Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi: Kontrolki

Po włączeniu zapłonu

Niektóre kontrolki alarmowe w zestawie wskaźników zapalają się na kilka sekund w momencie włączenia zapłonu samochodu.

Po uruchomieniu silnika kontrolki te powinny zgasnąć.

Jeżeli świecą w sposób ciągły, przed ruszeniem należy sprawdzić znaczenie danego alarmu.

Ostrzeżenia powiązane

Podczas świecenia większości kontrolek w zestawie wskaźników wyświetlany jest komunikat oraz rozlega się sygnał dźwiękowy.

Niektóre kontrolki mają dwa tryby sygnalizacji: świecenie ciągłe albo miganie. Tylko na podstawie powiązania sposobu świecenia ze stanem pracy samochodu można stwierdzić, czy jest to sytuacja normalna, czy usterka. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy odwołać się do odpowiednich tabel lampek kontrolnych.

Kontrolki alarmowe

Zapalenie się jednej lub kilku z poniższych kontrolek przy włączonym silniku lub podczas jazdy sygnalizuje usterkę wymagającą interwencji kierowcy.

Każda usterka powodująca zapalenie się kontrolki alarmowej wymaga przeprowadzenia dodatkowej diagnostyki na podstawie odpowiedniego komunikatu alarmowego.

W razie wątpliwości skonsultować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.

Kontrolki alarmowe


Kontrolki działania

Zapalenie się jednej lub kilku z następujących kontrolek jest potwierdzeniem włączenia odpowiedniego układu.

Kontrolki działania


Kontrolki wyłączenia

Zapalenie się jednej z poniższych kontrolek potwierdza ręczne wyłączenie danego układu.

Może temu towarzyszyć wyświetlenie komunikatu i włączenie sygnału dźwiękowego.

Kontrolki wyłączeniaKontrolka Stan Przyczyna Działania/uwagi
Kontrolki w kolorze czerwony
Kontrolka STOP Świeci w sposób ciągły, czemu towarzyszy świecenie innej kontrolki alarmowej oraz wyświetlenie komunikatu i włączenie sygnału dźwiękowego. Zapalenie się tej kontrolki jest związane z poważną awarią silnika, układu hamulcowego, układu kierowniczego ze wspomaganiem, automatycznej skrzyni biegów lub poważną usterką elektryczną. Koniecznie należy jak najszybciej zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu.

Zaparkować, wyłączyć zapłon i skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub warsztatem specjalistycznym.

Maksymalna temperatura płynu chłodzącego Świeci w sposób ciągły, czemu towarzyszy kontrolka STOP. Zbyt wysoka temperatura w układzie chłodzenia. Jak najszybciej zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu.

Jeżeli trzeba dolać płynu, należy zaczekać, aż silnik ostygnie.

Jeżeli problem nadal się utrzymuje, skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.

Ciśnienie oleju silnikowego Świeci w sposób ciągł Usterka układu smarowania silnika. Należy jak najszybciej zatrzymać pojazd, zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa.

Zaparkować, wyłączyć zapłon i skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.

Ładowanie akumulatora * Świeci w sposób ciągły. Usterka układu ładowania akumulatora (zabrudzone lub poluzowane zaciski, luźny lub zerwany pasek alternatora itd.

Ta kontrolka powinna zgasnąć po uruchomieniu silnika.

Jeżeli nie zgaśnie, skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.

Należy jak najszybciej zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu ze względu na poziom naładowania akumulatora.

Zatrzymać pojazd, jeśli elektryczny hamulec postojowy nie działa:

 • W przypadku manualnej skrzyni biegów: włączyć bieg.
 • W przypadku automatycznej skrzyni biegów włożyć pod jedno z kół kliny dostarczone z samochodem.
Otwarte drzwi Świeci w sposób ciągły, czemu towarzyszy komunikat wskazujący otwarte drzwi. Prędkość poniżej 10 km/h, drzwi lub pokrywa bagażnika są nieprawidłowo zamknięte Zamknąć dane drzwi lub pokrywę bagażnika.
Świeci w sposób ciągły, czemu towarzyszy komunikat wskazujący otwarte drzwi lub pokrywę bagażnika i sygnał dźwiękowy Prędkość powyżej 10 km/h, drzwi lub pokrywa bagażnika są nieprawidłowo zamknięte.
Niezapięcie/ odpięcie pasów bezpieczeństwa Świeci w sposób ciągły. Kierowca i/lub pasażer na przednim/tylnym miejscu nie zapiął lub odpiął swój pas bezpieczeństwa.

Pociągnąć za pas, a następnie wsunąć klamrę do sprzączki.

Podświetlone punkty wskazują pasażerów, którzy mają pas odpięty lub niezapięty.

Świecą one:

 • na stałe przez około 30 sekund po uruchomieniu samochodu;
 • na stałe przy jeździe z prędkością od 0 do 20 km/h;
 • migają przy prędkości powyżej 20 km/h, czemu towarzyszy sygnał dźwiękowy trwający około 120 sekund
Elektryczny hamulec postojowy Świeci w sposób ciągły. Elektryczny hamulec postojowy jest włączony. Zwolnić hamulec postojowy, aby kontrolka zgasła: trzymając nogę na pedale hamulca, pchnąć krótko dźwignię hamulca postojowego.

Przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

Więcej informacji na temat Elektrycznego hamulca postojowego znajduje się we właściwym rozdziale.

Miga. Elektryczny hamulec postojowy nie włącza się automatycznie.

Usterka włączania/wyłączania.

Należy jak najszybciej zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu.

Zaparkować na płaskiej powierzchni (poziomej).

W przypadku manualnej skrzyni biegów: włączyć bieg.

W przypadku automatycznej skrzyni biegów: ustawić wybierak w położeniu P.

Wyłączyć zapłon i skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.

Układ hamulcowy Świeci w sposób ciągły. Duży spadek poziomu płynu hamulcowego w układzie hamulcowym. Należy jak najszybciej zatrzymać pojazd, zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa.

Uzupełnić stan za pomocą płynu zalecanego przez PEUGEOT.

Jeżeli problem nadal występuje, zlecić sprawdzenie układu w ASO sieci PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym.

Świeci w sposób ciągły wraz z kontrolką ABS. Usterka układu elektronicznego rozdzielacza siły hamowania (EBFD). Jak najszybciej zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu.

Zlecić sprawdzenie układu przez ASO sieci PEUGEOT lub warsztat specjalistyczny.

Kontrolki w kolorze pomarańczowym
Układ hamulcowy Świeci w sposób ciągły. Drobna usterka układu hamulcoweg Jechać ostrożnie.

Należy możliwie najszybciej zlecić sprawdzenie układu w ASO sieci PEUGEOT albo w warsztacie specjalistycznym.

Układ zapobiegający blokowaniu się kół (ABS) Świeci w sposób ciągły. Usterka układu zapobiegającego blokowaniu się kół. Standardowe działanie układu hamulcowego zostaje zachowane.

Kontynuować ostrożnie jazdę z umiarkowaną prędkością i jak najszybciej skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.

Dynamiczna kontrola stabilności (DSC/ASR) Miga. Uruchomienie regulacji DCS/ ASR. Układ optymalizuje działanie układu napędowego i poprawia stabilność kierunkową pojazdu w przypadku utraty przyczepności lub toru jazdy.
Świeci w sposób ciągły Usterka układu DCS/ASR Układ należy sprawdzić w ASO sieci PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym.
Wyłączenie automatycznych funkcji elektrycznego hamulca postojowego Świeci w sposób ciągły. Wyłączenie funkcji "automatycznego zaciskania hamulca" (po wyłączeniu silnika) i "automatycznego zwalniania hamulca". Ponowne włączenie funkcji.

Dodatkowe informacje na temat elektrycznego hamulca postojowego znajdują się w odpowiednim rozdziale.

Serwis Włącza się tymczasowo, czemu towarzyszy wyświetlenie komunikatu Wykrycie jednej lub kilku drobnych usterek, które nie mają przypisanych specjalnych lampek kontrolnych. Zidentyfikować przyczynę usterki na podstawie komunikatu wyświetlonego w zestawie wskaźników.

Niektóre usterki można samemu usunąć, na przykład gdy drzwi są otwarte lub filtr cząstek stałych zacznie się nasycać (gdy warunki drogowe będą odpowiednie, zregenerować filtr podczas jazdy z prędkością przynajmniej 60 km/h aż kontrolka zgaśnie).

W razie innych usterek, na przykład układu wykrywania niedopompowania opon, należy skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym

Świeci w sposób ciągły, czemu towarzyszy wyświetlanie komunikatu Wykrycie jednej lub kilku poważnych usterek, które nie mają przypisanych specjalnych lampek kontrolnych. Zidentyfikować przyczynę usterki na podstawie komunikatu wyświetlonego w zestawie wskaźników i jak najszybciej skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.
Świeci w sposób ciągły, czemu towarzyszy miganie, a następnie ciągłe wyświetlanie klucza symbolizującego przegląd Termin przeglądu został przekroczony. Tylko w wersjach Diesel BlueHDi.

Przegląd samochodu należy wykonać możliwie jak najszybciej.

Distance Alert/ Active Safety Brake Miga. Układ działa. Układ hamuje krótkimi impulsami, aby zmniejszyć prędkość zderzenia czołowego z poprzedzającym pojazdem.
Świeci w sposób ciągły, z towarzyszącym komunikatem i sygnałem dźwiękowym. Wystąpiła usterka układu. Układ należy sprawdzić w ASO sieci PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym.
Distance Alert/ Active Safety Brake Świeci w sposób ciągły z towarzyszącym komunikatem. Układ jest wyłączony poprzez menu konfiguracyjne pojazdu. Więcej informacji na temat układu Distance Alert/ Active Safety Brake znajduje się w odpowiednim rozdziale.
System monitorowania pasa ruchu Miga wraz z towarzyszącym sygnałem dźwiękowym Wykryto przekroczenie linii z lewej lub z prawej strony. Obrócić koło kierownicy w przeciwną stronę w celu przywrócenia prawidłowego toru jazdy.

Więcej informacji o Systemie monitorowania pasa ruchu zawiera odpowiedni rozdzia

Świeci w sposób ciągły, wraz z wyświetlonym komunikatem. Wystąpiła usterka układu. Należy być czujnym i jechać ostrożnie.

Układ należy sprawdzić w ASO sieci PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym

System aktywnego monitorowania pasa ruchu Świeci w sposób ciągły. Układ został automatycznie wyłączony lub przełączony w stan czuwania. Więcej informacji o Systemie aktywnego monitorowania pasa ruchu zawiera odpowiedni rozdzi
Miga. Przewidywane przekroczenie linii przerywanej bez włączenia kierunkowskazu. Układ uaktywnia się, a następnie koryguje tor jazdy po stronie wykrytej linii.
Świeci w sposób ciągły, czemu towarzyszy wyświetlenie komunikatu, sygnał dźwiękowy i lampka kontrolna Serwis. Układ jest uszkodzony. Zachować czujność i jechać ostrożnie.

Zlecić sprawdzenie układu przez ASO sieci PEUGEOT lub przez warsztat specjalistyczny.

Więcej informacji o Systemie aktywnego monitorowania pasa ruchu zawiera odpowiedni rozdział.

Niedopompowanie opon Świeci w sposób ciągły. Zbyt niskie ciśnienie w co najmniej jednej oponie. Jak najszybciej sprawdzić ciśnienie w ogumieniu.

Ciśnienie najlepiej sprawdzać przy zimnych oponach.

Po każdej regulacji ciśnienia w jednej albo kilku oponach oraz po wymianie jednego albo kilku kół należy przeprowadzić inicjalizację układu.

Więcej informacji na temat wykrywania niskiego ciśnienia w ogumieniu znajduje się w odpowiednim rozdziale.

  Miga, a potem świeci w sposób ciągły wraz z kontrolką serwisową. Układ monitorowania ciśnienia w oponach jest uszkodzony albo w jednym z kół nie wykryto czujnika. Wykrywanie niedopompowania opon jest niedostępne.

Zlecić sprawdzenie układu przez ASO sieci PEUGEOT lub przez warsztat specjalistyczny.

Poduszki powietrzne Świeci przez pewien czas. Włącza się na kilka sekund i gaśnie po włączeniu zapłonu Powinna zgasnąć po uruchomieniu silnika.

Jeżeli nie zgaśnie, skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym

Świeci w sposób ciągły. Usterka jednego z układów poduszek powietrznych lub napinaczy pirotechnicznych pasów bezpieczeństwa. Zlecić sprawdzenie układów w ASO sieci PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym.
Czołowa poduszka powietrzna pasażera Świeci w sposób ciągły na wyświetlaczu kontrolek pasów bezpieczeństwa i czołowej poduszki powietrznej pasażera. Przełącznik umieszczony w schowku znajduje się w położeniu "OFF".

Czołowa poduszka powietrzna pasażera jest wyłączona.

Można zamontować fotelik dziecięcy tyłem do kierunku jazdy, chyba że występuje usterka poduszek powietrznych (zapalona lampka ostrzegawcza poduszek powietrznych).

Aby włączyć czołową poduszkę powietrzną pasażera, należy ustawić przełącznik w położeniu "ON". W takim przypadku nie montować fotelika dziecięcego tyłem do kierunku jazdy na tym siedzeniu.
Czołowa poduszka powietrzna pasażera Świeci w sposób ciągły, na wyświetlaczu kontrolek pasów bezpieczeństwa i czołowej poduszki powietrznej pasażera. Przełącznik w schowku podręcznym jest w położeniu "ON".

Czołowa poduszka powietrzna pasażera jest włączona.

W takim przypadku nie montować fotelika dziecięcego tyłem do kierunku jazdy na tym siedzeniu.

Aby wyłączyć czołową poduszkę pasażera, należy ustawić przełącznik w położeniu "OFF". W tym przypadku można instalować fotelik dziecięcy "tyłem do kierunku jazdy", oprócz przypadku nieprawidłowego działania poduszek powietrznych (zapalona kontrolka alarmowa poduszek powietrznych)

Niski poziom paliwa Świeci w sposób ciągły, z poziomem rezerwy przedstawionym w kolorze czerwonym, czemu towarzyszy wyświetlenie komunikatu oraz sygnał dźwiękowy Gdy kontrolka zapali się po raz pierwszy, w zbiorniku paliwa znajduje się około 6 litrów paliwa. Należy bezwzględnie uzupełnić paliwo, aby uniknąć unieruchomienia silnika.

Ta kontrolka zapala się przy każdym włączeniu zapłonu i towarzyszy jej komunikat oraz sygnał dźwiękowy, dopóki nie zostanie zatankowana wystarczająca ilość paliwa.

Ten sygnał dźwiękowy i komunikat są powtarzane coraz częściej w miarę obniżania się poziomu paliwa do "0".

Pojemność zbiornika: około 53 litry.

Nigdy nie doprowadzać do unieruchomienia silnika z powodu braku paliwa, może to spowodować uszkodzenie układu oczyszczania spalin i wtryskowego.

Układ diagnostyczny silnika Miga. Usterka układu sterowania pracą silnika. Występuje ryzyko zniszczenia katalizatora.

Sprawdzić działanie w ASO sieci PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym.

Świeci w sposób ciągły. Usterka układu oczyszczania spalin. Lampka kontrolna powinna zgasnąć po uruchomieniu silnika.

Jeżeli nie zgaśnie, jak najszybciej skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.

AdBlue (wersje z silnikami 1,6 l BlueHDi oraz 2,0 l BlueHDi 150 S&S) Świeci w sposób ciągły po włączeniu zapłonu, czemu towarzyszy sygnał dźwiękowy i wyświetlanie komunikatu z pozostałym zasięgiem. Pozostały zasięg mieści się w zakresie od 2400 do 600 km. Należy szybko uzupełnić poziom AdBlue lub skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT albo z warsztatem specjalistycznym
Miga, czemu towarzyszy sygnał dźwiękowy i wyświetlanie komunikatu z pozostałym zasięgiem. Zasięg jest mniejszy niż 600 km. Należy koniecznie uzupełnić AdBlue, aby uniknąć awarii, lub skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT albo z warsztatem specjalistycznym.
Miga, czemu towarzyszy sygnał dźwiękowy i wyświetlanie komunikatu sygnalizującego zablokowanie rozruchu. Zbiornik AdBlue jest pusty. Przepisowa blokada rozruchu uniemożliwia ponowne uruchomienie silnika. Aby móc ponownie uruchomić silnik, należy koniecznie uzupełnić AdBlue lub skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.

Do zbiornika należy koniecznie dolać minimum 5 l AdBlue.

AdBlue (wersje z silnikami 1,5 l 130 S&S oraz 2,0 l BlueHDi 180 S&S) Włączona na około 30 sekund z chwilą włączenia zapłonu, czemu towarzyszy sygnał dźwiękowy i wyświetlanie komunikatu z pozostałym zasięgiem Pozostały zasięg mieści się w zakresie od 800 do 2400 km. Uzupełnić AdBlue.

Do zbiornika można dolać maksymalnie 10 l AdBlue.

Świeci w sposób ciągły, z chwilą włączenia zapłonu, czemu towarzyszy sygnał dźwiękowy i wyświetlanie komunikatu z pozostałym zasięgiem. Pozostały zasięg mieści się w zakresie od 100 do 800 km. Należy jak najszybciej uzupełnić poziom AdBlue.

Do zbiornika można dolać maksymalnie 10 l AdBlue

Miga, czemu towarzyszy sygnał dźwiękowy i wyświetlanie komunikatu z pozostałym zasięgiem. Zasięg jest mniejszy niż 100 km. Koniecznie uzupełnić poziom płynu AdBlue, aby uniknąć usterki.

Do zbiornika można dolać maksymalnie 10 l AdBlue.

Miga, czemu towarzyszy sygnał dźwiękowy i wyświetlanie komunikatu sygnalizującego blokadę rozruchu. Zbiornik AdBlue jest pusty: przepisowa blokada rozruchu uniemożliwia ponowne uruchomienie silnika. Aby móc ponownie uruchomić silnik, trzeba uzupełnić AdBlue.

Do zbiornika należy koniecznie dolać minimum 5 l AdBlue.

Układ oczyszczania spalin SCR (Diesel BlueHDi) Świeci w sposób ciągły po włączeniu zapłonu, czemu towarzyszy świecenie kontrolki serwisowej i diagnostyki silnika oraz sygnał dźwiękowy i komunikat. Wykryto usterkę układu oczyszczania spalin SCR. Ten alarm znika, gdy tylko poziom emisji zanieczyszczeń w spalinach będzie znów prawidłowy.
Miga po włączeniu zapłonu, czemu towarzyszy świecenie kontrolki serwisowej i diagnostyki silnika oraz sygnał dźwiękowy i komunikat informujący o pozostałym zasięgu. Po potwierdzeniu usterki układu oczyszczania spalin będzie można przejechać maksymalnie 1100 km przed włączeniem się blokady rozruchu. Skontaktować się możliwie jak najszybciej z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym, aby uniknąć awarii.
Miga po włączeniu zapłonu, czemu towarzyszy świecenie kontrolki serwisowej i diagnostyki silnika oraz sygnał dźwiękowy i komunikat. Przekroczona dopuszczalna granica przebiegu po potwierdzeniu usterki układu oczyszczania spalin: blokada rozruchu uniemożliwia ponowne uruchomienie silnika. Aby móc ponownie uruchomić silnik, należy koniecznie skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT albo z warsztatem specjalistycznym.
Świece żarowe w silniku Diesla Świeci w sposób ciągł Po włączeniu zapłonu za pomocą stacyjki lub na żądanie uruchomienia silnika przez naciśnięcie przycisku "START/STOP", ze względu na temperaturę silnika wymagane jest włączenie świec żarowyc Czas świecenia kontrolki zależy od warunków klimatycznych (do około 30 sekund w warunkach silnego mrozu).

W przypadku stacyjki na kluczyk przed rozruchem zaczekać na zgaśnięcie kontrolki.

W przypadku układu otwierania i uruchamiania bez użycia kluczyka po zgaśnięciu kontrolki rozruch odbywa się natychmiast, pod warunkiem, że pedał hamulca jest wciśnięty w samochodzie wyposażonym w automatyczną skrzynię biegów.

W przypadku układu otwierania i uruchamiania bez użycia kluczyka po zgaśnięciu kontrolki rozruch odbywa się natychmiast, pod warunkiem, że pedał sprzęgła jest wciśnięty w samochodzie wyposażonym w manualną skrzynię biegów.

Jeżeli silnik się nie uruchamia, wyłączyć i ponownie włączyć zapłon, zaczekać na zgaśnięcie kontrolki, a potem uruchomić silnik.

Stop&Start Świeci w sposób ciągły wraz z wyświetlonym komunikatem. Układ Stop&Start zostaje wyłączony. Silnik nie wyłączy się podczas następnego zatrzymania.

Włączyć układ ponownie, naciskając przycisk.

Więcej informacji na temat Stop&Start znajduje się w odpowiednim rozdziale.

Tylne światła przeciwmgłowe Świeci w sposób ciągły. Tylne światła przeciwmgłowe zostały włączone za pomocą przełącznika oświetlenia. Obrócić pierścień na przełączniku do tyłu, aby wyłączyć tylne światła przeciwmgło
Kontrolki w kolorze zielonym
Hill Assist Descent Control Świeci w sposób ciągły. Układ został włączony, ale jego działanie jest wstrzymane, ponieważ prędkość jest za duża. Przy prędkości od 30 do 50 km/h działanie układu jest wstrzymane.

Zmniejszyć prędkość samochodu.

Świeci w sposób ciągły. Układ został włączony, ale warunki regulacji nie są spełnione (nachylenie drogi, przełożenie skrzyni biegów).
Miga. Układ rozpoczyna regulację prędkości pojazd Samochód jest w trakcie hamowania. Światła stop zapalają się podczas zjazdu.

Więcej informacji na temat funkcji Hill Assist Descent Control znajduje się w odpowiednim rozdziale.

Stop&Start Świeci w sposób ciągły. Układ Stop&Start przełączył silnik w tryb STOP wskutek zatrzymania samochodu (czerwone światło, znak stop, korki itp.). Lampka kontrolna gaśnie i silnik uruchamia się automatycznie w trybie START, gdy tylko kierowca chce odjechać
Miga przez kilka sekund, a potem gaśnie. Tryb STOP jest chwilowo niedostępny.

albo Tryb START włączył się automatyczni

Więcej informacji na temat Stop&Start znajduje się w odpowiednim rozdziale.
Układ monitorowania martwego pola Świeci w sposób ciągły. Funkcja została aktywowana. Więcej informacji o układzie monitorowania martwego pola zawiera odpowiedni rozdział
Park Assist Świeci w sposób ciągły. Funkcja została włączona. Więcej informacji na temat Park Assist zawiera odpowiedni rozdział
Automatyczna praca wycieraczek Świeci w sposób ciągły. Przełącznik wycieraczek jest naciśnięty do dołu.

Funkcja automatycznej pracy wycieraczek przedniej szyby jest włączona.

Aby wyłączyć funkcję automatycznej pracy wycieraczek, należy ponownie nacisnąć przełącznik do dołu lub ustawić przełącznik wycieraczek w innym położeniu.
Przednie światła przeciwmgł Świeci w sposób ciągły. Przednie światła przeciwmgłowe zostały włączone za pomocą pierścienia przełącznika świateł. Obrócić pierścień na przełączniku raz do tyłu, aby wyłączyć światła przeciwmgłowe.
Lewy kierunkowskaz Miga i rozlega się sygnał dźwiękowy. Przełącznik oświetlenia został przestawiony w dół.  
Prawy kierunkowskaz Miga i rozlega się sygnał dźwiękowy. Przełącznik oświetlenia został przestawiony w górę.  
Światła awaryjne Miga i rozlega się sygnał dźwiękowy. Wciśnięty przycisk świateł awaryjnych na desce rozdzielczej. Prawy i lewy kierunkowskaz oraz powiązane z nimi kontrolki migaj
Światła pozycyjne Świeci w sposób ciągły. Przełącznik oświetlenia w pozycji "Światła pozycyjn  
Światła mijania Świeci w sposób ciągły. Przełącznik świateł w położeniu świateł mijania lub "AUTO" przy niewystarczającym oświetleniu.  
Automatyczne przełączanie świateł drogowych Świeci w sposób ciągły Funkcja została włączona w menu Samochód/Jazda na ekranie dotykowym.

Przełącznik oświetlenia w pozycji "AUTO".

Kamera umieszczona w górnej części przedniej szyby steruje włączaniem świateł drogowych lub świateł mijania w zależności od oświetlenia zewnętrznego i warunków drogowych.

Więcej informacji o automatycznym przełączaniu świateł zawiera odpowiedni rozdział

Kontrolki w kolorze niebieskim
Światła drogowe Świeci w sposób ciągły. Przełącznik oświetlenia został pociągnięty w stronę kierowcy. Pociągnąć przełącznik, aby włączyć ponownie światła mijania.

Instrukcje dotyczące uzupełniania poziomu oraz dodatkowe informacje o AdBlue (silniki BlueHDi), zawiera odpowiedni rozdział.

Dodatkowe informacje na temat przełącznika świateł znajdują się w odpowiednim rozdziale.

Elektryczny hamulec postojowy

Jak najszybciej skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT albo z warsztatem specjalistycznym.Kontrolka Stan Przyczyna Działania/uwagi
Włącza się, czemu towarzyszy wyświetlenie komunikatu "Usterka hamulca postojowego". Automatyczne zwalnianie jest wyłączone. W przypadku próby zwolnienia automatycznego komunikat pomocy wyświetla się podczas przyspieszania, gdy elektryczny hamulec postojowy jest zaciągnięty, aby zachęcić do użycia ręcznego zwalniania hamulca.
Włączają się, czemu towarzyszy wyświetlenie komunikatu "Usterka hamulca postojowego". Hamowanie awaryjne nie odbywa się z pełną siłą. Jeżeli automatyczne zwalnianie jest niedostępne, zostaje wyświetlony komunikat pomocy dotyczący przyspieszania przy włączonym elektrycznym hamulcu postojowym, aby zachęcić do użycia ręcznego zwalniania hamulca.
Włączają się, czemu towarzyszy wyświetlenie komunikatu "Usterka hamulca postojowego". Automatyczne włączanie jest wyłączone Należy używać dźwigni hamulca elektrycznego.

Elektryczny hamulec postojowy można włączyć jedynie ręcznie.

Jeżeli automatyczne zwalnianie jest również niedostępne, komunikat pomocy wyświetla się podczas przyspieszania, gdy elektryczny hamulec postojowy jest zaciągnięty, aby zachęcić do użycia ręcznego zwalniania hamulca

Włączają się, czemu towarzyszy wyświetlenie komunikatu "Usterka hamulca postojowego". Nie można już unieruchomić samochodu z pracującym silnikiem. Jeżeli funkcje ręcznego włączania i zwalniania nie działają, dźwignia elektrycznego hamulca postojowego jest uszkodzona.

Przez cały czas trzeba korzystać z funkcji automatycznych: włączają się one automatycznie w przypadku uszkodzenia dźwigni sterującej.

Włączają się, czemu towarzyszy wyświetlenie komunikatu "Usterka hamulca postojowego". Hamulec postojowy jest uszkodzony. Funkcje ręczne i automatyczne mogą nie działać.

Na postoju, aby unieruchomić samochód:

 • Pociągnąć dźwignię i przytrzymać ją w tym stanie przez około 7 do 15 sekund, aż do włączenia się kontrolki w zestawie wskaźników.

Jeżeli ta procedura nie działa, należy zabezpieczyć samochód:

 • Zaparkować na równej nawierzchni.
 • W przypadku manualnej skrzyni biegów: włączyć bieg.
 • W przypadku automatycznej skrzyni biegów włączyć tryb P i włożyć pod jedno z kół kliny dostarczone z samochodem.

Skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.

Włączają się, czemu towarzyszy wyświetlenie komunikatu "Usterka hamulca postojowego". Hamulec postojowy nie ma optymalnych parametrów i nie umożliwia bezpiecznego zaparkowania pojazdu w każdej sytuacji.

Należy zabezpieczyć samochód:

 • Zaparkować na równej nawierzchni.
 • W przypadku manualnej skrzyni biegów: włączyć bieg.
 • F W przypadku automatycznej skrzyni biegów włączyć tryb P i włożyć pod jedno z kół kliny dostarczone z samochodem.

Skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.

Więcej informacji na temat używania elektrycznego hamulca postojowego zawiera odpowiedni rozdział

Cyfrowy zestaw wskaźników

Cyfrowy zestaw wskaźników, który można dostosować do swoich potrzeb. W zależności od wybranej metody wyświetlania niektóre informacje mogą być niewidoczne lub ukaza ...

Wskaźniki

Wskaźnik serwisowy Kontrolka Stan Przyczyna Działania/uwagi Klucz serwisowy Świeci w sposób ciągły przez pewien czas po włączeniu zapłon ...

Zobacz tez:

Dbałość o pasy bezpieczeństwa
Elementów pasów bezpieczeństwa nie wolno demontować, rozmontowywać ani modyfikować. Ponadto należy dbać, aby pasy, ich sprzączki i klamry nie zostały uszkodzone przez zawiasy foteli, drzwi, an ...

Zwiększanie ustawionej prędkości
Ustawić przełącznik w położeniu [RES+] i przytrzymać go, obserwując równocześnie wskazanie zadanej prędkości w zestawie wskaźników. Po wyświetleniu wymaganej pr ...

Liczniki i wskaźniki
Prędkościomierz Licznik przebiegu całkowitego, licznik przebiegów okresowych i przycisk wyboru licznika przebiegów okresowych Obrotomierz Podświetlenie zestawu wskaźników Komputer pok& ...

Instrukcje obslugi: