został osiągnięty. Zaleca się jak najszybsze uzupełnienie poziomu.

Zasięg między 800 a 100 km (wersje z silnikami 1,5 l 130 S&S oraz 2,0 l BlueHDi 180 S&S)

Z chwilą włączenia zapłonu zapala się ta
kontrolka, czemu towarzyszy sygnał dźwiękowy (pojedynczy) i wyświetlenie komunikatu (np.

"Dolej AdBlue: rozruch niemożliwy za x km") informującego o zasięgu jazdy wyrażonym w kilometrach albo milach.

Podczas jazdy sygnał dźwiękowy i komunikat pojawiają się co 100 km, dopóki poziom w zbiorniku nie zostanie uzupełniony.

Należy koniecznie jak najszybciej uzupełnić poziom, zanim zbiornik całkowicie się opróżni.

Inaczej nie będzie można ponownie uruchomić silnika.

Zasięg mniejszy niż 600 km (pojazdy z silnikami 1,6 l BlueHDi 100 S&S, 1,6 l BlueHDi 115 S&S, 1,6 l BlueHDi 120 S&S i 2,0 l BlueHDi 150 S&S)

Z chwilą włączenia zapłonu ta kontrolka
miga, czemu towarzyszy włączenie na stałe kontrolki serwisowej, sygnał dźwiękowy i wyświetlenie komunikatu (np. "Dolej AdBlue: rozruch niemożliwy za x km") informującego o zasięgu jazdy wyrażonym w kilometrach albo milach.

Podczas jazdy komunikat wyświetla się co 30 sekund, dopóki poziom AdBlue nie zostanie uzupełniony.

Należy koniecznie jak najszybciej uzupełnić poziom, zanim zbiornik całkowicie się opróżni.

Inaczej nie będzie można ponownie uruchomić silnika.

Zasięg mniejszy niż 100 km (wersje z silnikami 1,5 l 130 S&S oraz 2,0 l BlueHDi 180 S&S)

Z chwilą włączenia zapłonu ta kontrolka
miga, czemu towarzyszy sygnał dźwiękowy (pojedynczy) i wyświetlenie komunikatu (np.

"Dolej AdBlue: rozruch niemożliwy za x km") informującego o zasięgu jazdy wyrażonym w kilometrach albo milach.

Podczas jazdy sygnał dźwiękowy i komunikat pojawiają się co 10 km, dopóki poziom w zbiorniku AdBlue nie zostanie uzupełniony.

Należy koniecznie jak najszybciej uzupełnić poziom, zanim zbiornik całkowicie się opróżni.

Inaczej nie będzie można ponownie uruchomić silnika.

Awaria związana z brakiem dodatku AdBlue

Awaria związana z brakiem dodatku AdBlue


Po włączeniu zapłonu ta kontrolka miga, czemu
towarzyszy sygnał dźwiękowy i wyświetlenie komunikatu "Dolej AdBlue: rozruch niemożliw

Zbiornik AdBlue jest pusty. Przepisowa blokada rozruchu uniemożliwia ponowne uruchomienie silnika.

Aby móc ponownie uruchomić silnik, należy koniecznie wlać do zbiornika co najmniej 5 l AdBlue.

Więcej informacji na temat AdBlue (silniki BlueHDi), a zwłaszcza uzupełniania poziomu dodatku, zawiera odpowiedni rozdział.

W przypadku wykrycia usterki układu oczyszczania spalin SCR

Urządzenie blokujące rozruch silnika włącza się automatycznie po przejechaniu ponad 1100 km po potwierdzeniu usterki układu oczyszczania spalin SCR. Należy możliwie najszybciej zlecić sprawdzenie układu w ASO sieci PEUGEOT albo w warsztacie specjalistycznym.

W przypadku wykrycia usterki

Zapalają się te kontrolki oraz towarzyszy im
sygnał dźwiękowy i wyświetlenie komunikatu "Usterka oczyszczania spalin".

Alarm włącza się podczas jazdy, gdy usterka jest wykryta po raz pierwszy, następnie po włączeniu zapłonu przy kolejnej jeździe, dopóki utrzymuje się przyczyna usterki.

Jeżeli jest to chwilowa usterka, alarm znika w trakcie następnej jazdy, po wykonaniu autodiagnostyki układu oczyszczania spalin SCR.

W trakcie fazy dozwolonej jazdy (między 0 a 1100 km)

Jeśli zostanie potwierdzona usterka układu
SCR (po przejechaniu 50 km z wyświetlonym komunikatem sygnalizującym usterkę), włączają się te kontrolki i miga kontrolka AdBlue, czemu towarzyszy sygnał dźwiękowy oraz wyświetlenie komunikatu (np.: "Usterka oczyszczania spalin: Rozruch zabroniony za 300 km") wskazującego pozostały zasięg w kilometrach lub milach

Podczas jazdy komunikat jest wyświetlany co 30 sekund, dopóki utrzymuje się usterka układu oczyszczania spalin SCR.

Alarm jest ponawiany po włączeniu zapłonu.

Należy możliwie jak najszybciej skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT albo z warsztatem specjalistycznym.

W przeciwnym wypadku nie da się ponownie uruchomić samochodu

Blokada rozruchu

Przy każdym włączeniu zapłonu zapalają się
te kontrolki i miga kontrolka AdBlue, czemu towarzyszy sygnał dźwiękowy i wyświetlanie komunikatu "Usterka oczyszczania spalin: rozruch zabroniony".

Blokada rozruchu


Dopuszczalny limit jazdy został przekroczony: układ blokady rozruchu uniemożliwia ponowne uruchomienie silnika.

Aby móc ponownie uruchomić silnik, należy koniecznie skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT albo z warsztatem specjalistycznym.

Ręczny test w zestawie wskaźników

Ta funkcja umożliwia w każdej chwili sprawdzenie niektórych wskaźników i wyświetlenie dziennika alarmów.

Ręczny test w zestawie wskaźników


Przy pracującym silniku nacisnąć na krótko ten przycisk.

Następujące informacje zostaną wyświetlone w zestawie wskaźników:

Informacje te wyświetlane są również automatycznie po każdym włączeniu zapłonu.

Liczniki przebiegu

Przebieg całkowity i dzienny są wyświetlane przez trzydzieści sekund od wyłączenia zapłonu, po otwarciu drzwi kierowcy oraz po zaryglowaniu lub odryglowaniu samochodu.

W przypadku jazdy za granicą może zajść konieczność zmiany jednostek odległości: prędkość powinna być wyświetlana w jednostkach obowiązujących w danym kraju (km albo mile). Jednostki można zmienić w menu konfiguracji ekranu podczas postoju samochodu.

Licznik przebiegu całkowitego

Mierzy całkowity dystans przejechany przez samochód od początku jego eksploatacji.

Licznik przebiegu całkowitego


Licznik przebiegu dziennego

Mierzy odległość przebytą od momentu wyzerowania licznika przez kierowcę.

Licznik przebiegu dziennego


Zerowanie licznika przebiegu

Potencjometr oświetlenia w zestawie wskaźników

Wersja z ekranem monochromatycznym

Działa wyłącznie przy włączonych światłach samochodu (tryb "nocny").

Umożliwia regulację natężenia oświetlenia zestawu wskaźników i stanowiska kierowcy.


lub

Potencjometr oświetlenia w zestawie wskaźników


Oświetlenie kameralne zestawu wskaźników

Wersja z ekranem dotykowym

Umożliwia włączenie lub wyłączenie oświetlenia kameralnego zestawu wskaźników.

Regulacja natężenia oświetlenia kameralnego zestawu wskaźników odbywa się z poziomu ekranu dotykowego.

Wersja z ekranem dotykowym


Kontrolki

Po włączeniu zapłonu Niektóre kontrolki alarmowe w zestawie wskaźników zapalają się na kilka sekund w momencie włączenia zapłonu samochodu. Po uruchomieniu silnika ...

Komputer pokładowy

Wyświetla informacje dotyczące bieżącej trasy (zasięg, zużycie paliwa, średnia prędkość itp.). Wyświetlanie danych w zestawie wskaźników Dane komputera pokład ...

Zobacz tez:

Monitor widoku za pojazdem
(jeżeli występuje) Monitor widoku za pojazdem aktywuje się przy uruchomionym silniku i włączonym biegu wstecznym. Jest to układ wspomagający cofanie. Pokazuje on na ekranie w lusterku wewnętrznym lub ...

Zestaw wskaźników
Wskaźniki układu hybrydowego Wskaźnik poziomu paliwa Prędkościomierz Lampki ostrzegawcze i kontrolne Ekran LCD Wskaźnik naładowania akumulatora (SOC) Odległość do opróżnie ...

Działanie układu
Wentylacja 1. Włączyć tryb . 2. Włączyć dopływ powietrza zewnętrznego. 3. Ustawić pokrętło regulacji temperatury w odpowiednim położeniu. 4. Ustawić przełącz ...

Instrukcje obslugi: