Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi: Wspomaganie ruszania na wzniesieniu

Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi –> Jazda –> Wspomaganie ruszania na wzniesieniu

Podczas ruszania na wzniesieniu układ przez chwilę (około 2 sekundy) podtrzymuje działanie hamulców, co umożliwia kierowcy przeniesienie stopy z pedału hamulca na pedał przyspieszenia.

Układ działa wyłącznie wtedy, gdy:

Nie opuszczać samochodu podczas podtrzymywania działania hamulców przez układ wspomagania ruszania na wzniesieniu. W przypadku konieczności wyjścia z samochodu przy pracującym silniku należy ręcznie włączyć hamulec postojowy. Następnie sprawdzić, czy kontrolka hamulca postojowego oraz kontrolka P na dźwigni sterującej świecą w sposób ciągły.

Funkcji wspomagania ruszania na wzniesieniu nie można wyłączyć. Jednak użycie hamulca postojowego do unieruchomienia pojazdu przerywa działanie funkcji.

Działanie

Działanie


Podczas ruszania do przodu pod górę układ chwilowo podtrzymuje działanie hamulców po zwolnieniu pedału hamulca:

Działanie


Podczas ruszania pod górę, gdy samochód stoi i jest włączony wsteczny bieg, układ chwilowo podtrzymuje działanie hamulców po zwolnieniu pedału hamulca.

Usterka

W przypadku usterki w układzie włączają się
te lampki kontrolne. Należy zlecić sprawdzenie układu przez ASO sieci PEUGEOT albo przez warsztat specjalistyczny.

Automatyczna skrzynia biegów

Automatyczna sześcio- lub ośmiobiegowa skrzynia biegów z wybierakiem impulsowym. Oferuje również tryb ręczny umożliwiający zmianę biegów za pomocą przełączników ...

Pakiet dynamiczny

Pakiet wpływa na: akustykę silnika, poziom wspomagania układu kierowniczego, przyspieszenie, przełączanie biegów w pojazdach z automatyczną skrzynią biegów, wy ...

Zobacz tez:

Opis bezpieczników i przekaźników
Skrzynka bezpieczników pod deską rozdzielczą Na wewnętrznej stronie pokryw skrzynek bezpieczników i przekaźników znajdują się ich nazwy i amperaż. Informacja Rzeczywisty układ skrzy ...

Odbieranie/odrzucanie połączeń telefonicznych
Odbieranie połączeń telefonicznych przy połączeniu Bluetooth. Nazwa dzwoniącego: jeżeli numer dzwoniącego jest zapisany w kontaktach, to jego nazwa jest wyświetlana. Numer połączen ...

Włącznik zapłonu
Pozycje przycisku Start System ten działa wyłącznie wówczas, gdy klucz znajduje się w zasięgu działania. Każdorazowe naciśnięcie przycisku Start powoduje, że włącznik zapło ...

Instrukcje obslugi: