KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Przegląd specjalnych funkcji pojazdu hybrydowego

KIA Niro - Instrukcja Obslugi –> Przegląd układu hybrydowego –> Podzespoły pojazdu hybrydowego –> Przegląd specjalnych funkcji pojazdu hybrydowego

Silniki hybrydowe wydają inny dźwięk niż silniki benzynowe.

Podczas pracy układu hybrydowego usłyszeć można dźwięk wydobywający się z układu akumulatorów hybrydowych, za tylnymi siedzeniami. W razie szybkiego wciśnięcia pedału gazu można usłyszeć dźwięk. W razie wciśnięcia pedału hamulca usłyszeć można dźwięk układu hamulców rekuperacyjnych. Dźwięk dochodzący z komory silnika można usłyszeć, zarówno gdy układ hybrydowy jest włączony, jak i wyłączony. Jeżeli kierowca kilkukrotnie wciśnie pedał hamulca, gdy układ hybrydowy jest włączony, usłyszeć będzie można dźwięk dochodzący z komory silnika. Żaden z tych dźwięków nie wskazuje na problem.

Są one charakterystyczne dla pojazdów hybrydowych.

Silnik może pracować, gdy układ hybrydowy jest włączony. Nie oznacza to usterki. Jeżeli symbol READY (Gotowy) jest podświetlony, układ hybrydowy pracuje. Pojazd może pracować, nawet gdy silnik benzynowy jest wyłączony.

Układ hybrydowy może emitować fale elektromagnetyczne wpływające na działanie urządzeń elektrycznych (np. laptopy), które nie należą do elementów pojazdu.

Jeżeli pojazd będzie zaparkowany przez długi czas, układ hybrydowy ulegnie wyładowaniu. Aby utrzymać odpowiedni poziom naładowania układu, z pojazdu należy korzystać kilka razy w miesiącu.

Jeżeli układ hybrydowy zostanie uruchomiony z dźwignią zmiany biegów w położeniu P (Postój), w zestawie wskaźników podświetli się symbol READY (Gotowy). Kierowca może kierować pojazdem, nawet gdy silnik jest wyłączony.

OSTRZEŻENIE

Opuszczając pojazd, należy wyłączyć układ hybrydowy. W razie przypadkowego wciśnięcia pedału gazu, gdy dźwignia zmiany biegów nie znajduje się w położeniu P (Postój), pojazd przyspieszy.

Może to skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.

Podzespoły pojazdu hybrydowego

Silnik: 1,6 l Silnik elektryczny: 32 kW Przekładnia: 6 biegów, dwusprzęgłowa (DCT) Hybrydowy prądnico-rozrusznik (HSG) Hybrydowa jednostka s ...

System wirtualnej symulacji odgłosu napędu (VESS)

System wirtualnej symulacji odgłosu napędu generuje dźwięk silnika, tak aby piesi mogli usłyszeć pojazd pracujący w trybie EV, zbliżaj ...

Zobacz tez:

Centralny zamek
Ta funkcja umożliwia zaryglowanie lub odryglowanie jednocześnie drzwi i bagażnika od wewnątrz samochodu. Tryb ręczny Ryglowanie Nacisnąć ten przycisk, aby zaryglować samochód. Zapali się czerwona kontrolka w przycisku Jeżeli kt ...

Hill Assist Descent Control
Układ wspomagania podczas zjazdu na drogach o miękkiej nawierzchni (żwir, błoto itd.) albo na drodze o dużym nachyleniu. Umożliwia zmniejszenie ryzyka poślizgu albo utraty panowania nad pojazdem podczas zjazdu, zarówno na biegu do przo ...

Harmonogram przeglądów okresowych
Jeżeli nie jest spełniony żaden z poniższych warunków, należy postępować zgodnie z harmonogramem przeglądów pojazdu użytkowanego w warunkach normalnych. Jeżeli natomiast spełn ...

Instrukcje obslugi: