Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: Włącznik/Głośność/Ustawienia dźwięku

Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi –> Komfort wnętrza –> System audio [Typ A (bez ekranu dotykowego)] –> Włącznik/Głośność/Ustawienia dźwięku

Włącznik/Głośność/Ustawienia dźwięku


Włącznik

Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ACC lub ON. Aby włączyć system audio, naciśnij pokrętło włączania/regulacji głośności. Aby wyłączyć, naciśnij ponownie pokrętło włączania/regulacji głośności.

Regulacja głośności

Aby zmienić głośność, obróć pokrętło włączania/regulacji głośności. Obróć pokrętło włączania/regulacji głośności w prawo, aby zwiększyć głośność i w lewo, aby ją zmniejszyć.

Regulacja parametrów dźwięku

1. Naciśnij przycisk menu ( ),
aby wybrać odpowiednią funkcję. Wybrana funkcja zostanie wyświetlona.

2. W celu ustawienia wybranych funkcji, obróć pokrętło w następujący sposób:

Wskazanie Wartość ustawienia
Obrót w lewo Obrót w prawo
AF*1 (Ustawienia funkcji częstotliwości alternatywnej (AF) ) Wył. Wł.
REG*1 (Ustawienia funkcji programu regionalnego (REG) ) Wył. Wł.
ALC (Automatyczna regulacja głośności) Zmniejsz poziom Zwiększ poziom
BASS (Tony niskie) Zmniejsz niskie tony Zwiększ niskie tony
TREB (Tony wysokie) Zmniejsz wysokie to Zwiększ wysokie tony
FADE (Balans głośności przód/tył) Zwiększ głośność z przodu Zwiększ głośność z tyłu
BAL (Balans głośności lewa/ prawa strona) Zwiększ głośność lewego kanału Zwiększ głośność prawego kanału
BEEP (Dźwięk pracy systemu audio) WYŁ. ON
BT SETUP*2 Wybierz tryb
12Hr 24Hr
(Ustawienie formatu czasu: 12 h lub 24 h)
12 godz. (miga) 24 godz. (miga)

*1 Z radiowym systemem danych (RDS) *2 W zależności od modelu funkcja ta może być niedostępna.

UWAGA W razie niewykonania żadnej czynności przez kilka sekund, na wyświetlaczu pojawia się ponownie poprzedni ekran.

Aby usunąć dotychczasowe ustawienia wysokich i niskich tonów, głośności przednich i tylnych głośników oraz prawego i lewego kanału, naciśnij przycisk menu ( ) przez 2 sekundy.
Usłyszysz sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się "CLEAR".

AF (Ustawienia funkcji częstotliwości alternatywnej (AF) )* Funkcja AF systemu RDS może być włączona lub wyłączona.

REG (Ustawienia funkcji programu regionalnego (REG) )* Funkcja REG systemu RDS może być włączona lub wyłączona.

ALC (Automatyczna regulacja głośności) Automatyczna kontrola poziomu (ALC) to funkcja, która automatycznie reguluje poziom głośności dźwięku zależnie od prędkości samochodu. Im większa prędkość samochodu, tym wyższy poziom głośności. Funkcję ALC można wyłączyć (OFF) lub ustawić w trybie pracy na poziomie od 1 do 7. W trybie pracy na poziomie 7 (ALC LEVEL 7) głośność może wzrosnąć do maksymalnego poziomu. Wybierz tryb pracy zgodnie z warunkami jazdy.

BEEP (Dźwięk pracy systemu audio) Ustawienie dla dźwięku naciskania i przytrzymywania przycisku sterującego można zmienić. Ustawieniem domyślnym jest ON (Wł.). Ustaw opcję OFF (Wył.), aby wyciszyć ten dźwięk.

Tryb BT SETUP* Muzyka lub inne pliki audio nagrane na przenośnych urządzeniach audio i telefonach komórkowych dostępnych na rynku i wyposażonych w funkcję transmisji bezprzewodowej Bluetooth mogą być odtwarzane tą drogą przez głośniki w Twoim samochodzie. W trybie BT SETUP urządzenia te można zaprogramować w trybie Bluetooth lub zmienić.

12Hr
24Hr (Ustawienie formatu czasu: 12 h lub 24 h)
Obrócenie pokrętła powoduje przestawienie trybu wyświetlania czasu z 12 na 24 godzinny.

System audio [Typ A (bez ekranu dotykowego)]

...

Zegar

Ustawianie zegara Zegar można ustawić w momencie, gdy włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ACC lub ON. 1. Aby ustawić czas, należ ...

Zobacz tez:

Gdy nie można otworzyć pokrywy bagażnika
Jeżeli akumulator jest rozładowany, pokrywy bagażnika nie można odblokować ani otworzyć. W takiej sytuacji pokrywę bagażnika można odblokować dopiero po wykonaniu obsługi rozładowaneg ...

Podnośnik i narzędzia
Podnośnik, dźwignia podnośnika i klucz nasadowy do nakrętek koła znajdują się w bagażniku. Aby dostać się do nich, należy pociągnąć do góry pokrywę bagażnika ...

Regulacja reflektorów
Regulacja ręczna reflektorów halogenowych Aby nie oślepiać innych użytkowników drogi, należy dostosować wysokość wiązki światła reflektorów halogenowych do obciążenia samochodu. 0. Tylko kierowca lub kierowca + pasażer z przodu. ...

Instrukcje obslugi: