Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Tryb BT audio


(1) Przycisk powtarzania Naciśnięcie przycisku [1] powoduje włączenie/ wyłączenie powtarzania.

(2) Przycisk odtwarzania losowego Naciśnięcie przycisku [2] powoduje włączenie/ wyłączenie odtwarzania losowego.

(3) Przycisk odtwarzania/pauzy Naciśnięcie przycisku [3] powoduje wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania muzyki.

Odtwarzanie

Zmiana utworów Aby rozpocząć odtwarzanie poprzedniego lub następnego utworu, należy nacisnąć przycisk [SEEK/TRACK].

Informacja

Niektóre typy telefonów komórkowych mogą nie obsługiwać tej funkcji.

Powtarzanie odtwarzania Aby włączyć lub wyłączyć funkcję powtarzania wszystkich utworów, bieżącego utworu lub kategorii, należy nacisnąć przycisk powtarzania.

Informacja

Włączenie funkcji powtarzania odtwarzania jest uzależnione od możliwości urządzenia podłączonego przez łącze Bluetooth.

Odtwarzanie losowe Aby włączyć lub wyłączyć odtwarzanie kategorii w przypadkowej kolejności, należy nacisnąć przycisk odtwarzania losowego.

Informacja

Włączenie funkcji odtwarzania w przypadkowej kolejności jest uzależnione od możliwości urządzenia podłączonego przez łącze Bluetooth.

Przycisk [Menu] Umożliwia wybór następujących funkcji:

Tryb AUX


Odtwarzanie z urządzenia podłączonego do gniazda AUX Nacisnąć przycisk [MEDIA] (źródła dźwięku) i wybrać pozycję [AUX] (gniazdo AUX).

Przycisk [Menu] Umożliwia wybór następujących funkcji:

iPod

(1) Przycisk powtarzania Naciśnięcie przycisku [1] powoduje włączenie/ wyłączenie powtarzania. (2) Przycisk odtwarzania losowego Naciśni& ...

Zestaw głośnomówiący

Informacja Korzystanie z telefonów komórkowych z łączem bezprzewodowym Bluetooth Łącze Bluetooth wykorzystuje technologię komunikacji ...

Zobacz tez:

Tryby wyświetlacza LCD
Tryb Symbol Objaśnienie Komputer pokładowy W tym trybie wyświetlacz prezentuje informacje takie jak przebieg, zużycie paliwa itp. Tryb podpowiedzi systemu nawigacji (TBT) ...

Ruszanie
Czynności kontrolne przed jazdą Sprawdzić ciśnienie powietrza w oponach i stan opon Sprawdzić poziom oleju silnikowego i innych płynów Sprawdzić, czy wszystkie okna, lusterka i świ ...

My Music (Moja muzyka)
(1) Powtarzaj Włączenie/wyłączenie odtwarzania w pętli. (2) Losowo Włączenie/wyłączenie odtwarzania w kolejności losowej. (3) Lista Wyświetla listę wszystkich utworów. (4) M ...

Instrukcje obslugi: