Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: Aktywny tempomat z funkcją Stop & Go (system MRCC z funkcją Stop & Go)

Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi –> Podczas jazdy –> i-ACTIVSENSE –> Aktywny tempomat z funkcją Stop & Go (system MRCC z funkcją Stop & Go)

(Automatyczna skrzynia biegów, nie dotyczy Tajwanu)

Zadaniem systemu MRCC z funkcją Stop & Go jest stałe kontrolowanie prędkości samochodu*1 w stosunku do pojazdu poprzedzającego przy użyciu czujnika radarowego (przedniego) wykorzystywanego do wykrywania odległości od poprzedzającego pojazdu, a także kontrolowanie ustawionej prędkości samochodu, tak aby kierowca nie musiał stale korzystać z pedałów przyspieszenia i hamulca.

*1 Kontrola prędkości: Kontrola odległości od pojazdu poprzedzającego, rozpoznawanego przez aktywny tempomat (MRCC).

Ponadto, jeśli Twój samochód zaczyna zbliżać się do pojazdu poprzedzającego, ponieważ, na przykład, pojazd ten nagle zahamował, wówczas emitowany jest sygnał ostrzegawczy i jednocześnie na wyświetlaczu pojawia się ostrzeżenie powiadamiające użytkownika o zachowaniu dostatecznej odległości pomiędzy samochodami.

Jeśli pojazd poprzedzający zatrzymuje się, Twój samochód również się zatrzyma i będzie automatycznie utrzymywany w takim stanie (sterowanie zatrzymaniem samochodu), a kontrola prędkości samochodu zostanie przywrócona, gdy wznowisz jazdę poprzez, na przykład, naciśnięcie na przycisk RES.

Przed użyciem systemu MRCC z funkcją Stop & Go zapoznaj się również z działaniem następujących funkcji.

OSTRZEŻENIE

Nie polegaj całkowicie na systemie MRCC z funkcją Stop & Go: Aktywny tempomat z funkcją Stop & Go posiada pewne ograniczenia wykrywania, które zależą od typu drogi i jej stanu, od warunków pogodowych i warunków ruchu drogowego.

Ponadto system ten może nie być w stanie wystarczająco zahamować samochodem w celu uniknięcia uderzenia pojazdu poprzedzającego, jeśli tamten nagle zahamuje lub inny pojazd znajdzie się na pasie ruchu, co może doprowadzić do wypadku.

Zawsze ostrożnie prowadź samochód i sprawdzaj warunki otoczenia, a pedałem hamulca lub pedałem przyspieszenia steruj tak, aby zachować bezpieczniejszą odległość od pojazdów nadjeżdżających lub poprzedzających Twój samochód.

Nie korzystaj z systemu MRCC z funkcją Stop & Go w wymienionych poniżej miejscach.

Korzystanie z systemu MRCC z funkcją Stop & Go w wymienionych poniżej miejscach może skutkować wypadkiem:

Ze względów bezpieczeństwa wyłącz system MRCC z funkcją Stop & Go, kiedy nie zamierzasz z niego korzystać.

Nie wysiadaj z samochodu, kiedy działa funkcja sterowania zatrzymaniem samochodu: Próba wysiadania z samochodu, kiedy działa funkcja sterowania zatrzymaniem samochodu, zagraża bezpieczeństwu, ponieważ samochód może niespodziewanie ruszyć, co może skutkować wypadkiem. Zanim wysiądziesz z samochodu, wyłącz system MRCC z funkcją Stop & Go, ustaw dźwignię wybierania biegów w pozycji P i włącz elektromechaniczny hamulec postojowy (EPB).

PRZESTROGA

Jeśli Twój samochód jest holowany lub holuje przyczepę (inny pojazd), aby uniknąć nieprawidłowego działania, wyłącz system MRCC z funkcją Stop & Go.

UWAGA

Aktywny tempomat (MRCC)

(Manualna skrzynia biegów i Tajwan) Zadaniem systemu MRCC jest stałe kontrolowanie prędkości samochodu*1 w stosunku do pojazdu poprzedzającego przy ...

Wskazania na wyświetlaczu

Status ustawień aktywnego tempomatu z funkcją Stop & Go oraz warunki działania wskazywane są na wyświetlaczu wielofunkcyjnym i na wyświetlaczu ...

Zobacz tez:

Stany przycisku Start/Stop
- Pojazdy z mechaniczną skrzynią biegów Stan przycisku Działanie Uwagi Aby wyłączyć silnik, należy zatrzymać pojazd i nacisnąć przycisk Start/Stop. Wł ...

Rozpoznawanie głosowe
W tym rozdziale objaśniono podstawowe zasady działania rozpoznawania głosowego. Aktywacja rozpoznawania głosowego Aby uruchomić Menu główne: Naciśnij krótko przycisk odbierania połączeni ...

Światła awaryjne
Po naciśnięciu tego przycisku migają światła wszystkich czterech kierunkowskazów. Światła te mogą działać przy wyłączonym zapłonie. Automatyczne włączanie świateł awaryjnych Podczas hamowania awaryjnego światła awaryjne wł ...

Instrukcje obslugi: