KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Płyn chłodzący silnika

KIA Niro - Instrukcja Obslugi –> Przeglądy i obsługa –> Płyn chłodzący silnika

Wysokociśnieniowy układ chłodzenia ma zbiornik napełniony całorocznym płynem chłodzącym zabezpieczającym przed zamarzaniem. Zbiornik ten jest napełniany przed wysyłką z zakładu producenta.

Co najmniej raz w roku, na początku okresu zimowego i przed jazdą do kraju o zimnym klimacie, należy sprawdzić zabezpieczenie przed zamarzaniem i poziom płynu chłodzącego.

OSTROŻNIE
  • Kiedy silnik ulegnie przegrzaniu z powodu niskiego poziomu płynu chłodzącego silnik, nagłe dodanie płynu chłodzącego silnik może spowodować pęknięcie bloku silnika. Aby zapobiec uszkodzeniu silnika, płyn chłodzący należy dodawać powoli, w małych ilościach.
  • Nie jeździć samochodem bez płynu chłodzącego silnik. Może to spowodować awarię pompy wodnej i zatarcie silnika itd.

Sprawdzenie poziomu płynu chłodzącego

OSTRZEŻENIE Zdejmowanie korka chłodnicy


  • Nie wolno nigdy starać się zdejmować korka chłodnicy podczas pracy silnika lub przy gorącym silniku. Może to spowodować uszkodzenie układu chłodzenia i silnika, a także być przyczyną poważnych obrażeń ciała na skutek wydostania się gorącego płynu chłodzącego lub pary.
  • Wyłączyć silnik i poczekać aż ostygnie. Przy wyjmowaniu korka chłodnicy należy zawsze zachowywać maksymalną ostrożność. Należy owinąć korek grubym ręcznikiem i obracać go powoli w lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) do pierwszego oporu. Po wyzerowaniu ciśnienia z układu chłodzenia należy odczekać chwilę. Dopiero wówczas, gdy będzie całkowita pewność, że płyn w chłodnicy nie znajduje się pod ciśnieniem, można nacisnąć korek poprzez gruby ręcznik i kontynuować odkręcanie pokręcając go w lewo, aż do zdjęcia go z chłodnicy.
  • Nawet wówczas, gdy silnik już nie pracuje, nie wolno odkręcać korka chłodnicy i korka spustowego dopóki silnik i chłodnica nie ostygną. Nawet po zatrzymaniu silnika może nastąpić wytrysk gorącego płynu chłodzącego i pary, znajdujących się pod ciśnieniem, co grozi poważnymi obrażeniami ciała.

 

OSTRZEŻENIE

Silnik elektryczny
( w e n t y l a t o r a chłodzącego) sterowany jest przez temperaturę płynu chłodzącego silnik, ciśnienie czynnika chłodniczego i prędkość pojazdu.

Może on czasem pracować, kiedy silnik samochodu nie pracuje.

Kiedy praca odbywa się w pobliżu łopatek wentylatora chłodzącego, należy zachować maksymalną ostrożność tak, aby nie ulec obrażeniom ciała. Gdy tylko temperatura płynu chłodzącego silnik spadnie, silnik elektryczny zostanie wyłączony automatycznie.

Jest to stan normalny.

Jeżeli pojazd wyposażony jest w silnik GDI, silnik elektryczny (wentylator chłodzący) może pracować, dopóki nie zostanie odłączony kabel od bieguna ujemnego akumulatora.

Płyn chłodzący silnika

Płyn chłodzący silnika


Sprawdzić stan techniczny i połączenia wszystkich przewodów elastycznych układu chłodzenia i przewodów elastycznych nagrzewnicy. Wymienić wszystkie spęczniałe lub zużyte przewody.

Poziom płynu chłodzącego należy uzupełnić do poziomu pomiędzy znakami F (MAX) i L (MIN) znajdującymi się z boku zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego, kiedy silnik jest zimny.

Jeżeli poziom płynu chłodzącego jest zbyt niski, należy dodać wystarczającą ilość wody destylowanej (zdejonizowanej).

Należy uzupełnić płyn do poziomu oznaczonego literą F, ale go nie przekraczać. Jeżeli wymagane jest częste uzupełnianie płynu chłodzącego, zalecamy przeprowadzenie kontroli systemu w autoryzowanej stacji obsługi Kia.

Płyn chłodniczy falownika

Płyn chłodzący silnika


Sprawdzić stan i połączenia wszystkich przewodów układu chłodzenia i nagrzewnicy. Wymienić wszystkie napęczniałe i zużyte przewody.

Przy zimnym silniku poziom płynu chłodniczego powinien znajdować się między oznaczeniami MAX i MIN na boku zbiornika płynu chłodniczego.

Jeżeli poziom płynu chłodniczego jest zbyt niski, należy dodać wystarczającą ilość odpowiedniego płynu chłodniczego, aby zapewnić ochronę przed zamarzaniem i korozją. Należy uzupełnić płyn do poziomu oznaczonego MAX, ale go nie przekraczać. Jeżeli konieczne jest częste uzupełnianie płynu, zalecamy kontrolę systemu u autoryzowanego dealera marki Kia.

Zalecany płyn chłodniczy

Procentowa zawartość części w mieszaninie podana jest w poniższej tablicy.

Płyn chłodzący silnika


Płyn chłodzący silnika


OSTRZEŻENIE Korek chłodnicy

Nie
wolno wyjmować korka chłodnicy, gdy silnik i chłodnica są rozgrzane. Gorący parzący płyn chłodzący i para znajdujące się w chłodnicy pod ciśnieniem mogą wówczas wytrysnąć z chłodnicy, powodując poważne obrażenia.

Wymiana płynu chłodzącego silnik

Zalecamy wymianę płynu chłodzącego przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

OSTROŻNIE

Przed uzupełnieniem płynu chłodzącego silnik owinąć korek chłodnicy kawałkiem grubej tkaniny, aby zapobiec rozlaniu płynu na elementy znajdujące się w przedziale silnikowym, np.

alternator.

 

OSTRZEŻENIE - Płyn chłodzący silnika
  • Do napełniania zbiornika płynu spryskiwaczy przedniej szyby panoramicznej nie wolno używać płynu stosowanego w układzie chłodzenia silnika lub substancji zapobiegającej zamarzaniu tego rodzaju płynu.
  • Spryskanie przedniej szyby płynem do chłodnic może spowodować znaczne pogorszenie widoczności i utratę kontroli nad pojazdem, lub też doprowadzić do uszkodzenia warstwy lakieru i warstwy zabezpieczającej nadwozia pojazdu.

Olej silnikowy

Kontrola poziomu oleju silnikowego 1. Upewnić się, czy pojazd stoi na poziomym terenie. 2. Uruchomić silnik i poczekać, aż osiągnie on norma ...

Płyn hamulcowy

Sprawdzanie poziomu płynu hamulcowego Sprawdzać w regularnych odstępach czasu poziom płynu w zbiorniku. Poziom ten powinien znajdować się pomi ...

Zobacz tez:

Holowanie samochodu
Zasady holowania Zalecamy, aby holowanie przeprowadzane było wyłącznie przez specjalistyczny serwis, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy lub profesjonalną firmę świadczącą usługi ...

Kamera monitorująca przestrzeń przed samochodem (Kamera FSC)
Twój samochód jest wyposażony kamerę monitorującą przestrzeń przed samochodem (FSC). Kamera FSC znajduje się przy lusterku wstecznym wewnętrznym, a korzystają z niej następujące syst ...

Zestaw wskaźników
Regulacja podświetlenia zestawu wskaźników (jeśli jest w wyposażeniu) OSTRZEŻENIENigdy nie wolno regulować podświetlenia wskaźników podczas jazdy. Może to doprowadzić do ...

Instrukcje obslugi: