KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Płyn hamulcowy

Sprawdzanie poziomu płynu hamulcowego

Płyn hamulcowy


Sprawdzać w regularnych odstępach czasu poziom płynu w zbiorniku. Poziom ten powinien znajdować się pomiędzy napisami MAX i MIN, znajdującymi się z boku zbiornika płynu.

Przed zdjęciem korka zbiornika wyrównawczego i uzupełnieniem płynu hamulcowego należy dokładnie oczyścić obszar wokół korka, aby uniknąć zanieczyszczenia płynu.

Jeżeli poziom płynu jest niski, należy uzupełnić go do poziomu MAX. Poziom płynu obniża się w miarę eksploatacji pojazdu. Jest to normalne zjawisko związane ze zużywaniem się okładzin hamulcowych.

Jeżeli poziom płynu jest bardzo niski, zalecamy sprawdzić układ hamulcowy u autoryzowanego sprzedawcy Kia.

Należy używać tylko określonego płynu hamulcowego.

Nie wolno mieszać ze sobą różnych rodzajów płynów.

OSTRZEŻENIE - Utrata płynu hamulcowego

Jeśli układ hamulcowy wymaga częstego uzupełniania płynu, zaleca się przegląd układu u autoryzowanego dealera marki Kia.

 

OSTRZEŻENIE - Płyn hamulcowy

Podczas wymiany lub uzupełniania płynu hamulcowego należy zachować ostrożność. Nie wolno dopuścić do zetknięcia się płynu z oczami. Jeśli jednak płyn hamulcowy dostanie się do oczu, należy natychmiast przepłukać je dużą ilością czystej wody.

Następnie należy jak najszybciej udać się do lekarza.

 

OSTROŻNIE

Nie wolno dopuścić do zetknięcia się płynu hamulcowego z lakierem nadwozia pojazdu, ponieważ spowoduje to uszkodzenie powłoki.

Nie wolno stosować płynu hamulcowego, który był narażony na działanie powietrza przez dłuższy czas, ponieważ nie można zagwarantować jego jakości. Należy go odpowiednio zutylizować. Nie wolno wlewać do zbiornika płynu nieodpowiedniego rodzaju. Nawet kilka kropel oleju mineralnego, np.

silnikowego, w układzie hamulcowym może uszkodzić części układu hamulcowego.

Płyn chłodzący silnika

Wysokociśnieniowy układ chłodzenia ma zbiornik napełniony całorocznym płynem chłodzącym zabezpieczającym przed zamarzaniem. Zbiornik ...

Płyn siłownika sprzęgła w silniku

Sprawdzanie poziomu płynu siłownika sprzęgła w silniku W normalnych warunkach jazdy poziom płynu siłownika nie spada gwałtownie. Jednak ...

Zobacz tez:

Dbałość o opony
Aby można było zapewnić prawidłową konserwację, bezpieczeństwo i maksymalną oszczędność paliwa należy zawsze utrzymywać minimalne zalecone ciśnienia w ogumieniu i przestrzega&# ...

Ogrzewana szyba przednia
Przy niskich temperaturach układ ogrzewa szybę przednią, jak również strefę usytuowaną wzdłuż przednich słupków. Bez zmieniania ustawień układu klimatyzacji funkcja umożliwia szybsze oderwanie piór wycieraczek od szyby, gdy ...

Lampki kontrolne
Lampka kontrolna układu ESC (jeśli jest w wyposażeniu) Lampka zapala się, gdy: Zapłon lub przycisk uruchamiania/wyłączania silnika jest w położeniu ON. Zapala się na około 3 s ...

Instrukcje obslugi: