KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Awaria systemu LKAS

Aktywny asystent pasa ruchu (LKAS)


Lampka sygnalizacji usterki systemu LKAS

Aktywny asystent pasa ruchu (LKAS)


Jeśli system nie działa prawidłowo, to zapali się lampka sygnalizacji usterki systemu LKAS i zostanie wyemitowany dźwięk ostrzegawczy. Zalecamy skontaktowanie się z autoryzowaną stacją obsługi Kia.

W przypadku problemu z systemem należy:

Jeżeli problem nie został rozwiązany, zalecamy przeprowadzenie kontroli systemu w autoryzowanej stacji obsługi Kia.

Zmiana funkcji LKAS

W menu ustawień użytkownika można wybrać jeden z trzech trybów działania systemu LKAS: Kierowca może dokonać wyboru, przekręcając włącznik zapłonu do położenia ON (Wł.) i wybierając tryb User Settings (Ustawienia użytkownika), Driving Assist (Systemy wspomagające jazdę) i Lane Keeping Assist System (System wspomagający utrzymanie pasa ruchu).

Po włączeniu system domyślnie działa w trybie standardowym.

System ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu (LDWS)

Tryb standardowy

Tryb aktywny

Działanie systemu LKAS

Aby włączyć system LKAS, należy nacisnąć przycisk przy kluczyku zapłonu w położeniu ON. Zapali się zielona lampka kontr ...

System wykrywania martwego pola

(JEŚLI JEST W WYPOSAŻENIU) Układ wykrywania pojazdu w martwym polu działa w oparciu o czujnik radarowy, a jego zadaniem jest ostrzeganie kierowcy w czasie ...

Zobacz tez:

Rozsuwanie okna dachowego
Aby otworzyć lub zamknąć okno dachowe (funkcja ręcznego przesuwania), pociągnąć dźwignię sterowania lub popchnąć do pierwszej zapadki. Aby otworzyć okno dachowe (funkcja automatycz ...

Sposób użycia zestawu naprawczego do opon
OSTROŻNIE Odkleić naklejkę (0), ostrzegającą przed przekraczaniem prędkości, znajdującą się na pojemniku (1) i przykleić ją w dobrze widocznym miejscu w samochodzie, ...

Maska silnika
Otwieranie maski silnika 1. Aby zwolnić maskę silnika, należy pociągnąć dźwignię. Maska powinna się nieznacznie unieść. OSTRZEŻENIEOtworzyć pokrywę po zaparkowani ...

Instrukcje obslugi: