Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi: Pilot zdalnego sterowania

Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi –> Otwieranie –> Pilot zdalnego sterowania

Informacje ogólne

Informacje ogólne


Pilot zdalnego sterowania umożliwia zdalne wykonanie, w zależności od wersji, następujących funkcji:


Kluczyk wbudowany w pilota zdalnego sterowania umożliwia wykonanie, w zależności od wersji, następujących funkcji:

Wysuwanie kluczyka

Wysuwanie kluczyka


Wersja bez układu otwierania i uruchamiania bez użycia kluczyka

Aby zapobiec uszkodzeniu mechanizmu, nacisnąć ten przycisk przed złożeniem kluczyka


Wersja z układem otwierania i uruchamiania bez użycia kluczyka

Aby złożyć kluczyk, należy najpierw nacisnąć ten przycisk.

Odryglowanie samochodu

Odryglowanie całego pojazdu

Nacisnąć ten przycisk.


Odryglowanie selektywne

Drzwi kierowcy i pokrywa wlewu paliwa

Ustawianie tej funkcji wykonywane jest poprzez menu konfiguracji.

Miganie kierunkowskazów przez kilka sekund po pierwszym naciśnięciu przycisku odryglowania sygnalizuje:

W zależności od wersji rozkładają się zewnętrzne lusterka wsteczne.

Otwieranie szyb

W zależności od wersji naciśnięcie i
przytrzymanie przycisku odryglowania powoduje otwarcie szyb aż do żądanego położenia.

Szyby zatrzymują się natychmiast po zwolnieniu przycisku.

Ryglowanie pojazdu

Zwykłe ryglowani

Nacisnąć ten przycisk.


Miganie kierunkowskazów przez kilka sekund po pierwszym naciśnięciu przycisku ryglowania sygnalizuje:

W zależności od wersji zewnętrzne lusterka wsteczne się złożą.

Nieprawidłowo zamknięte drzwi lub klapa bagażnika uniemożliwiają zaryglowanie pojazdu. Jeżeli pojazd wyposażony jest w alarm, zostanie on w pełni aktywowany po upływie około 45 sekund. W przypadku niezamierzonego odryglowania, gdy drzwi ani bagażnik nie zostaną otwarte, pojazd zarygluje się samoczynnie po upływie około 30 sekund. Jeżeli alarm został już uaktywniony wcześniej, włączy się ponownie w sposób automatyczny.

Funkcję składania i automatycznego rozkładania zewnętrznych lusterek wstecznych za pomocą pilota zdalnego sterowania można wyłączyć w ASO sieci PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym.

Superzamek

W ciągu pięciu sekund nacisnąć przycisk po
raz kolejny w celu włączenia superzamka samochodu.

W przypadku wersji bez alarmu włączenie superzamka potwierdzane jest przez zapalenie kierunkowskazów na kilka sekund po drugim naciśnięciu przycisku blokady.

Włączenie superzamka dezaktywuje elementy sterujące po wewnętrznej stronie drzwi. Wyłącza również przycisk centralnego zamka umieszczony na desce rozdzielczej. Z tego powodu nie wolno pozostawiać pasażerów wewnątrz pojazdu, gdy włączony jest superzamek

Zamykanie szyb i otwieranego dachu

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku
ryglowania umożliwia zamknięcie szyb i – w zależności od wersji – otwieranego dachu aż do żądanego położenia.

Ta czynność powoduje również zamknięcie rolety.

Upewnić się, że nic nie uniemożliwia prawidłowego zamknięcia szyb i otwieranego dachu. Aby pozostawić uchylone szyby i/lub otwierany dach w pojeździe z alarmem, trzeba najpierw wyłączyć funkcję zabezpieczenia pojemnościowego. Więcej informacji na temat alarmu znajduje się w odpowiedniej części rozdziału.

Lokalizowanie pojazdu

Funkcja umożliwia zlokalizowanie pojazdu na odległość, szczególnie przy słabym oświetleniu. Pojazd musi być zamknięty.

Nacisnąć ten przycisk.


Zapalą się lampki sufitowe oraz lampki w zewnętrznych lusterkach wstecznych i przez około dziesięć sekund będą migać kierunkowskazy.

Ta funkcja jest dostępna w zależności od wersji.

Krótko nacisnąć ten przycisk na pilocie
zdalnego sterowania.

Światła pozycyjne, światła mijania, oświetlenie tablicy rejestracyjnej i światła w zewnętrznych lusterkach wstecznych zapalą się na 30 sekund.

Kolejne naciśnięcie przed końcem ustawionego czasu powoduje natychmiastowe wyłączenie świateł.

Odryglowanie selektywne i otwarcie klapy bagażnika

Parametry selektywnego odryglowania klapy bagażnika i działanie z napędem ustawia się w menu konfiguracji samochodu.

Domyślnie, selektywne odryglowanie klapy bagażnika oraz działanie z napędem są włączone.

Nacisnąć i przytrzymać ten przycisk, aby
odryglować bagażnik i uruchomić otwarcie tylnej klapy za pomocą napędu

Drzwi i pokrywa wlewu paliwa pozostają zaryglowane

Jeżeli odryglowanie selektywne klapy bagażnika jest wyłączone, naciśnięcie przycisku odryglowuje cały samochód.

Jeżeli działanie napędu tylnej klapy jest wyłączone, naciśnięcie przycisku zwalnia klapę. W celu zaryglowania samochodu konieczne jest ponowne zamknięcie klapy tylnej.

Otwieranie

...

Otwieranie i uruchamianie bez użycia kluczyka

Układ umożliwia odryglowanie, zaryglowanie i rozruch pojazdu, kiedy kluczyk elektroniczny znajduje się w strefie rozpoznawania. Kluczyk elektroniczny może być także używa ...

Zobacz tez:

iPod
(1) Powtarzaj Włączenie/wyłączenie odtwarzania w pętli. (2) Losowo Włączenie/wyłączenie odtwarzania w kolejności losowej. (3) Lista Wyświetla listę wszystkich utworów. (4) M ...

Klucze
OSTRZEŻENIE Nie pozostawiaj kluczy w samochodzie, gdy znajdują się w nim dzieci. Trzymaj klucze w miejscu, w którym dzieci ich nie znajdą i nie będą mogły się nimi bawić: Pozostawienie dzieci w ...

Ustawienia zabezpieczeń
Jeśli zostało ustawione hasło, zestawu nie można uruchomić bez wprowadzenia hasła. UWAGA Korzystaj z tej funkcji tylko podczas postoju. Zbyt mocno rozprasza ona uwagę, aby wykonywać ją podczas jazd ...

Instrukcje obslugi: