Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Źródła dźwięku

Informacja

Korzystanie z odtwarzaczy plików MP3

Obsługiwane formaty audio

System audio (bez ekranu dotykowego)


UWAGA

System może nie rozpoznawać lub nie odtwarzać plików o formatach innych niż powyższe. W przypadku innych formatów informacje takie jak nazwa pliku mogą nie wyświetlać się.

Obsługiwane typy plików skompresowanych

1. Zakres szybkości transmisji danych (kb/s)

System audio (bez ekranu dotykowego)


2. Częstotliwości próbkowania (Hz)

System audio (bez ekranu dotykowego)


3. Liczba rozpoznawanych katalogów i plików

4. Zakres wyświetlanych znaków (kodowanie Unicode)

Obsługiwane języki (kodowanie Unicode)

UWAGA

System nie obsługuje znaków alfabetu japońskiego ani uproszczonego chińskiego.

Informacja

Korzystanie z urządzeń USB

Radioodbiornik

Zakres FM/AM (z systemem RDS) (jeżeli występuje) Przełączanie pomiędzy zakresami FM i AM Naciskanie przycisku [RADIO] na panelu sterowania po ...

USB (Urządzenie USB)

(1) Przycisk powtarzania Naciśnięcie przycisku [1] powoduje włączenie/ wyłączenie powtarzania. (2) Przycisk odtwarzania losowego Naciśni& ...

Zobacz tez:

Okno dachowe
(JEŻELI WYSTĘPUJE) Okno dachowe można przesuwać, uchylać i zamykać za pomocą przełącznika, znajdującego się w konsoli podsufitowej. Okno dachowe można otwierać, uchylać lub ...

Sposób działania układu LKA
Włączanie/wyłączanie układu LKA Przy włączonej stacyjce (stan ON) nacisnąć włącznik układu. Znajduje się on na desce rozdzielczej po lewej stronie kierownicy. Włączeni ...

Instrukcje wykonywania poszczególnych czynności przeglądu
Olej silnikowy i filtr oleju Olej silnikowy i filtr oleju należy wymieniać z częstotliwością podaną w harmonogramie przeglądów. Jeżeli pojazd użytkowany jest w warunkach trudnych, wymagane s ...

Instrukcje obslugi: