KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Przegląd specjalnych funkcji pojazdu hybrydowego

KIA Niro - Instrukcja Obslugi –> Przegląd układu hybrydowego –> Podzespoły pojazdu hybrydowego –> Przegląd specjalnych funkcji pojazdu hybrydowego

Silniki hybrydowe wydają inny dźwięk niż silniki benzynowe.

Podczas pracy układu hybrydowego usłyszeć można dźwięk wydobywający się z układu akumulatorów hybrydowych, za tylnymi siedzeniami. W razie szybkiego wciśnięcia pedału gazu można usłyszeć dźwięk. W razie wciśnięcia pedału hamulca usłyszeć można dźwięk układu hamulców rekuperacyjnych. Dźwięk dochodzący z komory silnika można usłyszeć, zarówno gdy układ hybrydowy jest włączony, jak i wyłączony. Jeżeli kierowca kilkukrotnie wciśnie pedał hamulca, gdy układ hybrydowy jest włączony, usłyszeć będzie można dźwięk dochodzący z komory silnika. Żaden z tych dźwięków nie wskazuje na problem.

Są one charakterystyczne dla pojazdów hybrydowych.

Silnik może pracować, gdy układ hybrydowy jest włączony. Nie oznacza to usterki. Jeżeli symbol READY (Gotowy) jest podświetlony, układ hybrydowy pracuje. Pojazd może pracować, nawet gdy silnik benzynowy jest wyłączony.

Układ hybrydowy może emitować fale elektromagnetyczne wpływające na działanie urządzeń elektrycznych (np. laptopy), które nie należą do elementów pojazdu.

Jeżeli pojazd będzie zaparkowany przez długi czas, układ hybrydowy ulegnie wyładowaniu. Aby utrzymać odpowiedni poziom naładowania układu, z pojazdu należy korzystać kilka razy w miesiącu.

Jeżeli układ hybrydowy zostanie uruchomiony z dźwignią zmiany biegów w położeniu P (Postój), w zestawie wskaźników podświetli się symbol READY (Gotowy). Kierowca może kierować pojazdem, nawet gdy silnik jest wyłączony.

OSTRZEŻENIE

Opuszczając pojazd, należy wyłączyć układ hybrydowy. W razie przypadkowego wciśnięcia pedału gazu, gdy dźwignia zmiany biegów nie znajduje się w położeniu P (Postój), pojazd przyspieszy.

Może to skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.

Podzespoły pojazdu hybrydowego

Silnik: 1,6 l Silnik elektryczny: 32 kW Przekładnia: 6 biegów, dwusprzęgłowa (DCT) Hybrydowy prądnico-rozrusznik (HSG) Hybrydowa jednostka s ...

System wirtualnej symulacji odgłosu napędu (VESS)

System wirtualnej symulacji odgłosu napędu generuje dźwięk silnika, tak aby piesi mogli usłyszeć pojazd pracujący w trybie EV, zbliżaj ...

Zobacz tez:

Hak holowniczy przyczepy
Informacje ogólne Fabrycznie zamontowany hak holowniczy jest schowany pod tylnym zderzakiem. Montaż haka holowniczego powinien być wykonywany w warsztacie. Może być konieczne wprowadzenie w samochodzie pewnych mo ...

Automatyczna wentylacja
Układ automatycznie ustawia obieg otwarty (świeżego) powietrza, jeżeli układ klimatyzacji pracuje przez określony czas (ok. 30 minut) w niskiej temperaturze z wybranym zamkniętym obiegiem powietrza. Anulowanie ...

Ustawianie elektryczne
OSTRZEŻENIENIGDY nie pozostawiać w pojeździe dzieci bez opieki. Elektryczna regulacja ustawienia foteli działa również przy wyłączonym silniku. UWAGA Aby uniknąć uszkodzenia f ...

Instrukcje obslugi: