KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Wymiana bezpiecznika ze skrzynki bezpieczników wewnątrz pojazdu

KIA Niro - Instrukcja Obslugi –> Przeglądy i obsługa –> Bezpieczniki –> Wymiana bezpiecznika ze skrzynki bezpieczników wewnątrz pojazdu

Bezpieczniki


1.Obrócić wyłącznik zapłonu i wszystkie inne wyłączniki do położenia wyłączenia.

2.Otworzyć pokrywy skrzynki bezpieczników.

Jeśli przełącznik jest w położeniu wyłączonym (OFF), to pojawi się ostrzeżenie w zestawie wskaźników.

Bezpieczniki


3.Wyciągnąć sprawdzany bezpiecznik z gniazda. Użyć narzędzia znajdującego się w głównej skrzynce bezpieczników w przedziale silnikowym.

4. Sprawdzić wyjęty bezpiecznik i, jeżeli jest przepalony wymienić.

Zapasowe bezpieczniki znajdują się w tablicy bezpieczników w desce rozdzielczej (lub w tablicy bezpieczników w przedziale silnikowym).

5.Założyć nowy bezpiecznik o takim samym znamionowym natężeniu prądu i upewnić się, czy wskoczył on odpowiednio w zaciski.

Jeśli po jego umieszczeniu, występuje duży luz, zalecamy skonsultować się z autoryzowanym sprzedawcą Kia.

Jeśli nie ma odpowiedniego bezpiecznika na wymianę, można użyć bezpiecznika o takim samym znamionowym natężeniu prądu pochodzącym z innego obwodu, który nie jest w danej chwili wykorzystywany w pojeździe, na przykład bezpiecznika zapalniczki do papierosów.

Jeżeli nie działają reflektory, światła tylne, światła stop, lampki oświetlenia drzwi lub światła do jazdy dziennej (DRL), a bezpieczniki są sprawne, należy sprawdzić tablicę bezpieczników w przedziale silnikowym. Jeżeli bezpiecznik jest przepalony, należy go wymienić.

Rozłącznik z bezpiecznikami

Bezpieczniki


Rozłącznik z bezpiecznikami należy zawsze ustawić w pozycji ON.

Jeżeli rozłącznik zostanie przestawiony w położenie OFF, trzeba będzie zresetować niektóre urządzenia, jak system audio i zegar cyfrowy, i może nie działać prawidłowo pilot (lub kluczyk smart).

Jeśli przełącznik bezpieczników jest w położeniu OFF (wyłączony), to zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

OSTROŻNIE
  • Wszystkie przełączniki muszą być w położeniu ON (włączony) podczas jazdy.
  • Jeśli samochód nie będzie używany przez miesiąc lub dłużej, to należy ustawić wszystkie przełączniki w położeniu OFF (wyłączony), aby zapobiec rozładowaniu akumulatora.
  • Z wyjątkiem długotrwałego postoju (dłużej niż miesiąc) nie należy używać przełączników, ponieważ ich styki szybko się zużywają.

    Przełączniki nie są przeznaczone do częstego używania.

Bezpieczniki

Lewa strona : Normalny/ Prawa strona : stopiony Instalacja elektryczna pojazdu jest zabezpieczona przed uszkodzeniem spowodowanym przez przeciążenie elektryczne ...

Wymiana bezpieczników skrzynki komory silnikowej

1. Obrócić do położenia wyłączenia wyłącznik zapłonu i wszystkie inne wyłączniki. 2. Zdjąć pokrywę sk ...

Zobacz tez:

Dodatkowa blokada zamków
(jeżeli występuje) Niektóre samochody wyposażone są w dodatkową blokadę zamków. Dodatkowa blokada zapobiega otwarciu drzwi zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz. Stanowi ona dodatkowe ...

Przejazd przez wodę
Jeżeli brak pewności, że poziom wody nie sięga piast kół, należy unikać przejazdu przez miejsca zalane wodą. Każdą przeszkodę wodną należy przejeżdżać powoli. ...

Pokrywa wlewu paliwa
Otwieranie pokrywy wlewu paliwa 1. Pokrywę wlewu paliwa należy otwierać z wnętrza kabiny, popychając dźwigienkę. UWAGA Jeżeli pokrywa wlewu paliwa nie daje się otworzyć z powodu powstałego ...

Instrukcje obslugi: