Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Komunikaty na wyświetlaczu LCD

Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi –> Wyposażenie pojazdu –> Zestaw wskaźników –> Komunikaty na wyświetlaczu LCD

Shift to P (ustawić selektor w położeniu P - wersje z inteligentnym kluczykiem i dwusprzęgłową skrzynią biegów)

Ten komunikat ostrzegawczy pojawia się w przypadku próby wyłączenia silnika przy selektorze w położeniu innym niż P.

Równocześnie przycisk Start/Stop przechodzi w stan ACC (kolejne naciśnięcie przycisku Start/Stop powoduje przełączenie w stan ON).

Low Key Battery (słaba bateria w kluczyku - wersje z inteligentnym kluczykiem)

Ten komunikat ostrzegawczy pojawia się, jeżeli podczas zmiany stanu przycisku Start/ Stop na OFF wykrywane jest rozładowanie baterii w inteligentnym kluczyku.

Press start button while turning wheel (nacisnąć przycisk Start/ Stop obracając kierownicą - wersje z inteligentnym kluczykiem)

Ten komunikat ostrzegawczy pojawia się, jeżeli po naciśnięciu przycisku Start/Stop kierownica nie odblokuje się prawidłowo.

Należy w takim przypadku nacisnąć przycisk Start/Stop obracając równocześnie kierownicę w prawo i w lewo.

Steering wheel unlocked (kierownica odblokowana - wersje z inteligentnym kluczykiem)

Ten komunikat ostrzegawczy pojawia się, jeżeli po zmianie stanu przycisku Start/ Stop na OFF kierownica nie zablokuje się prawidłowo.

Check steering wheel lock system (sprawdzić blokadę kierownicy - wersje z inteligentnym kluczykiem)

Ten komunikat ostrzegawczy pojawia się, jeżeli po zmianie stanu przycisku Start/ Stop na OFF kierownica nie zablokuje się prawidłowo.

Press brake pedal to start engine (aby uruchomić silnik, wcisnąć pedał hamulca - wersje z inteligentnym kluczykiem i dwusprzęgłową skrzynią biegów)

Ten komunikat ostrzegawczy pojawia się, jeżeli po dwukrotnym naciśnięciu przycisku Start/Stop bez wciśnięcia pedału hamulca stan przycisku zmienia się na ACC.

Pojazd można uruchomić, wciskając pedał hamulca.

Press clutch pedal to start engine (aby uruchomić silnik, wcisnąć pedał sprzęgła - wersje z inteligentnym kluczykiem i mechaniczną skrzynią biegów)

Ten komunikat ostrzegawczy pojawia się, jeżeli po dwukrotnym naciśnięciu przycisku Start/Stop bez wciśnięcia pedału sprzęgła stan przycisku zmienia się na ACC.

Aby uruchomić silnik, wcisnąć pedał sprzęgła.

Key not in vehicle (kluczyk poza samochodem - wersje z inteligentnym kluczykiem)

Ten komunikat ostrzegawczy pojawia się, jeżeli otwarto lub zamknięto drzwi przy przycisku Start/Stop w stanie ACC lub ON, a inteligentny kluczyk znajduje się poza samochodem. Jeżeli inteligentny kluczyk znajduje się poza pojazdem i zamknięto drzwi, komunikatowi towarzyszy dźwiękowy sygnał ostrzegawczy.

Podczas próby uruchomienia pojazdu należy zawsze mieć przy sobie inteligentny kluczyk.

Key not detected (nie wykryto kluczyka - wersje z inteligentnym kluczykiem)

Ten komunikat ostrzegawczy pojawia się, jeżeli naciśnięto przycisk Start/Stop, a inteligentny kluczyk nie został wykryty.

Press START button with key (nacisnąć przycisk Start/Stop inteligentnym kluczykiem - wersje z inteligentnym kluczykiem)

Ten komunikat ostrzegawczy pojawia się po naciśnięciu przycisku Start/Stop przy komunikacie "Key not detected" (nie wykryto kluczyka).

Równocześnie miga lampka sygnalizacyjna immobilizera.

Press START button again (ponownie nacisnąć przycisk Start/Stop - wersje z inteligentnym kluczykiem)

Ten komunikat pojawia się, jeżeli po naciśnięciu przycisku Start/Stop nie można uruchomić silnika.

W takim przypadku można uruchomić silnik, ponownie naciskając przycisk Start/Stop.

Jeżeli komunikat ten pojawia się przy każdym naciśnięciu przycisku Start/Stop, pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Check BRAKE SWITCH fuse (sprawdzić bezpiecznik czujnika włączenia hamulców - wersje z inteligentnym kluczykiem i dwusprzęgłową skrzynią biegów)

Ten komunikat ostrzegawczy pojawia się w przypadku odłączenia bezpiecznika czujnika włączenia hamulców.

Należy wtedy wymienić bezpiecznik na nowy. Jeżeli nie ma możliwości wymiany bezpiecznika, silnik można uruchomić naciskając przez 10 sekund przycisk Start/Stop przy stacyjce znajdującej się w stanie ACC.

Shift to P or N to start engine (aby uruchomić silnik, ustawić selektor w położeniu P lub N - wersje z inteligentnym kluczykiem i dwusprzęgłową skrzynią biegów)

Ten komunikat ostrzegawczy pojawia się w przypadku próby uruchomienia silnika przy selektorze w położeniu innym niż P lub N.

Informacja

Silnik można uruchomić, gdy selektor znajduje się w położeniu N. Jednakże ze względów bezpieczeństwa silnik należy uruchamiać z selektorem w położeniu P.

Ostrzeżenie o otwarciu drzwi/maski silnika/klapy bagażnika

Zestaw wskaźników


To ostrzeżenie pojawia się, sygnalizując który punkt dostępu do pojazdu jest otwarty.

OSTROŻNIE

Przed rozpoczęciem jazdy należy upewnić się, że drzwi, maska silnika i klapa bagażnika są całkowicie zamknięte.

Należy również sprawdzić, czy w zestawie wskaźników nie świeci się lampka ostrzegawcza otwarcia drzwi/maski silnika/klapy bagażnika i czy nie jest wyświetlany żaden komunikat.

Ostrzeżenie o otwarciu okna dachowego (jeżeli występuje)

Zestaw wskaźników


To ostrzeżenie pojawia się po wyłączeniu silnika przy otwartym oknie dachowym.

Przed opuszczeniem pojazdu należy całkowicie zamknąć okno dachowe.

Tryb świateł

Zestaw wskaźników


Ten symbol wskazuje tryb świateł zewnętrznych, wybrany za pomocą przełącznika świateł.

Tryb wycieraczek

Zestaw wskaźników


Ten symbol wskazuje tryb pracy wycieraczek, wybrany za pomocą przełącznika wycieraczek.

Low Pressure (niskie ciśnienie w oponach) jeżeli funkcja występuje

Zestaw wskaźników


Ten komunikat ostrzegawczy pojawia się w przypadku niskiego ciśnienia w ogumieniu.

Towarzyszy mu wskazanie opony ze zbyt niskim ciśnieniem.

Turn on FUSE SWITCH (włączyć wyłącznik bezpieczników)

Zestaw wskaźników


Ten komunikat ostrzegawczy pojawia się w przypadku wyłączenia wyłącznika bezpieczników, znajdującego się w skrzynce bezpieczników pod kierownicą.

Należy włączyć wyłącznik bezpieczników.

Heated Steering Wheel turned off (podgrzewanie kierownicy wyłączone) jeżeli występuje

Ten komunikat pojawia się po wyłączeniu podgrzewania kierownicy.

Więcej informacji podano w podrozdziale "Podgrzewanie kierownicy" w niniejszym rozdziale.

Low washer fluid (niski poziom płynu do spryskiwaczy) jeżeli funkcja występuje

Ten komunikat ostrzegawczy pojawia się, jeżeli zbiornik płynu do spryskiwaczy jest prawie pusty.

Należy napełnić zbiornik płynu do spryskiwaczy.

Low fuel (niski poziom paliwa) Ten komunikat ostrzegawczy pojawia się w przypadku bardzo małej ilości paliwa w zbiorniku.

Wraz z tym komunikatem świeci się lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa w zestawie wskaźników.

Należy możliwie jak najszybciej uzupełnić paliwo.

W takim przypadku należy możliwie jak najszybciej zatankować.

Engine has overheated (przegrzanie silnika) jeżeli funkcja występuje

Ten komunikat ostrzegawczy pojawia się, jeżeli temperatura płynu chłodzącego przekracza 120ºC. Oznacza to przegrzanie silnika i niebezpieczeństwo jego uszkodzenia.

Check exhaust system (sprawdzić układ wydechowy)

tylko silniki wysokoprężne

Ten komunikat ostrzegawczy pojawia się w przypadku nieprawidłowego działania filtra cząstek stałych (DPF). Równocześnie miga lampka ostrzegawcza filtra DPF.

W takim przypadku pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Więcej informacji podano w podrozdziale "Lampki ostrzegawcze" tego rozdziału.

Low urea (niski poziom roztworu mocznika)

silnik wysokoprężny

Ten komunikat ostrzegawczy pojawia się, kiedy zbiornik roztworu mocznika jest prawie pusty.

- Kiedy świeci się lampka ostrzegawcza układu SCR.

Jak najszybciej uzupełnić roztwór mocznika.

Check urea system (sprawdzić układ roztworu mocznika)

silnik wysokoprężny

Ten komunikat ostrzegawczy pojawia się w przypadku nieprawidłowego działania układu roztworu mocznika.

W takim przypadku pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Check headlight (sprawdzić światła przednie) jeżeli funkcja występuje

Ten komunikat ostrzegawczy pojawia się w przypadku nieprawidłowego działania świateł przednich. Może to oznaczać konieczność wymiany jednej z żarówek.

Informacja

Podczas wymiany żarówki na nową należy upewnić się, że montowana jest żarówka o takiej samej mocy.

Check High Beam Assist (HBA) system (sprawdzić układ asystenta świateł drogowych - HBA) jeżeli występuje

Ten komunikat ostrzegawczy pojawia się w przypadku problemu z układem asystenta świateł drogowych (HBA). W takim przypadku pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Check FCA system (sprawdzić układ FCA) jeżeli występuje

Ten komunikat ostrzegawczy pojawia się w przypadku problemu z układem wspomagającym unikanie kolizji czołowych (FCA).

W takim przypadku pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Check Driver Attention Warning (DAW) system (sprawdzić układ monitorowania zmęczenia kierowcy (DAW) ) jeżeli występuje

Ten komunikat ostrzegawczy pojawia się w przypadku problemu z układem monitorowania zmęczenia kierowcy (DAW).

W takim przypadku pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Check Lane Keeping Assist (LKA) system (sprawdzić układ utrzymywania na pasie ruchu (LKA) ) jeżeli występuje

Ten komunikat ostrzegawczy pojawia się w przypadku problemu z układem utrzymywania na pasie ruchu (LKA). W takim przypadku pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Lampki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

Informacja Po uruchomieniu silnika należy sprawdzić, czy nie świeci się żadna lampka ostrzegawcza. Jeżeli dowolna z lampek ostrzegawczych nie ga&# ...

Tryby wyświetlacza LCD (zestaw wskaźników typu B i C)

...

Zobacz tez:

Dmuchawa
Na rysunku przedstawiono funkcje, które mogą być niedostępne dla danego pojazdu. Obejmuje elementy sterujące: regulacja temperatury rozdział powietrza prędkość dmuchawy usuwanie zapa ...

Przyciski regulacji dźwięku w kierownicy
(jeśli znajduje się na wyposażeniu) W kierownicy mogą się znajdować przyciski regulacji dźwięku. OSTROŻNIENie należy obsługiwać równocześnie wszystkich element&oac ...

Jazda samochodem
OSTRZEŻENIE - SPALINY MOGĄ BYĆ NIEBEZPIECZNESpaliny mogą być bardzo niebezpieczne. Jeżeli w którymkolwiek momencie będą wyczuwalne wewnątrz pojazdu, należy natychmiast otworzy ...

Instrukcje obslugi: