Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: System wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LAS) i system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS)

Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi –> Podczas jazdy –> i-ACTIVSENSE –> System wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LAS) i system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS)

System LAS i LDWS ostrzega kierowcę, że jego samochód może zbaczać z danego pasa ruchu i steruje układem kierowniczym, aby pomóc kierowcy utrzymać pozycję w obrębie linii pasa ruchu.

Kamera FSC wykrywa białe linie (żółte linie) aktualnego pasa ruchu, po jakim porusza się samochód i jeśli system określi, że samochód może wykroczyć poza ten pas, steruje elektrycznym wspomaganiem układu kierowniczego, aby pomóc kierowcy we właściwym manewrowaniu kierownicą. System ten ostrzega również kierowcę sygnałem ostrzegającym o wykraczaniu poza pas ruchu, spowodowaniem drgań koła kierownicy oraz wskazaniem ostrzeżenia na wyświetlaczu. Korzystaj z tego systemu jadąc po drogach z białymi (żółtymi) liniami pasów ruchu, jak drogi ekspresowe i autostrady.

Sterowanie kołem kierownicy przez system LAS i LDWS można ustawić na dwa różne tryby działania: tryb "Późny" i tryb "Wczesny".

W przypadku trybu "Późnego" system pomaga kierowcy w sterowaniu kierownicą, jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że samochód może zboczyć z danego pasa ruchu.

W przypadku trybu "Wczesnego" system stale pomaga kierowcy w sterowaniu kierownicą w taki sposób, aby samochód był cały czas blisko środka danego pasa ruchu.

Czas w przypadku trybu "Późnego" i trybu "Wczesnego" (czyli szybkość, z jaką reaguje wspomaganie kierownicy), można zmienić w ustawieniach.

System wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LAS) i system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS)


OSTRZEŻENIE

Nie polegaj całkowicie na działaniu systemu LAS i LDWS:

Nie korzystaj z systemu LAS i LDWS w następujących okolicznościach: W zależności od aktualnych warunków drogowych system może nie działać poprawnie, co może doprowadzić do wypadku.

PRZESTROGA

Aby system LAS i LDWS mógł działać we właściwy sposób, zwróć uwagę na poniższe zalecenia.

UWAGA

Obsługa systemu

Upewnij się, że lampka sygnalizacyjna wyłączenia systemu LAS i LDWS w zestawie wskaźników jest wyłączona.

Gdy lampka sygnalizacyjna wyłączenia systemu LAS i LDWS jest włączona, naciśnij przycisk i upewnij się, czy lampka sygnalizacyjna wyłącza się.

Obsługa systemu


Wskazanie systemu LAS i LDWS (białe) widnieje na wyświetlaczu wielofunkcyjnym i system jest w tryb gotowości.


Prowadź samochód na środku danego pasa ruchu, gdy system znajduje się w trybie gotowości. Gdy spełnione są wszystkie warunki, wskazanie systemu LAS i LDWS (kolor zielony) jest widoczne na wyświetlaczu wielofunkcyjnym i systemy te są aktywne.


UWAGA Wskazanie systemu LAS i LDWS jest białe, gdy system ten rozpoznaje tylko białą (żółtą) linię albo z lewej albo z prawej strony, a zmienia kolor na zielony, gdy system rozpoznaje białe (żółte) linie zarówno z lewej, jak i z prawej strony samochodu.

Obsługa systemu


System LAS i LDWS przechodzi w tryb gotowości w następujących okolicznościach:

UWAGA

Obsługa systemu


Jeśli kierowca trzyma kierownicę lekko, w zależności od warunków drogowych system ten może rozpoznać, że kierowca puścił kierownicę (nie trzyma już kierownicy), nawet jeśli tak nie jest, i wyświetlić komunikat na wyświetlaczu wielofunkcyjnym lub na wyświetlaczu Head-up.

Wyświetlacz linii pasa ruchu

Gdy system LAS i LDWS zaczyna działać, będąc w trybie czuwania, na wyświetlaczu wielofunkcyjnym i na wyświetlaczu Head-up wyświetlane są linie pasa ruchu. Na wyświetlaczu linii pasa ruchu, wskazującym stan działania systemu, zmienia się jedynie na biało kolor wykrytych linii pasa ruchu.

Wyświetlacz linii pasa ruchu


Automatyczne wyłączanie

W wymienionych poniżej przypadkach działanie systemu LAS i LDWS jest automatycznie wyłączane i włącza się ostrzeżenie systemu LAS i LDWS (pomarańczowe) oraz wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy. Gdy LAS i LDWS zaczyna działać, system włączany jest ponownie automatycznie.

Automatyczne wyłączanie ostrzeżenia/ wspomagania działania układu kierowniczego

Działanie systemu LAS i LDWS jest automatycznie wyłączane w przypadku wykonania wymienionych poniżej czynności. System LAS i LDWS automatycznie wznawia działanie po wykonaniu manewru przez kierowcę.

UWAGA

Wspomaganie działania układu kierowniczego wyłączone (nieaktywne)

Wspomaganie działania układu kierowniczego dla systemu LAS i LDWS można zmienić tak, aby funkcja ta nie działała (WYŁ.).

Po zmienieniu ustawienia wspomagania działania układu kierowniczego na nieaktywne (wyłączone) warunki działania oraz wyświetlanie wskazań systemu LAS i LDWS ulegają zmianie. System należy obsługiwać w następujący sposób:

Obsługa systemu Upewnij się, że lampka sygnalizacyjna wyłączenia systemu LAS i LDWS w zestawie wskaźników jest wyłączona.

Gdy lampka sygnalizacyjna wyłączenia systemu LAS i LDWS włączy się, naciśnij przycisk i upewnij się, czy lampka sygnalizacyjna wyłącza się.

Obsługa systemu


Jedź samochodem na środku danego pasa ruchu, jeśli lampka sygnalizacyjna wyłączenia systemu LAS i LDWS w zestawie wskaźników jest wyłączona.

System zacznie działać, jeżeli spełnione zostaną wszystkie poniższe warunki:

System LAS i LDWS przechodzi w tryb gotowości w następujących okolicznościach:

UWAGA

Wyświetlacz linii pasa ruchu

Gdy system LAS i LDWS zaczyna działać, będąc w trybie czuwania, na wyświetlaczu wielofunkcyjnym wyświetlane są linie pasa ruchu.

Wyświetlane wskazanie stanu działania zmienia się, gdy system wykrywa białą (żółtą) linię z lewej lub z prawej strony samochodu.

Wyświetlacz linii pasa ruchu


Automatyczne wyłączanie

W wymienionych poniżej przypadkach działanie systemu LAS i LDWS jest automatycznie wyłączane i włącza się ostrzeżenie systemu LAS i LDWS (pomarańczowe) oraz wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy. Gdy LAS i LDWS zaczyna działać, system włączany jest ponownie automatycznie.

(Automatyczne wyłączanie ostrzeżeń) W przypadku wykonania poniższych czynności system LAS i LDWS określa, że kierowca zamierza dokonać zmiany pasa ruchu i działanie tego systemu jest automatycznie wyłączane. System LAS i LDWS automatycznie wznawia działanie po wykonaniu manewru przez kierowcę.

Wyłączanie systemu

Gdy system LAS i LDWS jest wyłączony, naciśnij wyłącznik systemu LAS i LDWS.

Wyłączanie systemu


Lampka sygnalizacyjna wyłączenia systemu LAS i LDWS włącza się.


UWAGA

(Modele europejskie)

(Modele spoza Europy)

Gdy system LAS i LDWS są wyłączone, wskazanie samochodu w obrębie linii pasa ruchu na wyświetlaczu wielofunkcyjnym oraz wyświetlacz Head-up są wyłączone.

Ostrzeżenie systemu LDWS

Jeśli system określi, że samochód może wykroczyć poza dany pas ruchu, włączane jest ostrzeżenie o możliwości zbaczania z pasa (krótki sygnał dźwiękowy, alarm akustyczny*1 lub wibracje na kierownicy), a na wyświetlaczu wielofunkcyjnym lub na wyświetlaczu Head-up pojawia się określony przez system kierunek, w którym samochód może zbaczać.

W przypadku samochodów wyposażonych w wyświetlacz wielofunkcyjny, kierunek, w jakim według systemu samochód może zbaczać poza swój pas ruchu, pokazywany jest na wyświetlaczu wielofunkcyjnym.

W przypadku samochodów wyposażonych w wyświetlacz Head-up kolor linii pasa ruchu w kierunku, w którym według systemu może zbaczać samochód ze swojego pasa ruchu, zmienia się z białego na pomarańczowy i linia pasa ruchu miga.

Wyłączanie systemu


UWAGA

*1 Oznakowanie wibracyjne to szereg rowków w nawierzchni drogowej, rozmieszczonych w określonych odstępach, które po zetknięciu się z kołami pojazdu powodują wibracje i hałas, co ma ostrzec kierowcę samochodu przed zjechaniem z danego pasa ruchu.

Dźwięk alarmu emitowany przez system to odtworzenie hałasu, jaki ma miejsce podczas najeżdżania samochodem na takie właśnie linie wibracyjne.

Wyłączanie systemu


Sterowanie zatrzymaniem samochodu

Podczas korzystania z systemu MRCC z funkcją Stop & Go Twój samochód zatrzyma się, kiedy zatrzyma się pojazd poprzedzający go. Kiedy samoch ...

Regulowany ogranicznik prędkości (ASL)

Regulowany ogranicznik prędkości to funkcja polegająca na ograniczeniu prędkości samochodu do takiej, jaką ustawiono w systemie. Prędkoś& ...

Zobacz tez:

Przekładanie kół
Aby uzyskać równomierne zużycie bieżnika, Hyundai zaleca przekładanie kół co 12 000 km lub - jeżeli opony zużywają się nierównomiernie - częściej. Podczas przekład ...

Wprowadzenie
Dane samochodu Na poprzedniej stronie należy wprowadzić dane samochodu, dzięki czemu będą łatwo dostępne. Informacje te można znaleźć w rozdziałach "Serwisowanie samochodu" i "D ...

Podgrzewanie kierownicy
(jeżeli występuje) Naciśnięcie włącznika podgrzewania kierownicy przy włączonej stacyjce (stan ON) powoduje włączenie podgrzewania kierownicy. Po włączeniu podgrzewania świeci si& ...

Instrukcje obslugi: