KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Podgrzewana kierownica

(jeśli jest w wyposażeniu)

Kierownica


Gdy przełącznik zapłonu lub przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie/ zatrzymanie silnika) znajduje się w położeniu ON (Wł.), naciśnięcie przycisku podgrzewania kierownicy spowoduje podgrzanie kierownicy.

Wskaźnik na przycisku zacznie świecić.

Aby wyłączyć podgrzewanie kierownicy, należy ponownie nacisnąć przycisk.

Wskaźnik na przycisku zgaśnie.

UWAGA

Podgrzewanie kierownicy wyłącza się automatycznie po upływie ok. 30 minut od momentu włączenia.

OSTROŻNIE

Nie należy montować żadnej dodatkowej okładziny na kierownicy.

Może to spowodować uszkodzenie układu podgrzewania kierownicy.

Sygnał dźwiękowy

Kierownica


Aby uruchomić sygnał dźwiękowy, należy nacisnąć kierownicę w miejscu oznaczonym odpowiednim symbolem (zobacz rysunek). Sygnał dźwiękowy włącza się jedynie po naciśnięciu w tym miejscu. Należy regularnie sprawdzać, czy sygnał dźwiękowy działa prawidłowo.

OSTROŻNIE
  • Nie naciskać mocno na przycisk ani nie uderzać pięścią w kierownicę, aby uruchomić sygnał dźwiękowy. Nie naciskać przycisku sygnału dźwiękowego za pomocą ostrych przedmiotów.
  • Do czyszczenia podgrzewanej kierownicy nie wolno używać rozpuszczalników organicznych (rozpuszczalnik do lakierów, benzen, alkohol, benzyna itp.). Ich zastosowanie może doprowadzić do uszkodzenia kierownicy.

Regulacja pochylenia i wysunięcia kierownicy

Regulacja pochylenia i wysunięcia pozwala na dopasowanie kierownicy zgodnie z wymaganiami kierowcy. Można również podnieść kierownicę, aby ...

Lusterka

...

Zobacz tez:

Opuszczanie i podnoszenie szyb
Opuszczanie: Nacisnąć przełącznik do pierwszego oporu (5). Po opuszczeniu szyby na odpowiednią wysokość zwolnić przełącznik. Podnoszenie: Pociągnąć przełącznik do g&o ...

Tryby wyświetlacza LCD
Tryb Symbol Objaśnienie Komputer pokładowy W tym trybie wyświetlacz prezentuje informacje takie jak przebieg, zużycie paliwa itp. Tryb podpowiedzi systemu nawigacji (TBT) ...

Działanie systemu kluczyka inteligentnego
(jeśli jest w wyposażeniu) Używając kluczyka inteligentnego można zablokować lub odblokować drzwi (w tym drzwi bagażnika), a także uruchomić silnik bez wkładania kluczyka do stacyjki. Fu ...

Instrukcje obslugi: