Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi: Pasy bezpieczeństwa

Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi –> Bezpieczeństwo –> Pasy bezpieczeństwa

Przednie pasy bezpieczeństwa

Przednie pasy bezpieczeństwa są wyposażone w układ napinaczy pirotechnicznych oraz ogranicznik siły naprężenia.

Układ zwiększa bezpieczeństwo na przednich siedzeniach w razie uderzenia czołowego i bocznego. W zależności od siły uderzenia układ napinaczy pirotechnicznych natychmiast napręża pas i dociska go do ciał pasażerów.

Napinacze pirotechniczne pasów bezpieczeństwa działają przy włączonym zapłonie.

Ogranicznik siły naprężenia zmniejsza nacisk pasa na klatkę piersiową osoby, zwiększając jednocześnie jej bezpieczeństwo.

Zapinanie

Zapinanie


Odpinanie pasa

Regulacja wysokości

Regulacja wysokości


Aby ustawić punkt mocowania, ścisnąć moduł A i przesunąć go aż do zablokowania.

Tylne pasy bezpieczeństwa

Tylne pasy bezpieczeństwa


Wszystkie tylne siedzenia są wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa ze zwijaczem.

Pasy bezpieczeństwa zewnętrznych siedzeń są wyposażone w układ napinaczy pirotechnicznych oraz ogranicznik siły naprężenia.

W przypadku środkowego siedzenia sprzączka jest utrzymywana w położeniu poziomym przez elastyczny pasek, jeśli pas bezpieczeństwa tego siedzenie nie jest używany.

Zapinanie pasa

Odpinanie pasa

Alarmy niezapięcia/odpięcia pasów bezpieczeństwa

Alarmy niezapięcia/odpięcia pasów bezpieczeństwa


Alarmy niezapięcia/odpięcia pasów bezpieczeństwa


Kontrolka alarmowe niezapięcia/odpięcia  pasa bezpieczeństwa

Świeci w kolorze czerwonym zarówno w
zestawie wskaźników, jak i na wyświetlaczu lampek kontrolnych czołowej poduszki powietrznej pasażera oraz pasów bezpieczeństwa, gdy układ wykryje niezapięty pas lub odpięcie pasa bezpieczeństw

Kontrolka sygnalizująca niezapięcie/ odpięcie pasów bezpieczeństwa

Włącza się na wyświetlaczu: czerwone
kontrolki sygnalizują miejsca, na których pasażerowie nie zapięli lub odpięli pasy bezpieczeństwa

Alarm niezapięcia przednich pasów bezpieczeństwa

Po włączeniu zapłonu lampka kontrolna oraz odpowiednia kontrolka włączają się, jeśli kierowca i/lub pasażer z przodu nie zapięli pasów bezpieczeństwa.

Przy prędkości powyżej 20 km/h lampki kontrolne migają, czemu towarzyszy sygnał dźwiękowy rozlegający się przez dwie minuty.

Po tym czasie lampki kontrolne pozostają włączone, dopóki pasy bezpieczeństwa nie zostaną zapięte.

Alarm niezapięcia tylnych pasów bezpieczeństwa

Po włączeniu zapłonu, przy pracującym silniku lub podczas jazdy z prędkością powyżej 20 km/h lampka kontrolna oraz odpowiednie kontrolki świecą przez około trzydzieści sekund, jeśli co najmniej jeden z tylnych pasów bezpieczeństwa nie jest zapięty.

Alarm odpięcia pasów bezpieczeństwa

Po włączeniu zapłonu lampka kontrolna oraz odpowiednie kontrolki włączają się, jeśli kierowca i/lub co najmniej jeden pasażer odepną pasy bezpieczeństwa.

Przy prędkości powyżej 20 km/h lampki kontrolne migają, czemu towarzyszy sygnał dźwiękowy rozlegający się przez dwie minuty.

Po tym czasie lampki kontrolne pozostają włączone, dopóki pasy bezpieczeństwa nie zostaną zapięte.

Rady

Przed rozpoczęciem podróży kierowca powinien upewnić się, że pasażerowie prawidłowo używają pasów bezpieczeństwa oraz że pasy są dobrze zapięte. Niezależnie od miejsca zajmowanego w samochodzie należy bezwzględnie zapinać pasy bezpieczeństwa, nawet w przypadku krótkich przejazdów. Nie należy obracać klamry, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie pasa. Pasy bezpieczeństwa wyposażone są w zwijacz umożliwiający automatyczne dostosowanie długości pasa do budowy ciała. Chowanie pasa odbywa się automatycznie, gdy nie jest już używany. Przed użyciem pasa i po jego użyciu należy sprawdzić, czy jest on prawidłowo zwinięty. Dolna część pasa musi być położona jak najniżej na biodrach. Górna część pasa musi przebiegać w zagłębieniu ramienia. Zwijacze wyposażone są w mechanizm automatycznej blokady w momencie kolizji, nagłego hamowania lub dachowania. Można odblokować mechanizm, pociągając szybko za pas i puszczając go, aby się zwinął o niewielki odcinek.

Aby pas bezpieczeństwa spełniał swoje zadanie:

Ze względu na obowiązujące przepisy bezpieczeństwa, w celu wykonania dowolnej operacji związanej z pasami bezpieczeństwa pojazdu należy zwracać się do warsztatu specjalistycznego posiadającego kwalifikacje i właściwe wyposażenie, co jest w stanie zapewnić ASO sieci PEUGEOT. Okresowo, w szczególności w razie zauważenia jakiegokolwiek uszkodzenia, należy sprawdzać pas bezpieczeństwa w ASO sieci PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym. Pas bezpieczeństwa należy czyścić przy użyciu wody z dodatkiem mydła lub środka do czyszczenia materiału, dostępnego w ASO sieci PEUGEOT. Po złożeniu oparcia lub przesunięciu tylnej kanapy należy sprawdzić, czy pas jest prawidłowo ustawiony i zwinięty.

Zalecenia dotyczące przewożenia dzieci Używać odpowiednich fotelików dziecięcych do przewożenia dzieci poniżej 12 roku życia lub o wzroście poniżej 150 cm. Nigdy nie używać jednego pasa bezpieczeństwa dla wielu pasażerów. Nigdy nie przewozić dziecka na kolanach. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące fotelików dziecięcych znajdują się w odpowiednim rozdziale.

W przypadku zderzenia W zależności od rodzaju i siły uderzenia mechanizm pirotechniczny może uruchomić się wcześniej i niezależnie od wyzwolenia poduszek powietrznych. Odpaleniu napinaczy towarzyszy wydobywanie się nieszkodliwego dymu oraz dźwięk wybuchu wkładu pirotechnicznego zabudowanego w układzie. W każdym przypadku zapali się kontrolka poduszki powietrznej. Po zderzeniu należy sprawdzić, a w razie konieczności wymienić system pasów bezpieczeństwa w ASO sieci PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym.

Hill Assist Descent Control

Układ wspomagania podczas zjazdu na drogach o miękkiej nawierzchni (żwir, błoto itd.) albo na drodze o dużym nachyleniu. Umożliwia zmniejszenie ryzyka poślizgu albo utr ...

Poduszki powietrzne

Informacje ogólneUkład został zaprojektowany tak, aby zwiększyć bezpieczeństwo pasażerów (z wyjątkiem pasażera na tylnym środkowym siedzeniu) w razie silnego zderzen ...

Zobacz tez:

Zaawansowany system zdalnego otwierania
OSTRZEŻENIE Fale radiowe emitowane z klucza mogą zakłócić funkcjonowanie wyposażenia medycznego, np. rozrusznika serca: Przed użyciem klucza w pobliżu osób, które używają sprz ...

Olej silnikowy
Kontrola poziomu oleju silnikowego 1. Upewnić się, czy pojazd stoi na poziomym terenie. 2. Uruchomić silnik i poczekać, aż osiągnie on normalną temperaturę roboczą. 3.Wyłączyć s ...

Oświetlenie kameralne
Delikatne oświetlenie kabiny zwiększa widoczność w pojeździe w przypadku słabego oświetlenia. W nocy oświetlenie kameralne włącza się automatycznie w momencie zapalenia świateł pozycyjnych. W zależności od wersji oświetl ...

Instrukcje obslugi: