KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Wymiana bezpiecznika ze skrzynki bezpieczników wewnątrz pojazdu

KIA Niro - Instrukcja Obslugi –> Przeglądy i obsługa –> Bezpieczniki –> Wymiana bezpiecznika ze skrzynki bezpieczników wewnątrz pojazdu

Bezpieczniki


1.Obrócić wyłącznik zapłonu i wszystkie inne wyłączniki do położenia wyłączenia.

2.Otworzyć pokrywy skrzynki bezpieczników.

Jeśli przełącznik jest w położeniu wyłączonym (OFF), to pojawi się ostrzeżenie w zestawie wskaźników.

Bezpieczniki


3.Wyciągnąć sprawdzany bezpiecznik z gniazda. Użyć narzędzia znajdującego się w głównej skrzynce bezpieczników w przedziale silnikowym.

4. Sprawdzić wyjęty bezpiecznik i, jeżeli jest przepalony wymienić.

Zapasowe bezpieczniki znajdują się w tablicy bezpieczników w desce rozdzielczej (lub w tablicy bezpieczników w przedziale silnikowym).

5.Założyć nowy bezpiecznik o takim samym znamionowym natężeniu prądu i upewnić się, czy wskoczył on odpowiednio w zaciski.

Jeśli po jego umieszczeniu, występuje duży luz, zalecamy skonsultować się z autoryzowanym sprzedawcą Kia.

Jeśli nie ma odpowiedniego bezpiecznika na wymianę, można użyć bezpiecznika o takim samym znamionowym natężeniu prądu pochodzącym z innego obwodu, który nie jest w danej chwili wykorzystywany w pojeździe, na przykład bezpiecznika zapalniczki do papierosów.

Jeżeli nie działają reflektory, światła tylne, światła stop, lampki oświetlenia drzwi lub światła do jazdy dziennej (DRL), a bezpieczniki są sprawne, należy sprawdzić tablicę bezpieczników w przedziale silnikowym. Jeżeli bezpiecznik jest przepalony, należy go wymienić.

Rozłącznik z bezpiecznikami

Bezpieczniki


Rozłącznik z bezpiecznikami należy zawsze ustawić w pozycji ON.

Jeżeli rozłącznik zostanie przestawiony w położenie OFF, trzeba będzie zresetować niektóre urządzenia, jak system audio i zegar cyfrowy, i może nie działać prawidłowo pilot (lub kluczyk smart).

Jeśli przełącznik bezpieczników jest w położeniu OFF (wyłączony), to zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

OSTROŻNIE
  • Wszystkie przełączniki muszą być w położeniu ON (włączony) podczas jazdy.
  • Jeśli samochód nie będzie używany przez miesiąc lub dłużej, to należy ustawić wszystkie przełączniki w położeniu OFF (wyłączony), aby zapobiec rozładowaniu akumulatora.
  • Z wyjątkiem długotrwałego postoju (dłużej niż miesiąc) nie należy używać przełączników, ponieważ ich styki szybko się zużywają.

    Przełączniki nie są przeznaczone do częstego używania.

Bezpieczniki

Lewa strona : Normalny/ Prawa strona : stopiony Instalacja elektryczna pojazdu jest zabezpieczona przed uszkodzeniem spowodowanym przez przeciążenie elektryczne ...

Wymiana bezpieczników skrzynki komory silnikowej

1. Obrócić do położenia wyłączenia wyłącznik zapłonu i wszystkie inne wyłączniki. 2. Zdjąć pokrywę sk ...

Zobacz tez:

Obsługa odtwarzacza płyt CD
UWAGA Jeśli płyta zawiera zarówno pliki muzyczne (CD-DA), jak i pliki MP3/WMA/AAC, odtwarzanie tych dwóch lub trzech typów plików będzie się różnić w zależności od ...

Przebicie opony podczas jazdy (wersja z kołem zapasowym)
OSTRZEŻENIEWymiana koła może być niebezpieczna. Aby ograniczyć zagrożenie dla zdrowia lub życia podczas wymiany koła, należy przestrzegać wytycznych podanych w niniejszym rozdzial ...

Wprowadzenie
Stanowisko kierowcy Elementy sterowania otwieranym dachem i zasłoną. Przednie lampki sufitowe/lampki do czytania map Wyświetlacz lampek kontrolnych pasów bezpieczeństwa i czołowej poduszki powietrznej pasażera Przyciski połącz ...

Instrukcje obslugi: