Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Źródła dźwięku

Informacja

Korzystanie z odtwarzaczy plików MP3

Obsługiwane formaty audio

System audio (bez ekranu dotykowego)


UWAGA

System może nie rozpoznawać lub nie odtwarzać plików o formatach innych niż powyższe. W przypadku innych formatów informacje takie jak nazwa pliku mogą nie wyświetlać się.

Obsługiwane typy plików skompresowanych

1. Zakres szybkości transmisji danych (kb/s)

System audio (bez ekranu dotykowego)


2. Częstotliwości próbkowania (Hz)

System audio (bez ekranu dotykowego)


3. Liczba rozpoznawanych katalogów i plików

4. Zakres wyświetlanych znaków (kodowanie Unicode)

Obsługiwane języki (kodowanie Unicode)

UWAGA

System nie obsługuje znaków alfabetu japońskiego ani uproszczonego chińskiego.

Informacja

Korzystanie z urządzeń USB

Radioodbiornik

Zakres FM/AM (z systemem RDS) (jeżeli występuje) Przełączanie pomiędzy zakresami FM i AM Naciskanie przycisku [RADIO] na panelu sterowania po ...

USB (Urządzenie USB)

(1) Przycisk powtarzania Naciśnięcie przycisku [1] powoduje włączenie/ wyłączenie powtarzania. (2) Przycisk odtwarzania losowego Naciśni& ...

Zobacz tez:

Tryb BT audio
(1) Przycisk powtarzania Naciśnięcie przycisku [1] powoduje włączenie/ wyłączenie powtarzania. (2) Przycisk odtwarzania losowego Naciśnięcie przycisku [2] powoduje włączenie/ wyłącz ...

Komunikat pojawiający się na wyświetlaczu wielofunkcyjnym
Jeśli system ma do przekazania informację o stanie samochodu, komunikat pojawia się na wyświetlaczu wielofunkcyjnym. Zapoznaj się z komunikatem i podejmij odpowiednie działania. Jeśli włącza si ...

Konserwacja systemu SRS
Zasadniczo SRS jest systemem bezobsługowym i nie zawiera żadnych części, które można samodzielnie serwisować. Jeżeli lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych (SRS) nie zapala się lub pa ...

Instrukcje obslugi: