Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi: Otwieranie i uruchamianie bez użycia kluczyka

Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi –> Otwieranie –> Otwieranie i uruchamianie bez użycia kluczyka

Układ umożliwia odryglowanie, zaryglowanie i rozruch pojazdu, kiedy kluczyk elektroniczny znajduje się w strefie rozpoznawania.

Kluczyk elektroniczny może być także używany jako pilot zdalnego sterowania. Więcej informacji na temat działania pilota zdalnego sterowania znajduje się we właściwym rozdziale.

Odryglowanie samochodu

Odryglowanie samochodu


Odryglowanie całego pojazdu

Jeżeli działanie napędu klapy tylnej jest włączone, ta czynność powoduje jej automatyczne otwarcie.

Otwieranie szyb W zależności od wersji umieszczenie dłoni za klamką drzwi lub naciśnięcie przycisku sterowania klapą tylną umożliwia otwarcie szyb do żądanego położenia.

Miganie świateł kierunkowskazów przez kilka sekund sygnalizuje:

W zależności od wersji rozkładają się lusterka wsteczne.

Odryglowanie selektywne

Drzwi kierowcy i klapka wlewu paliwa

Parametry odryglowania selektywnego drzwi kierowcy ustawia się w menu konfiguracji samochodu.

Miganie kierunkowskazów przez kilka sekund podczas odryglowywania drzwi kierowcy sygnalizuje:

W zależności od wersji rozkładają się lusterka wsteczne.

Selektywne odryglowanie klapy bagażnika

Drzwi pozostają zaryglowane.

Jeżeli odryglowanie selektywne jest wyłączone, naciśnięcie tego przycisku odryglowuje również drzwi.

Selektywne ryglowanie klapy bagażnika
włącza się i wyłącza w menu Samochód/Jazda na ekranie dotykowym.

Jeżeli któreś drzwi lub bagażnik pozostają otwarte lub kluczyk elektroniczny układu otwierania i uruchamiania bez użycia kluczyka znajduje się w samochodzie, centralny zamek nie zadziała. Niemniej alarm (jeżeli jest) zostanie całkowicie uaktywniony po około 45 sekundach. W przypadku niezamierzonego odryglowania, gdy drzwi ani bagażnik nie zostaną otwarte, pojazd zarygluje się samoczynnie po upływie około 30 sekund. Jeżeli samochód jest wyposażony w alarm, włączy się on ponownie w sposób automatyczny. Funkcję automatycznego składania i rozkładania zewnętrznych lusterek wstecznych można wyłączyć w ASO sieci PEUGEOT albo w warsztacie specjalistycznym. Ze względów bezpieczeństwa (dzieci wewnątrz samochodu) nigdy nie opuszczać samochodu bez kluczyka elektronicznego układu otwierania i uruchamiania bez użycia kluczyka nawet na krótki czas. Gdy kluczyk elektroniczny układu otwierania i uruchamiania bez użycia kluczyka znajduje się w jednej z określonych stref, a samochód jest odryglowany, trzeba uważać na ryzyko kradzieży pojazdu

Aby utrzymać poziom naładowania baterii kluczyka elektronicznego i akumulatora samochodu, funkcje "bezdotykowe" przełączają się w stan czuwania, gdy nie są używane przez ponad 21 dni. Żeby przywrócić te funkcje, należy nacisnąć jeden z przycisków pilota zdalnego sterowania albo uruchomić silnik z kluczykiem elektronicznym w czytniku. Więcej informacji na temat uruchamiania za pomocą układu otwierania i uruchamiania bez użycia kluczyka znajduje się w odpowiednim rozdziale.

Ryglowanie pojazdu

Zwykłe ryglowanie

Zwykłe ryglowanie


Nie można zaryglować samochodu, jeżeli we wnętrzu znajduje się jeden z kluczyków elektronicznych.

Zamykanie szyb i otwieranego dachu

Naciśnięcie i przytrzymanie klamki lub elementu sterującego tylnej klapy umożliwia zamknięcie szyb i – w zależności od wersji – otwieranego dachu aż do żądanego położenia.

Ta czynność powoduje również zasunięcie zasłony.

Upewnić się, że nic nie uniemożliwia prawidłowego zamknięcia szyb i otwieranego dachu. Podczas sterowania elektrycznymi podnośnikami szyb należy zwracać szczególną uwagę na dzieci.

Zapalenie się kierunkowskazów na kilka sekund sygnalizuje:

W zależności od wersji zewnętrzne lusterka wsteczne się złożą.

Ze względów bezpieczeństwa i aby uniknąć kradzieży, nigdy nie pozostawiać kluczyka elektronicznego w samochodzie, nawet będąc w jego pobliżu. Zaleca się trzymanie kluczyka przy sobie. Zabrudzenie wewnętrznej powierzchni klamki może zakłócić wykrywanie (woda, kurz, błoto, sól itp.). Jeżeli oczyszczenie wewnętrznej powierzchni klamki ściereczką nie spowoduje przywrócenia wykrywania, należy skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym. Nagły napływ wody (strumień wody, myjka ciśnieniowa itp.) może zostać odczytany jako chęć otwarcia pojazdu.

Superzamek

Włączenie superzamka dezaktywuje elementy sterujące po wewnętrznej stronie drzwi. Dezaktywuje również przycisk centralnego zamka na desce rozdzielczej. Z tego powodu nie wolno pozostawiać pasażerów wewnątrz pojazdu, gdy włączony jest superzamek.

Superzamek


Zapalenie kierunkowskazów na kilka sekund po pierwszym naciśnięciu jednego z przycisków ryglowania sygnalizuje:

W zależności od wersji zostaną złożone zewnętrzne lusterka wsteczne.

Zapalenie się kierunkowskazów na kilka sekund po drugim naciśnięciu sygnalizuje włączenie superzamka samochodu w przypadku wersji bez alarmu.

Zgubienie kluczyków, pilota zdalnego sterowania, kluczyka elektronicznego Zwrócić się do ASO sieci PEUGEOT z dowodem rejestracyjnym pojazdu, dokumentem tożsamości i – w miarę możliwości – z etykietą zawierającą kody kluczyków. ASO sieci PEUGEOT odzyska kod kluczyka oraz kod transpondera i zamówi nowy kluczyk.

Zakłócenia elektryczne Kluczyk elektroniczny układu otwierania i uruchamiania bez użycia kluczyka może nie działać, jeżeli znajduje się w pobliżu urządzenia elektronicznego: telefonu, komputera przenośnego, silnego pola magnetycznego itd.

Pilot zdalnego sterowania Pilot zdalnego sterowania jest urządzeniem bardzo czułym. Należy uważać, by trzymając go w kieszeni, przypadkowo nie odryglować drzwi samochodu. Nie naciskać niepotrzebnie przycisków pilota zdalnego sterowania poza zasięgiem samochodu. Pilot może przestać działać. W takim przypadku trzeba będzie wykonać jego inicjalizację. Pilot zdalnego sterowania nie działa, gdy kluczyk znajduje się w stacyjce, nawet przy wyłączonym zapłonie.

Ryglowanie pojazdu Jazda z zaryglowanymi drzwiami może w nagłym wypadku utrudnić akcję ratunkową w kabinie. Ze względów bezpieczeństwa (dzieci pozostające w samochodzie), opuszczając samochód nawet na krótko, należy wyjąć kluczyk ze stacyjki lub zabrać ze sobą kluczyk elektroniczny.

Zabezpieczenie przed kradzieżą Nie dokonywać żadnych zmian w układzie elektronicznej blokady zapłonu, gdyż może to doprowadzić do usterki układu. W przypadku wersji ze stacyjką należy pamiętać o wyjęciu kluczyka i przekręceniu kierownicy w celu zablokowania kolumny kierowniczej.

Zakup używanego samochodu Kody kluczyków należy zarejestrować w ASO sieci PEUGEOT, aby samochód dało się uruchomić tylko posiadanymi kluczykami.

Nie wyrzucać zużytych baterii pilota zdalnego sterowania, zawierają one metale szkodliwe dla środowiska naturalnego. Oddać je do specjalnego punktu zbierającego tego typu odpady

Pilot zdalnego sterowania

Informacje ogólne Pilot zdalnego sterowania umożliwia zdalne wykonanie, w zależności od wersji, następujących funkcji: odryglowanie/zaryglowanie/włączenie superzamka ...

Procedury awaryjne

Odryglowanie/zaryglowanie całego samochodu za pomocą kluczykaZ tych procedur należy korzystać w następujących przypadkach: zużyta bateria pilota zdalnego sterowania, n ...

Zobacz tez:

Boczne poduszki powietrzne
Boczne poduszki powietrzne są montowane w oparciu każdego z foteli przednich. Miejsca, w których je zamontowano, są oznaczone napisem AIRBAG. Poduszki boczne są uaktywniane w przypadku odpowiednio silnego uderzen ...

Komunikat ostrzegawczy i system sterowania AEB
System AEB wyświetla komunikaty ostrzegawcze i emituje ostrzeżenia dźwiękowe zależnie od poziomu ryzyka zderzenia z poprzedzającym pojazdem w przypadku nagłego hamowania, zbyt małej odległości od ...

Pielęgnacja wizualna
Pielęgnacja nadwozia Zamki Zamki są fabrycznie zakonserwowane wysokogatunkowym środkiem smarnym. Środka rozmrażającego należy używać tylko w nagłych przypadkach, ponieważ usuwa on smar i ...

Instrukcje obslugi: