KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Płyn hamulcowy

Sprawdzanie poziomu płynu hamulcowego

Płyn hamulcowy


Sprawdzać w regularnych odstępach czasu poziom płynu w zbiorniku. Poziom ten powinien znajdować się pomiędzy napisami MAX i MIN, znajdującymi się z boku zbiornika płynu.

Przed zdjęciem korka zbiornika wyrównawczego i uzupełnieniem płynu hamulcowego należy dokładnie oczyścić obszar wokół korka, aby uniknąć zanieczyszczenia płynu.

Jeżeli poziom płynu jest niski, należy uzupełnić go do poziomu MAX. Poziom płynu obniża się w miarę eksploatacji pojazdu. Jest to normalne zjawisko związane ze zużywaniem się okładzin hamulcowych.

Jeżeli poziom płynu jest bardzo niski, zalecamy sprawdzić układ hamulcowy u autoryzowanego sprzedawcy Kia.

Należy używać tylko określonego płynu hamulcowego.

Nie wolno mieszać ze sobą różnych rodzajów płynów.

OSTRZEŻENIE - Utrata płynu hamulcowego

Jeśli układ hamulcowy wymaga częstego uzupełniania płynu, zaleca się przegląd układu u autoryzowanego dealera marki Kia.

 

OSTRZEŻENIE - Płyn hamulcowy

Podczas wymiany lub uzupełniania płynu hamulcowego należy zachować ostrożność. Nie wolno dopuścić do zetknięcia się płynu z oczami. Jeśli jednak płyn hamulcowy dostanie się do oczu, należy natychmiast przepłukać je dużą ilością czystej wody.

Następnie należy jak najszybciej udać się do lekarza.

 

OSTROŻNIE

Nie wolno dopuścić do zetknięcia się płynu hamulcowego z lakierem nadwozia pojazdu, ponieważ spowoduje to uszkodzenie powłoki.

Nie wolno stosować płynu hamulcowego, który był narażony na działanie powietrza przez dłuższy czas, ponieważ nie można zagwarantować jego jakości. Należy go odpowiednio zutylizować. Nie wolno wlewać do zbiornika płynu nieodpowiedniego rodzaju. Nawet kilka kropel oleju mineralnego, np.

silnikowego, w układzie hamulcowym może uszkodzić części układu hamulcowego.

Płyn chłodzący silnika

Wysokociśnieniowy układ chłodzenia ma zbiornik napełniony całorocznym płynem chłodzącym zabezpieczającym przed zamarzaniem. Zbiornik ...

Płyn siłownika sprzęgła w silniku

Sprawdzanie poziomu płynu siłownika sprzęgła w silniku W normalnych warunkach jazdy poziom płynu siłownika nie spada gwałtownie. Jednak ...

Zobacz tez:

Gniazda zasilania
(jeżeli występują) Gniazda elektryczne służą do zasilania telefonów komórkowych lub innych urządzeń, zaprojektowanych do zasilania z układu elektrycznego pojazdu. Przy pracującym ...

Kurtynowa poduszka powietrzna
(jeśli jest w wyposażeniu) Poduszki powietrzne stanowiące wyposażenie pojazdu mogą różnić się od przedstawionych na rysunku. Kurtynowe poduszki powietrzne umieszczone są wzdłuż o ...

Zasady korzystania z urządzenia USB
Urządzenie odtwarza następujące typy plików audio: PRZESTROGA Nie dopisuj rozszerzenia plików audio do plików innego rodzaju. Nie zmieniaj rozszerzenia pliku audio. Jeśli to zrobisz, urządzenie ...

Instrukcje obslugi: